Titel Map Home Unifr

Taikos chartija
Šventasis Augustinas

De civitate dei XIX, 13
Vertimas į lietuvių kalbą - puslapio apačioje.

 

 

Pax itaque corporis est ordinata temperatura partium.
Kūno taika yra darni kūno dalių sąranga.
Pax animae inrationalis ordinata requies appetitionum.
Nemąstančios sielos taika - darni troškimų ramybė.
Pax animae rationalis ordinata cognitionis actionisque consensio.
Mąstančios sielos taika - darni pažinimo ir veikimo santarvė.
Pax corporis et animae ordinata uita et salus animantis.
Kūno ir sielos taika - darnus gyvos būtybės gyvenimas ir gerovė.
Pax hominis mortalis et dei ordinata in fide sub aeterna lege oboedientia.
Mirtingo žmogaus ir Dievo taika yra darnus klusnumas tikėjime, vadovaujant amžinajam įstatymui.
Pax hominum ordinata concordia.
Žmonių taika - darni santarvė.
Pax domus ordinata imperandi atque oboediendi concordia cohabitantium.
Namų taika - darni kartu gyvenančiųjų santarvė įsakant ir paklūstant.
Pax ciuitatis ordinata imperandi atque oboediendi concordia ciuium.
Valstybės taika - darni piliečių santarvė įsakant ir paklūstant.
Pax caelestis ciuitatis ordinatissima et concordissima societas fruendi deo et inuicem in deo.
Dangiškosios valstybės taika - pati darniausia ir labiausiai sutarianti Dievu ir vienas kitu Dievuje besidžiaugiančiųjų bendruomenė.
Pax omnium rerum tranquillitas ordinis.
Visų dalykų taika - darnos ramybė.
Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio.
Darna yra lygių ir nelygių dalykų išdėstymas, kiekvienam suteikiantis jo vietą.
 
   
 
Titel Top Back Next
 
 
© 2001-2004 Université Fribourg
Gregor Emmenegger Sieber