Polnisch III / Polonais III (Fribourg)
UE-L41.00184

Dozenten-innen: Kulak Beata
Kursus: Master
Art der Unterrichtseinheit: Sprachkurs
ECTS: 3
Sprache-n: Andere
Semester: SP-2023

Kurs języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym, przeznaczony dla osόb dobrze mόwiących po polsku. Praca z tekstami autentycznymi, wprowadzanie lub utrwalanie struktur trudniejszych (składnia liczebnika, tryb przypuszczający, aspekt czasownika, zdania okolicznikowe celu, frazeologizmy), a także typowych dla języka pisanego (imiesłowy). Po kursie student powinien identyfikować formy wyrazowe i posługiwać się polszczyzną ogόlną w rόżnych sytuacjach życiowych, niezależnie od stopnia oficjalności. Może czytać polską prasę i literaturę. Kształcenie z zakresu kultury języka polskiego i kultury polskiej.

Na koniec semestru egzamin z całości materiału.