Polnisch I / Polonais I (Fribourg)
UE-L41.00169

Dozenten-innen: Kulak Beata
Kursus: Master
Art der Unterrichtseinheit: Sprachkurs
ECTS: 3
Sprache-n:
Semester: SA-2022

Polnischkurs für Anfängerinnen und Anfänger. Ziele: Kommunikation in einfachen (typischen) Lebenssituationen, Kennenlernen der Struktur des Polnischen auf offizieller und nicht offizieller Ebene, Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten auf der Grundstufe.

Am Semesterende wird eine Prüfung über den gesamten Semesterstoff stattfinden.

Kurs języka polskiego dla początkujących. Cele: nabywanie umiejętności komunikowania się w zwykłych (typowych) sytuacjach życiowych, poznawanie struktury polszczyzny na płaszczyźnie nieoficjalnej i oficjalnej, zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe na poziomie podstawowym.

Na koniec semestru przewidziany egzamin z całości materiału.