Isabela Grigoras


Recherche et publications

 • Publications

  • „Disputatio de vera philosophia. Lecție introductivă”, dans: Maria-Luiza Dumitru Oancea (ed.), Inventrix et erudita magistra. Studia in honorem Anae-Cristinae Halichias, București: Editura Universității din București, 2017, pp. 233-346. ISBN 978-606-16-0923-9
  • Istituto papirologico Girolamo Vitelli in Florence, contribution en-ligne: https://iips.hypotheses.org/events/2017-2/florence/istituto-vitelli
  • „Intelectualizarea discursului teologic și vocația creștină a artelor liberale în lucrarea lui Alcuin de York, Disputatio de vera philosophia”, dans : A. Tat (ed.), Cuvânt și taină. Studii patristice și ecumenice, coll. Mirador, Cluj: Ed. Napoca Star, 2017, 163-190
  • “Phobos Theou from O.T. to N.T.”, dans : Maria-Luiza Dumitru Oancea, Ana-Cristina Halichias, Nicolae-Andrei Popa (eds.), Expressions of Fear from Antiquity to the Contemporary World, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2016, 69-78
  • „Relațiile dintre membrii familiei în Alcesta lui Euripide și Omilia a XX-a din Comentariul la Epistola către Efeseni al Sfântului Ioan Gură de Aur”, dans : Maria-Luiza Dumitru Oancea (ed.), Capita selecta iuvenum, București: Editura Universității din București, 2016, 108-220
  • “Time in the works of St. Dionysius the Areopagite”, dans : A. Tat, C. Tutu (eds.), Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception, Cluj, Napoca Star, 2015, 71-84
  • “Validitatea traducerii – între utopie și posibilități infinite”, dans : Luceafărul de dimineață, Nr. 7 (1061) iulie 2015 ; republié dans : Radu Voinescu (ed.), Actele colocviilor de critică ale Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România, Edițiile I-VI, 2011-2016. București: Editura MLR, 2016, 237-240
  • “Omiliile a XVIII-a, a XXII-a și a XXIV-a ale Sf. Grigorie cel Mare la Evanghelia după Ioan”, Studii Teologice, Nr. 3/2014 
  • „Omiliile a VII-a și a XIV-a ale Sf. Grigorie cel Mare la Evanghelia după Ioan”, Studii Teologice, Nr. 2/2014
  • „Omilia a XX-a la Efeseni a Sfântului Ioan Gură de Aur”, Studii Teologice, Nr. 3/2013
  • Actele Sfintelor Sinoade ale Ortodoxiei, traduction collectif du grec antique, Octavian Gordon (coord.), Sfântul Munte Athos : Evanghelismos (publication en cours)
  • St. Ignace d'Antioche (Les épitres aux Ephesians, Magnesians, Trallinas) traduction et notes, dans : Părinţii Apostolici, vol.II, Iaşi : Polirom (publication en cours)
  • “*/'βit-a-/” dans le Dictionnaire Étymologique Roman, vol. II (publication en cours ; http://www.atilf.fr/DERom)