Weitere Sprachen

Die folgende Liste ist unvollständig. Bitte weisen Sie uns auf alte und neue Übersetzungen Bulgakovs in andere Sprachen hin!

The following list is not complete. Please contact us if you know of any further old or new translations of Bulgakov's work in any language!

 • Български / Bulgarisch

  Карл Маркс като религиозен тип [Karl Marks kato religiozen tip]. Plovdiv 1909

  Принципите на християнската етика и политическата икономия. Plovdiv 1909

  Първото християнство и най-новият социализъм. Sofia 1910

  За особенното религиозно призвание на нашето време. In: Нова ераб 1924. N. 1, 6-13

  Поседуjе ли православлье спольашньи ауторитет догматске непогрешивости? In: Хришħански живот, 1925. N. 4, 149-162

  Евхаристическият догмат. In: Народен страж, 1931. N. 3, 9-11; N. 4, 8-11; N. 6, 11-13; N. 8, 10-11; N. 9, 8-10; N. 15, 8-10; N. 16, 7-8; N. 17, 9-11

  (Fragment) Православлье и држава. In: Светосавлье, 1933. N. 1, 29-36

  (Fragment) Православлье и економски живот. . In: Светосавлье, 1933. N. 2, 57-65

  Творческият лик на църквата. In: Народен страж, 1933. N. 3, 9-10

  Власт над светом. In: Хришħанска мисао, 1934. N. 7/8, 104-106

  Црква и култура. In: Хришħанска Мисао, 1935. N. 7/8, 17-20; in: Теоложки погледи, 1977. N. 4, 197-203

  Хришħанство и социjално питанье. In: Православна мисао, 1959. N. 1, 61-75

  Разговор имеħ у Бога и човека. In: Православна Мисао, 1967. N. 1/2, 47-68

  Una Sancta (основания на икуменизма)

  Благодатните завети на преп. Сергий към руското богословско мислене

  В Айа-Софѝя

  Възкресението на Христос и съвременното съзнание

   Изкупителната жертва. Евхаристийното възпоменаване

   Мариологията в четвъртото Евангелие

  Размишления за националността

  Свещеникът отец Павел Флоренски

  Църквата като Предание

 • Eesti / Estnisch

  Uks püha, katoliku ja apostollik kogudus. Tartu 1935

  Vatikani dogmast. Tartu 1938

 • ελληνική / Griechisch

  (Fragment) Ό ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ’ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. In: Κιβοτος, 1952. N. 11, 419-420

  (Fragment)  Ή ΈΚΚΛΗΣΙΑ. In: Κιβοτος, Άθηναι, 1952. V. 11, 419-420; V. 26, 35-36; V. 28, 90; V. 30/31, 33-34.

  (Fragment) Ή ΆΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΈΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΚΛΗΣΙΑΣ. In: Κιβοτος, 1954. N. 30/31, 133-134

  (Fragment) Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. In: Άποστολος Άνδρέας, 15.03.1962-3.07.1963. 557-625

  (Fragment) Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ. In: Σύνορο, Αθηναι, 1964. N. 31, 153-161(«Orthodoxy and economic life», Synoro 31 (1964), pp. 153-161.)

  (Fragment) “Orthodoxy and State”, Synoro 40 (1966), pp. 280-285.

  Karl Marx as a Religious Type, translation by Dimitrios Baltas, Athos: Athens, 2004.

  Heroism and Deed, translation by Dimitrios Triantaphyllides, Samzdat: Athens, 2015

  Karl Marx – Ivan Karamazov, translation by Dimitrios Triantaphyllides, Samzdat: Athens, 2015

  The Russian tragedy (on the Demons of Dostoyevski), Introduction and translation by Dimitrios Triantaphyllides, Samzdat: Athens 2020

   

  Articles on Bulgakov in Greek:
  Dimitrios Baltas, Russian philosophers, 19-20 c., Savallas: Athens, 2002, pp. 54-67.

  Idem, The Religious and Philosophical Perceptions of S. Bulgakov, Athens, 2000.

  Idem, The Critic of German Idealism in the Russian Religious Philosophy, Athens, 2000, passim.

  Idem, Sergius Boulgakoff (1871-1944), Athens,2005

  Idem, Ways of Russian Philosophy, Alternative Publications: Athens, 2007.

  Idem, “Seventy years from S. Bulgakov’s death”, Ardin Journal, vol. 95 (2014), pp. 81-82.

  Giorgos Axaris, The Sophiology of Sergei Bulgakov. Critical Approach, Master thesis, Faculty of Theology, University of Thessaloniki, 2020 (http://ikee.lib.auth.gr/record/316310?ln=el)

  Fr. Nicholas Loudovikos, “The ‘Pantheistic Archetype’ in Russian religious – philosophical ecclesiology and the sophiology of consubstantiality”, in Idem, The apophatic ecclesiology of consubstantiality. The primitive Church today, Armos: Athens, 2002, pp. 275-327. (Published also in English in his Church in the Making: An Apophatic Ecclesiology of Consubstantiality, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2016), pp. 179-211.

  Nikolaos Asproulis, “Quid Athenae Hierosolymis? The dilemma between faith and reason in theology. The case of the Russian theology and philosophy», in Stavros Zoumboulakis (ed.) The God of the Bible and the God of Philosophers, Artos Zoes: Athens, 2012, pp. 501-531

   

 • 日本語 / Japanisch

  Keizai Tetsugaku [Philosophie der Wirtschaft], Tokyo 1928, übersetzt von Saburo Simano

 • Polski / Polnisch

  Sergiusz Bułgakow, Ikona i kult ikon w Prawosławiu. In: Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 6 (1975), 33-40

   

  Choroba – Smierc – Zycie. In: Novum 11 (1979), 148-177

   

  Filozoficzny sens troistości. Białystok 1992, übersetzt von E. Kudziela [1927]

   

  Prawosławie: Zarys nauki kościoła prawosławnego. Białystok, Orthruk, Warszawa 1992, übersetzt von Henryk Paprocki

   

  Życie za grobem. Białystok 1994, übersetzt von Zbigniew Podgórzec

   

  Święty Graal. Próba dogmatycznej egzegezy wersetu z Ewangelii św. Jana 19,34. In: Gnosis 11 (1999), übersetzt von W. Sawicki [1932]

   

  Iwan Karamazow jako typ filozoficzny. In: J. Dobieszewski (Hg.), Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, Warszawa 2000, übersetzt von R. Papieski [1902]

   

  Lilianna Kiejzik (Hg.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. 1 Łódź 2001/ cz. 2 Łódź 2002.
  Darin:

  Sofijność świata stworzonego, przeł. L. Kiejzik (1)
  Sofijność stworzenia, przeł. E. Matuszczyk (1) 
  Modlitwa Świętej Sofii – Mądrości Bożej, przeł. L. Kiejzik (1)
  Bogoczłowieczeństwo i Sofia, przeł. L. Kiejzik (2)
  Dogmat Bogoczłowieczeństwa (2)

   

  Kościół i kultura. In: J. Dobieszewski (Hg.): Wokół Leontjewa i Bierdiajewa. Warszawa 2001, übersetzt von Lilianna Kiejzik [1906]

   

  Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny. Bydgoszcz 2002; Krakow 2005, übersetzt von Henryk Paprocki

   

  Krzak gorejący. Białystok 2003, übersetzt von Henryk Paprocki [1927]

   

  Karol Marks jako typ religijny. In: Przegląd Filozoficzno-Literacki 3 (2004), übersetzt von R. Papieski [1906]

   

  Drabina Jakubowa. Recz o aniolach. Warszawa 2005, übersetzt von Tomasz P. Terlikowski

   

  Święci Piotr i Jan. Dwaj pierwsi z apostołów. Białystok 2005, übersetzt von Henryk Paprocki

   

  Cuda Ewangelii. Warszawa 2007, übersetzt von Tomasz P. Terlikowski

   

  Filozofia gospodarki. In: Kronos 1-2 (2009), übersetzt von B. Szulęcka, M. Rychter [1913]

   

  Mój kraj rodzinny i inne pisma o Rosji i narodowości. Zielona Góra 2009, übersetzt von Lilianna Kiejzik, Michał Bohun, Leszek Augustyn

  Darin:
  Mój kraj rodzinny (Mojej żonie poświęcam), übersetzt von L. Kiejzik [1946]
  Rosyjskie rozmyślania, übersetzt von M. Bohun []
  Trzy idee, übersetzt von M. Bohun [1913]
  Rozmyślania o narodowości, übersetzt von L. Augustyn [1910]

   

  Hipostaza i hipostatyczność (Scholia do ksiąźki Swiet Niewieczerny). In: Kiejzik, Lilianna (Hrsg.): Palamas, Bułgakow, Łosiew. Warszawa 2010, 168-187, übersetzt von Bartłomiej Brzeziński

   

  Moja choroba – notatki o umieraniu. Moja choroba (styczeń 1926). In: „Elpis” 21-22 (2010), übersetzt von Henryk Paprocki [1946]

   

  Światło wieczności: medytacje i spekulacje. Kęty 2010, übersetzt von Jacek Chmielewski

   

  Dziennik duchowy. Kraków 2014, übersetzt von H. Lachocka [1998]

 • Română / Rumänisch

  Constinta de sine a biserici. In: Misionarul, 1932. N. 2

  Dogma Eucharistica. In: Apostolul, 1932. N. 8, 130-133; N. 9, 150-153; N. 10, 164-167; N. 13/14, 210-213

  Cerul pe pamant. In: Raze de Lumina, 1933. N. 1, 41-50; N. 2, 127-135

  Orthodoxia. Sibiu 1933

  Eucharistia şi problemele sociale ale societǎtii moderne. Arad 1934

  Cultul Orthodox. In: Apostul, 1935. N. 6, 8, 9

  (Fragment) Orthodoxia. In: Renaşterea. Revista de culture creştină şi viaţa bisericească orthodoxă, 1935. N. 2, 4-7/8, 10

  (Fragment) Rugul ce ardea si nu se mistuie. Chisinau 1935

  Ortodoxia / S. Bulgakov; тrad. de Nicolae Grosu. - [Bucuresti] : Paideia, 1994. - 197 с. [reproduce [ed.] aparuta la Sibiuin 1933]

  Lumina neinserata: Contemplatii si reflectii metafizice / S. Bulgakov; Trad. de Elena Dragusin. - Bucuresti : Anastasia, Cop. 1999. - 569, [7] с.

  Dogma euharistica; Trad. din limba rusa de Paraschiv Angelescu ; Trad. din limba engl. de Tit Simedrea. - Bucuresti : Paideia, Cop. 2000. - 97 с.

  Icoana si cinstirea sfintelor icoane. Bucuresti 2000, übersetzt von Paulin Lecca.

 • Cрпски / Serbisch

  Православље: огледи о учењу Православне Цркве. Будва 1991, übersetzt von Мирко Ђорђевић

  Икона и иконопоштовање: догматички оглед Beograd 1998, übersetzt von Илија Марић

  Изабрани списи. Podgorica 2000, übersetzt von Марија Марковић ,  Бранислав Марковић

  Избрана дела Сергеjа Булгакова. Beograd 2001

  Софиологија смрти. Beograd 2001, übersetzt von Пантелић, Антонина

  Светлост невечерња: сазрцања и умозрења Beograd 2005, übersetzt von Зоран Буљугић

  Иван Карамазов као филозофски тип (Иван Карамазов као филозофски тип). In: Solov'ev, Vladimir S. (Hrsg.): Три разговора у спомен на Достоевског. Beograd 2009, übersetzt von Nada Uzelac

  Јагње Божије. Beograd 2011 (О богочовечанству: трилогиjа Bd. 1), übersetzt von Антонина Пантелић

  О јеванђељским чудима. Beograd 2011, übersetzt von Зоран Буљугић

 • Slovenščina / Slowenisch

  Tragedija filozofije: filozofija in dogma. Celje 2006, übersetzt von Borut Kraševec

 • Český / Tschechisch

  Ideál hospodářský a sociální. Brno 1919

  Nevěsta Beránkova: (O boholidstvi). Olomouc 2004, übersetzt von Alan Černohous

  Zápiski a duchovní deník teologa. Olomouc 2009, übersetzt von Iveta Juranová

  Beránek Boží: (o Boholidství). Olomouc 2011, übersetzt von Alan Černohous

  Jaltský a Konstantinopolský deník: duchovní deník teologa II. Olomouc 2011

 • Español / Spanisch – Català / Katalanisch

  Sergui Bulgákov, El Paráclito, edición y notas de F.-J. López Sáez, Sígueme, Salamanca 2014;
  López Sáez F.-J., Presentación. Un nuevo misterio de la vida., Introducción a: Sergui Bulgákov, El Paráclito, edición y notas de F.-J. López Sáez, Sígueme, Salamanca 2014, 7-23.

   

  Serguei Bulgàkov. L'Ortodòxia. Assaigs sobre la doctrina de l'Església Ortodoxa. 978-84-9809-352-0 / Editorial Pòrtic 2016 (Catalán; traductrice: RIBÓ AZNAR, RAQUEL)