Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 83

Articulus 6

IIIª q. 83 a. 6 arg. 1
Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non possit sufficienter occurri defectibus qui circa celebrationem huius sacramenti occurrunt, statuta Ecclesiae observando. Contingit enim quandoque quod sacerdos, ante consecrationem vel post, moritur vel alienatur, vel aliqua alia infirmitate praepeditur ne sacramentum sumere possit et Missam perficere. Ergo videtur quod non possit impleri statutum Ecclesiae quo praecipitur quod sacerdos consecrans suo sacrificio communicet.

IIIª q. 83 a. 6 arg. 2
Praeterea, contingit quandoque quod sacerdos, ante consecrationem vel post, recolit se aliquid comedisse vel bibisse, vel alicui mortali peccato subiacere, vel etiam excommunicationi, cuius prius memoriam non habebat. Necesse est ergo quod ille qui est in tali articulo constitutus, peccet mortaliter contra statutum Ecclesiae faciens, sive sumat sive non sumat.

IIIª q. 83 a. 6 arg. 3
Praeterea, contingit quandoque quod in calicem musca aut aranea vel aliquod animal venenosum cadit post consecrationem; vel etiam cognoscit sacerdos calici venenum esse immissum ab aliquo malevolo causa occidendi ipsum. In quo casu, si sumat, videtur peccare mortaliter, se occidendo vel Deum tentando. Similiter, si non sumat, peccat, contra statutum Ecclesiae faciens. Ergo videtur esse perplexus et subiectus necessitati peccandi. Quod est inconveniens.

IIIª q. 83 a. 6 arg. 4
Praeterea, contingit quod per negligentiam ministri aut aqua non ponitur in calice, aut etiam nec vinum, et hoc sacerdos advertit. Ergo in hoc etiam casu videtur esse perplexus, sive sumat corpus sine sanguine, quasi imperfectum faciens sacrificium; sive non sumens nec corpus nec sanguinem.

IIIª q. 83 a. 6 arg. 5
Praeterea, contingit quod sacerdos non recolit se dixisse verba consecrationis, vel etiam alia quae in consecratione huius sacramenti dicuntur. Videtur ergo peccare in hoc casu, sive reiteret verba super eandem materiam, quae forte iam dixerat; sive utatur pane et vino non consecratis quasi consecratis.

IIIª q. 83 a. 6 arg. 6
Praeterea, contingit quandoque, propter frigus, quod sacerdoti dilabitur hostia in calicem, sive ante fractionem sive post. In hoc ergo casu non poterit sacerdos implere ritum Ecclesiae vel de ipsa fractione, vel etiam de hoc quod sola tertia pars mittatur in calicem.

IIIª q. 83 a. 6 arg. 7
Praeterea, contingit quandoque quod per negligentiam sacerdotis sanguis Christi effunditur; vel etiam quod sacerdos sacramentum sumptum vomit; aut quod etiam hostiae consecratae tandiu conserventur quod putrefiant; vel etiam quod a muribus corrodantur; vel etiam qualitercumque perdantur. In quibus casibus non videtur posse huic sacramento debita reverentia exhiberi secundum Ecclesiae statuta. Non videtur ergo quod his defectibus seu periculis occurri possit, salvis Ecclesiae statutis.

IIIª q. 83 a. 6 s. c.
Sed contra est quod, sicut Deus, sic Ecclesia non praecipit aliquid impossibile.

IIIª q. 83 a. 6 co.
Respondeo dicendum quod periculis seu defectibus circa hoc sacramentum evenientibus dupliciter potest occurri. Uno modo, praeveniendo, ne scilicet periculum accidat. Alio modo, subsequendo, ut scilicet id quod accidit emendetur, vel adhibendo remedium, vel saltem per poenitentiam eius qui negligenter egit circa hoc sacramentum.

IIIª q. 83 a. 6 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod, si sacerdos morte aut infirmitate gravi occupetur ante consecrationem corporis et sanguinis domini, non oportet ut per alium suppleatur. Si vero post incoeptam consecrationem hoc acciderit, puta consecrato corpore ante consecrationem sanguinis, vel etiam consecrato utroque, debet Missae celebritas per alium expleri. Unde, ut habetur in decretis, VII, qu. I, cap. nihil, in Toletano Concilio legitur, censuimus convenire ut, cum a sacerdotibus Missarum tempore sacra mysteria consecrantur, si aegritudinis accidit cuiuslibet eventus quo coeptum nequeat expleri mysterium, sit liberum episcopo vel presbytero alteri consecrationem exequi incoepti officii. Non enim aliud competit ad supplementum initiatis mysteriis quam aut incipientis aut subsequentis benedictione sint completa sacerdotis, quia nec perfecta videri possunt nisi perfecto ordine compleantur. Cum enim omnes simus unum in Christo, nihil contrarium diversitas personarum format, ubi efficaciam prosperitatis unitas fidei repraesentat. Nec tamen quod naturae languoris causa consulitur, in praesumptionis perniciem convertatur. Nullus, absque patenti proventu molestiae, minister vel sacerdos, cum coeperit, imperfecta officia praesumat omnino relinquere. Si quis hoc temerarie praesumpserit, excommunicationis sententiam sustinebit.

IIIª q. 83 a. 6 ad 2
Ad secundum dicendum quod, ubi difficultas occurrit, semper est accipiendum illud quod habet minus de periculo. Maxime autem periculosum circa hoc sacramentum est quod est contra perfectionem ipsius sacramenti, quia hoc est immane sacrilegium. Minus autem est illud quod pertinet ad qualitatem sumentis. Et ideo, si sacerdos, post consecrationem incoeptam, recordetur aliquid comedisse vel bibisse, nihilominus debet perficere sacrificium et sumere sacramentum. Similiter, si recordetur se peccatum aliquod commisisse, debet poenitere cum proposito confitendi et satisfaciendi, et sic non indigne, sed fructuose sumere sacramentum. Et eadem ratio est si se meminerit excommunicationi cuicumque subiacere. Debet enim assumere propositum absolutionem petendi, et sic per invisibilem pontificem, Iesum Christum, absolutionem consequitur quantum ad hunc actum, quod peragat divina mysteria. Si vero ante consecrationem alicuius praedictorum sit memor, tutius reputarem, maxime in casu manducationis et excommunicationis, quod Missam incoeptam desereret, nisi grave scandalum timeretur.

IIIª q. 83 a. 6 ad 3
Ad tertium dicendum quod, si musca vel aranea in calicem ante consecrationem ceciderit, aut etiam venenum deprehenderit esse immissum, debet effundi, et, abluto calice, denuo aliud vinum poni consecrandum. Si vero aliquid horum post consecrationem acciderit, debet animal caute capi, et diligenter lavari, et comburi, et ablutio, simul cum cineribus, in sacrarium mitti. Si vero venenum ibi adesse deprehenderit immissum, nullo modo debet sumere nec alii dare ne calix vitae vertatur in mortem, sed debet diligenter in aliquo vasculo ad hoc apto cum reliquiis conservari. Et, ne sacramentum remaneat imperfectum, debet vinum apponere in calice, et denuo resumere a consecratione sanguinis, et sacrificium perficere.

IIIª q. 83 a. 6 ad 4
Ad quartum dicendum quod, si sacerdos, ante consecrationem sanguinis et post consecrationem corporis, percipiat aut vinum aut aquam non esse in calice, debet statim apponere et consecrare. Si vero hoc post consecrationis verba perceperit, quod aqua desit, debet nihilominus procedere, quia appositio aquae, ut supra dictum est, non est de necessitate sacramenti. Debet tamen puniri ille ex cuius negligentia hoc contingit. Nullo autem modo debet aqua vino iam consecrato misceri, quia sequeretur corruptio sacramenti pro aliqua parte, ut supra dictum est. Si vero percipiat post verba consecrationis quod vinum non fuerit positum in calice, si quidem hoc percipiat ante sumptionem corporis, debet, deposita aqua si ibi fuerit, imponere vinum cum aqua, et resumere a verbis consecrationis sanguinis. Si vero hoc perceperit post sumptionem corporis, debet apponere aliam hostiam iterum simul consecrandam cum sanguine. Quod ideo dico quia, si diceret sola verba consecrationis sanguinis, non servaretur debitus ordo consecrandi, et, sicut dicitur in praedicto capitulo Toletani Concilii, perfecta videri non possunt sacrificia nisi perfecto ordine compleantur. Si vero inciperet a consecratione sanguinis et repeteret omnia verba consequentia, non competerent nisi adesset hostia consecrata, cum in verbis illis occurrant quaedam dicenda et fienda non solum circa sanguinem, sed etiam circa corpus. Et debet in fine sumere hostiam iterum consecratam et sanguinem, non obstante etiam si prius sumpserit aquam quae erat in calice, quia praeceptum de perfectione sacramenti maioris est ponderis quam praeceptum quod hoc sacramentum a ieiunis sumatur, ut supra dictum est.

IIIª q. 83 a. 6 ad 5
Ad quintum dicendum quod, licet sacerdos non recolat se dixisse aliqua eorum quae dicere debuit, non tamen debet ex hoc mente perturbari. Non enim qui multa dicit, recolit omnium quae dixit, nisi forte in dicendo aliquid apprehenderit sub ratione iam dicti sic enim aliquid efficitur memorabile. Unde, si aliquis attente cogitet illud quod dicit, non tamen cogitet se dicere illud, non multum recolit postea se dixisse. Sic enim fit aliquid obiectum memoria, inquantum accipitur sub ratione praeteriti, sicut dicitur in libro de memoria. Si tamen sacerdoti probabiliter constet se aliqua omisisse, si quidem non sunt de necessitate sacramenti, non aestimo quod propter hoc debeat resumere immutando ordinem sacrificii, sed debet ulterius procedere. Si vero certificetur se omisisse aliquid eorum quae sunt de necessitate sacramenti, scilicet formam consecrationis, cum forma sit de necessitate sacramenti sicut et materia, idem videtur faciendum quod dictum est in defectu materiae, ut scilicet resumatur a forma consecrationis, et cetera per ordinem reiterentur, ne mutetur ordo sacrificii.

IIIª q. 83 a. 6 ad 6
Ad sextum dicendum quod fractio hostiae consecratae, et quod pars una sola mittatur in calicem, respicit corpus mysticum, sicut et admixtio aquae significat populum. Et ideo horum praetermissio non facit imperfectionem sacrificii, ut propter hoc sit necesse aliquid reiterare circa celebrationem huius sacramenti.

IIIª q. 83 a. 6 ad 7
Ad septimum dicendum quod, sicut legitur de Consecr., dist. II, ex decreto pii Papae, si per negligentiam aliquid stillaverit de sanguine in tabula quae terrae adhaeret, lingua lambetur et tabula radetur. Si vero non fuerit tabula, terra radetur, et igni comburetur, et cinis intra altare condetur. Et sacerdos quadraginta dies poeniteat. Si autem super altare stillaverit calix, sorbeat minister stillam. Et tribus diebus poeniteat. Si super linteum altaris, et ad aliud stilla pervenerit, quatuor diebus poeniteat. Si usque ad tertium, novem diebus poeniteat. Si usque ad quartum, viginti diebus poeniteat. Et linteamina quae stilla tetigit, tribus vicibus lavet minister, calice subtus posito, et aqua ablutionis sumatur et iuxta altare recondatur. Posset etiam sumi in potu a ministro, nisi propter abominationem dimitteretur. Quidam autem ulterius partem illam linteaminum incidunt et comburunt, et cinerem in altario vel sacrario reponunt. Subditur autem ibidem, ex poenitentiali Bedae presbyteri, si quis per ebrietatem vel voracitatem Eucharistiam evomuerit, quadraginta diebus poeniteat; clerici vel monachi, seu diaconi vel presbyteri, sexaginta diebus; episcopus nonaginta. Si autem infirmitatis causa evomuerit, septem diebus poeniteat. Et in eadem distinctione legitur, ex Concilio Aurelianensi, qui non bene custodierit sacrificium, et mus vel aliquod aliud animal in Ecclesia comederit, quadraginta diebus poeniteat. Qui autem perdiderit illud in Ecclesia, aut pars eius ceciderit et non inventa fuerit, triginta diebus poeniteat. Et eadem poenitentia videtur dignus sacerdos per cuius negligentiam hostiae consecratae putrefiunt. Praedictis autem diebus debet poenitens ieiunare et a communione cessare. Pensatis tamen conditionibus negotii et personae, potest minui vel addi ad poenitentiam praedictam. Hoc tamen observandum est, quod, ubicumque species integrae inveniuntur, sunt reverenter observandae, vel etiam sumendae, quia, manentibus speciebus, manet ibi corpus Christi, ut supra dictum est. Ea vero in quibus inveniuntur, comburenda sunt si commode fieri potest, cinere in sacrario recondito, sicut de rasura tabulae dictum est.

 

Sechster Artikel.
Die Art und weise, den Mängeln entgegenzutreten, die bisweilen bei der Feier der Messe vorkommen.

a) Man kann dies nicht hinreichend, ohne kirchliche Gebote zu verletzen. Denn:

I. Der Priester kann vor oder nach der Konsekration sterben oder geistesabwesend oder sonst krank werden, so daß er nicht kommunizieren und somit die Messe nicht vollenden kann. Also kann da das Gebot nicht beobachtet werden, daß der konsekrierende Priester kommunizieren soll.

II. Der Priester kann sich am Altare einer begangenen Todsünde erinnern oder daß er exkommuniziert ist oder etwas gegessen oder getrunken habe. Also handelt ein solcher Priester gegen das Gebot, mag er kommunizieren oder nicht.

III. Eine Spinne oder eine Fliege kann in den konsekrierten Kelch fallen oder der Priester kann klar erkennen, der Wein sei vergiftet gewesen. Wenn er in solchem Falle kommuniziert, sündigt er schwer, indem er sich [S. 258] selbst tötet oder Gott versucht. Kommuniziert er dagegen nicht, so sündigt er schwer gegen das Kirchengebot.

IV. Durch die Nachlässigkeit des Meßdieners kommt es bisweilen vor, daß kein Wein im Kelche ist oder kein Wasser dem Weine beigemischt worden. Also muß in solchem Falle der Priester entweder nicht kommunizieren; und da thut er gegen das Kirchengebot; — oder er kann nur den Leib nehmen; und dann bleibt das Opfer unvollständig.

V. Bisweilen erinnert sich der Priester nicht, ob er die Konsekrationsworte gesagt hat. Er sündigt dann also, wenn er über dieselbe Materie die Worte wiederholt, die er vielleicht schon gesagt; und er sündigt, wenn er sich der Gefahr aussetzt, unkonsekriertes Brot oder unkonsekrierten Wein sakramentalisch zu gebrauchen.

VI. Es trifft sich, daß wegen der Kälte die Hostie den Fingern entgleitet und in den Kelch fällt, bevor sie gebrochen ist. Da kann er also nicht den Ritus der Kirche wahren, der unter schwerer Sünde verpflichtet.

VII. Es geschieht manchmal, daß durch die Nachlässigkeit des Priesters das Blut Christi verschüttet wird; oder daß der Priester das genommene Sakrament ausbricht; oder daß die aufbewahrten Hostien faulen oder von Mäusen zerfressen werden. In allen diesen und ähnlichen Fällen scheint man die von den Kirchengeboten erforderte Ehrfurcht vor dem Sakramente nicht einhalten zu können.

Und so scheint es, man könne den hier vorkommenden Mängeln nicht genügend entgegentreten.

Auf der anderen Seite schreibt die Kirche ebensowenig wie Gott etwas Unmögliches vor.

b) Ich antworte, solche Mängel müssen zuvörderst durch Vorsicht möglichst verhütet werden; und sind sie eingetreten, so muß man suchen zu bessern, mindestens durch die Buße dessen, der sich einer Nachlässigkeit schuldig gemacht hat.

c) I. Hat der Priester in dem genannten Falle noch nicht konsekriert, so braucht die Messe nicht durch einen anderen fortgesetzt zu werden. Hat er bereits konsekriert, so muß ein anderer die Messe fortsetzen. „Denn da wir alle eins sind in Christo, macht hier die Verschiedenheit der Personen nichts aus, wo die Einheit des Glaubens die Wirksamkeit vorstellt für die ewige Glückseligkeit. Was aber in dieser Weise mit Rücksicht auf die Schwäche der Natur geduldet wird, das soll niemand zu seinem eigensten Verderben mißbrauchen, daß er etwa, wenn er angefangen, die heiligen Mysterien ohne weiteres unvollendet zurückläßt. Unterbricht jemand so die heilige Messe, so soll er exkommuniziert sein“ (decret. 7., q. 1.; cap. Nihil; Tolet. VII. can. 2.).

II. Wo eine Schwierigkeit hier auftaucht, ist immer das zu erwählen, was von weniger Gefahr begleitet erscheint. Nun besteht bei diesem Sakramente die höchste Gefahr darin, daß dasselbe unvollendet bleibt; denn dies ist ein ungeheuerliches Sakrileg; — minder Gefahr ist mit dem verbunden, was auf seiten des nehmenden sich findet. Erinnert sich also der Priester, nachdem er die Konsekration begonnen, daß er etwas gegessen oder getrunken hat, so muß er fortfahren und das Opfer vollenden; erinnert er sich einer begangenen Sünde, so muß er bereuen mit dem Vorsätze zu beichten und genugzuthun; erinnert er sich, daß er einer Exkommunikation unterliegt, so muß er sich vornehmen, in aller Demut die Lösung davon nachzusuchen, damit ihn für diesen Akt, in den heiligen Mysterien fortzufahren, der [S. 259] unsichtbare Hohepriester Jesus Christus löse. Erinnert er sich dessen vor der Konsekration, so erachte ich es, zumal im Falle daß er etwas gegessen oder getrunken hat oder exkommuniziert ist, für sicherer, daß der betreffende Priester den Altar verläßt; es müßte denn daraus ein schweres Ärgernis entstehen.

III. Fällt eine Mücke oder so etwas vor der Konsekration in den Kelch, so muß der Wein ausgeschüttet, der Kelch abgetrocknet und neuer Wein eingegossen werden. Geschieht dies nach der Konsekration, so muß man das Tier vorsichtig herausnehmen, abwaschen, verbrennen und Alles in das Sakrarium thun. Wird erkannt, es sei Gift hineingemischt worden, so darf der Priester das ja nicht nehmen und keinem anderen geben, damit der Kelch des Lebens nicht zum Anlasse des Todes werde; sondern man muß diesen konsekrierten Wein ausschütten und in einem passenden Gefäße zusammen mit Reliquien aufbewahren. Damit aber das Sakrament nicht unvollendet bleibe, muß anderer Wein in den Kelch gegossen, die Konsekration des Weines wiederholt und so das Opfer vollendet werden.

IV. Nimmt der Priester nach den Konsekrationsworten wahr, das Wasser habe gefehlt, so muß er nichtsdestoweniger weiter vorangehen; denn das Hinzuthun des Wassers gehört nicht mit Notwendigkeit zum Sakramente. Wer jedoch wegen seiner Nachlässigkeit schuld an diesem Mangel ist, der soll gestraft werden. Keineswegs aber darf man zu dem bereits konsekrierten Weine Wasser hinzumischen; denn daraus würde ein Vergehen des Sakramentes in einem gewissen Teile folgen (Kap. 77, Art. 8.). Wenn nun weiter nach der Konsekration der Priester merkt, es sei kein Wein im Kelche gewesen; merkt er dies vor dem Nehmen des Leibes Christi, so muß er das im Kelche befindliche Wasser ausschütten. Wein mit Wasser hineingießen und beginnen von den Worten der Konsekration des Blutes an. Merkt er es aber erst nach dem Nehmen des Leibes, so muß er eine neue Hostie konsekrieren zugleich mit dem Blute; — denn würde er nur die Worte der Konsekration des Blutes sagen, so würde die gebührende Ordnung im Konsekrieren nicht gewahrt sein, wonach das Sakrament, unter beiden Gestalten zugleich, da sein muß. Würde er nämlich nur von der Konsekration des Blutes an beginnen und alle Worte, die folgen, wiederholen, ohne daß eine konsekrierte Hostie da wäre; so würde dies nicht sich geziemen, da manche dieser Worte und Ceremonien auch auf den Leib sich beziehen und nicht allein auf das Blut. Am Ende muß er, trotzdem er das Wasser getrunken, was im Kelche gewesen, von neuem die konsekrierte Hostie nehmen und das Blut; denn schwerer ist das Gebot, das Sakrament zu vollenden, wie nüchtern zu sein wenn man es nimmt.

V. Daraus daß der Priester sich nicht erinnert. Einiges gesagt zu haben, soll er keinen Anlaß nehmen zu innerer Verwirrung. Denn wer viele Worte spricht, erinnert sich nicht an alle, die er gesprochen; er müßte denn etwas im Sprechen auffassen unter dem Gesichtspunkte des schon Gesprochenen. Es kann jemand nämlich ganz wohl etwas aufmerksam sagen und denken sonach an das, was er sagt; aber er denkt nicht daran, daß er es sage; und dann erinnert er sich nachher nicht genau, daß er es gesagt habe; denn es wird etwas Gegenstand der Erinnerung, insoweit es genommen wird unter dem Gesichtspunkte des Vergangenen (de memoria c. 1.). Steht aber es für den Priester positiv fest, daß er wahrscheinlich etwas ausgelassen habe, so kann er nach meiner Meinung weiter vorangehen und darf nicht die Ordnung im Opfer stören, falls das, was er ausgelassen, nicht notwendig zum Sakramente gehört. Wird es ihm jedoch gewiß, er [S. 260] habe z. B. die Form der Konsekration ausgelassen, die notwendig zum Sakramente gehört, ebenso wie die Materie, so ist dasselbe zu thun wie beim Mangel der Materie; er muß wieder anfangen von der Form der Konsekration und das Übrige der Reihe nach folgen lassen, damit die festgestellte Ordnung im Opfer nicht verletzt werde.

VI. Das Brechen der Hostie, das Fallenlassen des einen Teilchens in den Kelch geschieht gleichwie das Beimischen von Wasser, um etwas am mystischen Körper zu bezeichnen. Dies gehört nicht zur Notwendigkeit des Sakramentes und darf deshalb nichts davon wiederholt werden.

VII. Pius I. (decret. VI.) bestimmt: „Fällt ein Tropfen auf die Erde, so soll dies von dem Erdboden abgekratzt, verbrannt und die Asche im Sakrarium verborgen werden; der Priester aber soll vierzig Tage Buße thun. Fällt ein Tropfen vom Kelche auf den Altar, so lecke der Priester den Tropfen ab und thue drei Tage Buße. Fällt ein Tropfen auf das Altartuch und gelangt bis zum zweiten, so soll er vier Tage Buße thun; wenn er bis zum dritten kommt, dann neun Tage; und erreicht er das vierte, so büße er zwanzig Tage. Die Altartücher, welche der Tropfen berührt hat, wasche der Diakon dreimal und stelle den Kelch darunter; das Wasser des Abwaschens soll abseits gestellt werden.“ Wäre es nicht zu schmutzig, so daß es Ekel verursacht, so könnte man es auch trinken. Andere schneiden jenen Teil des Altartuches ab, verbrennen ihn und legen die Asche ins Sakrarium. „Bricht jemand, weil er zu viel gegessen und getrunken, die Eucharistie aus, so soll er, ist er ein Laie, vierzig Tage büßen; gehört er zum Klerus oder zu den Mönchen, siebzig Tage. Geschah es wegen Krankheit, so soll die Buße sieben Tage betragen“ (c. 28. ex poenit. Bedae presb. lib. de remed. peccator. de ebriet.).

„Wer die Eucharistie nicht gut behütet, so daß eine Maus oder sonst ein ähnliches Tier sie frißt, der soll vierzig Tage Buße thun; wenn man sie verliert in der Kirche oder ein Teil fällt zu Boden und wird nicht mehr gefunden, so beträgt die Buße dreißig Tage.“ Derselben Buße scheint wert jener Priester, durch dessen Nachlässigkeit die heiligen Hostien faulen. Die Buße nun besteht im Fasten; und der Büßer muß sich der Kommunion enthalten. Jedoch kann je nach den Verhältnissen die Buße vermindert oder vermehrt werden. Dies gilt jedoch im allgemeinen: Wo auch immer ganze Gestalten des Sakramentes gefunden werden, sind sie mit Ehrfurcht aufzubewahren oder auch zu nehmen; denn so lange die Gestalten bleiben, bleibt da der Leib Christi. Das aber, worin sie gefunden werden, ist zu verbrennen und die Asche ins Sakrarium zu legen. [S. 261] Das Sakrament der Buße.Nun ist zu handeln über das Sakrament der Buße: und zwar 1. über die Buße selber; 2. über deren Wirkung; 3. über ihre Teile; 4. über die Empfänger; 5. über die Spender und die Macht der Schlüssel; 6. über die Ceremonien der Spendung.

Betreffs des ersten Punktes ist Gegenstand unserer Behandlung: a) Die Buße als Sakrament; d) die Buße als Tugend.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Mehr
. Quaestio 75
. Quaestio 76
. Quaestio 77
. Quaestio 78
. Quaestio 79
. Quaestio 80
. Quaestio 81
. Quaestio 82
. Quaestio 83
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. Quaestio 84
. Quaestio 85
. Quaestio 86
. Quaestio 87
. Quaestio 88
. Quaestio 89
. Quaestio 90

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger