Titel Map Home Unifr

Imk ir skaityk!

Vertimas į lietuvių kalbą - puslapio apačioje.

Tolle, lege.
(conf. 8,12,29)

Imk, skaityk.
(Išpažinimai 8,12,29)
Afer sum.
(c. litt. Pet. 3,26,31)

Esu afrikietis.
(Atsakymas į Petilijano laiškus 3,26,31)
Si adest amor, non recusetur labor, non laborat qui amat.
(Io. ev. tr. 48,1)

Jei yra meilė, vargas nevargina, nes kuris myli, nevargsta.
(Evangelijos pagal Joną homilija 48,1)
Pondus meum amor meus; eo feror quocumque feror.
(conf.13,9,10)

Mano sunkio jėga - meilė, tai ji mane traukia ten, kur traukia.
(Išpažinimai 13,9,10)
Dilige et quod vis fac; sive taceas, dilectione taceas; sive clames, dilectione clames; sive emendes, dilectione emendes; sive parcas, dilectione parcas: radix sit intus dilectionis, non potest de ista radice nisi bonum existere.
(Io. ep. tr. 7,8)

Mylėk, ir daryk, ką nori. Jei tylėtum, tylėk iš meilės, jei šauktum, šauk iš meilės, jei taisytum, taisyk iš meilės, jei atleistum, atleisk iš meilės: tebus tavyje meilės šaknis, iš tokios šaknies tik gera tegali kilti.
(Pirmojo laiško Jonui komentaras 7,8)
Cetera quae superflua iacent, aliorum sunt necessaria. Superflua divitium, necessaria sunt pauperum. Res alienae possidentur, cum superflua possidentur.
(en. Ps. 147,13,12)

Tai, kas atlieka, kitiems reikalinga. Kas atlieka nuo turtų, yra reikalinga vargšams. Svetimą turtą turi tie, kurie turi tai, kas atlieka.
(Komentaras psalmėms 147,13,12)
Si non potes intelligere, crede ut intellegas: praecedit fides sequitur intellectus.
(s. 118,1)

Jei negali suprasti, tikėk, kad suprastum: pirma eina tikėjimas, paskui - supratimas.
(Pamokslas 118,1)
Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te.
(conf. 1,1,1)

Sau mus sukūrei, ir nerami mūsų širdis, kol Tavyje nenurimsta.
(Išpažinimai 1,1,1)
Fides quaerit, intellectus invenit et rursus intellectus eum quem invenit adhuc quaerit.
(trin. 15,2,2)

Tikėjimas ieško, mąstymas randa, bet ir toliau mąstymas ieško To, kurį rado.
(Apie Švč. Trejybę 15,2,2)
Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo.
(conf. 3,6,11)

Tačiau tu buvai giliau nei tai, kas manyje giliausia, ir aukščiau už tai, kas manyje aukščiausia.
(Išpažinimai 3,6,11)
Intellectum vero valde ama.
(ep. 120,3,13)

O mąstymą nepaprastai mylėk.
(Laiškas 120,3,13)
Verius cogitatur deus quam dicitur et verius est quam cogitatur.
(trin. 7,4,7)

Apie Dievą tikriau mąstoma nei kalbama, ir Jis yra tikresnis, nei tai, kas apie jį mąstoma.
(Apie Švč. Trejybę 7,4,7)
Sic ergo quaeramus tamquam inventuri et sic inveniamus tamquam quaesituri.
(trin. 9,1,1)

Taigi, ieškokime taip, lyg ketintume rasti, ir raskime taip, lyg ir toliau ketintume ieškoti.
(Apie Švč. Trejybę 9,1,1)
Sero te amavi, pulchrituro tam antiqua et tam nova, sero te amavi.
(conf. 10,27,38)

Vėlai tave pamilau, Groži, toks senas ir toks naujas, vėlai tave pamilau.
(Išpažinimai 10,27,38)
Amandi deum modus est sine modo.
(s. Dolbeau 11,9)

Meilės Dievui saikas yra be saiko.
(Dolbeau pamokslas 11,9)
Fecerunt civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum dei, caelestem vero amor dei usque ad contemptum sui.
(civ. 14,28)

Dvi meilės sukūrė dvi valstybes: meilė sau, kylanti iki paniekos Dievui sukūrė žemiškąją, o meilė Dievui iki paniekos sau sukūrėdangiškąją valstybę
(Dievo valstybė 14,28)
Si enim fallor sum.
(civ. 11,26)

Juk jei klystu, vadinasi esu.
(Dievo valstybė 11,26)
Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veritas.
(vera rel. 39,72)

Neik į išorę, į save grįžk; tiesa žmogaus viduje gyvena.
(Apie tikrą tikėjimą 39,72)
Verus philosophus est amator dei.
(civ. 8,1)

Tikras filosofas yra tas, kuris myli Dievą.
(Dievo valstybė 8,1)
A corporalibus ad incorporalia.
(retr. 1,3,1)

Nuo kūninių dalykų link nekūninių.
(Peržiūra 1,3,1)
A visibilibus ad invisibilia, et a temporalibus ad aeterna.
(vera rel. 29,52)

Nuo regimųjų dalykų link neregimųjų ir nuo laikinių link amžinųjų.
(Apie tikrą tikėjimą 29,52)
Duplex enim est via, quam sequimur, cum rerum nos obscuritas movet, aut rationem aut certe auctoritatem.
(ord. 2,5,16)

Nes kelias, kuriuo einame, kai trikdo dalykų miglotumas yra dvejopas, : laikomės proto arba autoriteto.
(Apie tvarką 2,5,16)
Ignota enim sunt fundamenta terrae oculis nostris, et qui fundavit terram propinquat mentibus nostris.
(Gn. litt. 5,16,34)

Mūsų žvilgsniui nepažįstami žemės pamatai, bet Tas, kuris sukūrė žemę, yra artimas mūsų mąstymui.
(Apie pradžios knygą pagal raidę 5,16,34)
Nemo enim quemquam erigit ad id in quo ipse est, nisi aliquantum ad id, in quo est ille, descendat.
(ep. 11,4)

Juk niekas negali pakylėti kito iki ten, kur pats yra, jei pirma nenusileidžia iki ten, kur tas yra.
(Laiškas 11,4)
Aeternum est enim, de quo solo recte fiditur, quod amanti auferri non potest.
(div. qu. 35,2)

Nes tik amžina yra tai, kuo vieninteliu teisėtai galima pasitikėti, nes to neįmanoma atimti iš mylinčiojo.
(Aštuoniasdešimt trys įvairūs klausimai 35,2)
Caro mihi valent stillae temporum.
(conf. 11,2,2)

Brangus man kiekvienas laiko lašas.
(Išpažinimai 11,2,2)
 
   
 
Titel Top Back Next
 
 
© 2001-2004 Université Fribourg
Gregor Emmenegger Sieber