Polnisch I / Polonais I (Fribourg)
UE-L41.00182

Dozenten-innen: Kulak Beata
Kursus: Master
Art der Unterrichtseinheit: Sprachkurs
ECTS: 3
Sprache-n: Andere
Semester: SP-2023

Polnischkurs für Anfängerinnen und Anfänger, die den im Herbstsemester begonnenen Kurs fortsetzen. Ziele: Kommunikation in einfachen (typischen) Lebenssituationen, Kennenlernen der Struktur des Polnischen auf offizieller und nicht offizieller Ebene, Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten auf der Grundstufe.

Am Semesterende wird eine Prüfung über den gesamten Semesterstoff stattfinden.

 

Kurs języka polskiego dla początkujących, którzy rozpoczęli naukę w semestrze jesiennym. Cele: nabywanie umiejętności komunikowania się w zwykłych (typowych) sytuacjach życiowych, poznawanie struktury polszczyzny na płaszczyźnie nieoficjalnej i oficjalnej, zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe na poziomie podstawowym.

Na koniec semestru przewidziany egzamin z całości materiału.