Titel Map Home Unifr

Nuo inkunabulo iki kompaktinio disko

Nuo penkiolikto amžiaus, kuomet išrasta ir paplito spauda, Augustinas, kaip ir Biblija, yra gausiai leidžiamas.

Nuo apačios:

  • Strasbūras, 1468: "Dievo valstybės" leidimas, leidėjas - Johannes Mentelin;
  • Bazelis, 1505-1517: "Dievo valstybės" leidimas; leidėjas - Amerbach, kuris 11 tomų išleidžia visus Augustino raštus;
  • Bazelis, 1528-1529: naujas visų Augustino raštų leidimas 11 tomų; leidėjas - Erazmas, erudiciją suderinęs su moksliniu smalsumu (žr. taip pat paveikslą fone);
  • Liuvenas, 1616: 10 tomų leidimas pagal keletą senovinių rankraščių;
  • Paryžius, 1679-1700: pirmas kritinis leidimas (15 tomų 11 knygų), paruoštas mauristų bendradarbiaujant su grupe mokslininkų; pagrindas - rankraščiai iš įvairių Europos regionų;
  • Bazelis, 1995: kompaktinis diskas, apimantis pilniausią Augustino tekstų ansamblį; kompaktiniame diske, be kita ko, - įvairios darbo su tekstais priemonės bei gausi bibliografija.

Tas pat prekinis ženklas yra ant abiejų Bazelio leidimų, Erazmo 1528-1529 m. ir kompaktinio disko 1995 m.: "Schwabe" leidykla yra "Pietri" leidyklos paveldėtoja ir yra perėmusi jos emblemą. Pastaroji piešiniu perteikia pranašo Jeremijo eilutę (23,29): Viešpaties žodis yra kaip ugnis, kaip trupinantis uolą kūjis.

  De l'incunable au CD-ROM
 
   
 
Titel Top Back Next
 
 
© 2001-2004 Université Fribourg
Gregor Emmenegger Sieber