Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 77

Articulus 8

IIIª q. 77 a. 8 arg. 1
Ad octavum sic proceditur. Videtur quod vino consecrato non possit aliquis liquor misceri. Omne enim quod miscetur alicui, recipit qualitatem ipsius. Sed nullus liquor potest recipere qualitatem sacramentalium specierum, quia accidentia illa sunt sine subiecto, ut dictum est. Ergo videtur quod nullus liquor possit permisceri speciebus sacramentalibus vini.

IIIª q. 77 a. 8 arg. 2
Praeterea, si aliquis liquor permisceatur illis speciebus, oportet quod ex his fiat aliquod unum. Sed non potest fieri aliquod unum neque ex liquore, qui est substantia, et speciebus sacramentalibus, quae sunt accidentia; neque ex liquore et sanguine Christi, qui, ratione suae incorruptibilitatis, neque additionem recipit neque diminutionem. Ergo nullus liquor potest admisceri vino consecrato.

IIIª q. 77 a. 8 arg. 3
Praeterea, si aliquis liquor admisceatur vino consecrato, videtur quod etiam ipsum efficiatur consecratum, sicut aqua quae admiscetur aquae benedictae, efficitur etiam benedicta. Sed vinum consecratum est vere sanguis Christi. Ergo etiam liquor permixtus esset sanguis Christi. Et ita aliquid fieret sanguis Christi aliter quam per consecrationem, quod est inconveniens. Non ergo vino consecrato potest aliquis liquor permisceri.

IIIª q. 77 a. 8 arg. 4
Praeterea, si duorum unum totaliter corrumpatur, non erit mixtio, ut dicitur in I de Generat. Sed ad permixtionem cuiuscumque liquoris videtur corrumpi species sacramentalis vini, ita quod sub ea desinat esse sanguis Christi. Tum quia magnum et parvum sunt differentiae quantitatis et diversificant ipsam, sicut album et nigrum colorem. Tum etiam quia liquor permixtus, cum non habeat obstaculum, videtur undique diffundi per totum, et ita desinit ibi esse sanguis Christi, qui non est ibi simul cum alia substantia. Non ergo aliquis liquor potest permisceri vino consecrato.

IIIª q. 77 a. 8 s. c.
Sed contra est quod ad sensum patet alium liquorem vino permisceri posse post consecrationem, sicut et ante.

IIIª q. 77 a. 8 co.
Respondeo dicendum quod istius quaestionis veritas manifesta est ex praemissis. Dictum est enim supra quod species in hoc sacramento permanentes, sicut adipiscuntur virtute consecrationis modum essendi substantiae, ita etiam adipiscuntur modum agendi et patiendi, ut scilicet agere et pati possint quidquid ageret vel pateretur substantia si ibi praesens existeret. Manifestum est autem quod, si esset ibi substantia vini, liquor aliquis posset ei permisceri. Huius tamen permixtionis diversus esset effectus et secundum formam liquoris, et secundum quantitatem. Si enim permisceretur aliquis liquor in tanta quantitate quod posset diffundi per totum vinum, totum fieret permixtum. Quod autem est commixtum ex duobus, neutrum miscibilium est, sed utrumque transit in quoddam tertium ex his compositum. Unde sequeretur quod vinum prius existens non remaneret, si liquor permixtus esset alterius speciei. Si autem esset eiusdem speciei liquor adiunctus, puta si vinum permisceretur vino, remaneret quidem eadem species, sed non remaneret idem numero vinum. Quod declarat diversitas accidentium, puta si unum vinum esset album, et aliud rubeum. Si vero liquor adiunctus esset tam parvae quantitatis quod non posset perfundi per totum, non fieret totum vinum permixtum, sed aliqua pars eius. Quae quidem non remaneret eadem numero, propter permixtionem extraneae materiae. Remaneret tamen eadem specie, non solum si parvus liquor permixtus esset eiusdem speciei, sed etiam si esset alterius speciei, quia gutta aquae multo vino permixta transit in speciem vini, ut dicitur in I de generatione. Manifestum est autem ex praedictis quod corpus et sanguis Christi remanent in hoc sacramento quandiu illae species manent eaedem in numero, consecratur enim hic panis et hoc vinum. Unde si fiat tanta permixtio liquoris cuiuscumque quod pertingat ad totum vinum consecratum et fiat permixtum, et erit aliud numero, et non remanebit ibi sanguis Christi. Si vero fiat tam parva alicuius liquoris adiunctio quod non possit diffundi per totum, sed usque ad aliquam partem specierum, desinet esse sanguis Christi sub illa parte vini consecrati, remanebit tamen sub alia.

IIIª q. 77 a. 8 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod Innocentius III dicit, in quadam decretali, quod ipsa accidentia vinum appositum videntur afficere, quia, si aqua fuerit apposita, vini saporem assumeret. Contingit igitur accidentia mutare subiectum, sicut et subiectum contingit accidentia permutare. Cedit quippe natura miraculo, et virtus supra consuetudinem operatur. Hoc tamen non est sic intelligendum quasi idem numero accidens quod prius fuit in vino ante consecrationem, postmodum fiat in vino apposito, sed talis permutatio fit per actionem. Nam accidentia vini remanentia retinent actionem substantiae, secundum praedicta, et ita immutando afficiunt liquorem appositum.

IIIª q. 77 a. 8 ad 2
Ad secundum dicendum quod liquor appositus vino consecrato nullo modo miscetur substantiae sanguinis Christi. Miscetur tamen speciebus sacramentalibus, ita tamen quod, permixtione facta, corrumpuntur praedictae species, vel in toto vel in parte, secundum modum quo supra dictum est quod ex speciebus illis potest aliquid generari. Et si quidem corrumpantur in toto, nulla iam remanet quaestio, quia iam totum erit uniforme. Si autem corrumpantur in parte, erit quidem una dimensio secundum continuitatem quantitatis, non tamen una secundum modum essendi, quia una pars eius est sine subiecto, alia erit in subiecto; sicut, si aliquod corpus constituatur ex duobus metallis, erit unum corpus secundum rationem quantitatis, non tamen unum secundum speciem naturae.

IIIª q. 77 a. 8 ad 3
Ad tertium dicendum quod, sicut Innocentius III dicit, in decretali praedicta, si post calicis consecrationem aliud vinum mittatur in calicem, illud quidem non transit in sanguinem, neque sanguini commiscetur, sed, accidentibus prioris vini commixtum, corpori quod sub eis latet undique circumfunditur, non madidans circumfusum. Quod quidem intelligendum est quando non fit tanta permixtio liquoris extranei quod sanguis Christi desinat esse sub toto. Tunc enim undique dicitur circumfundi, non quia tangat sanguinem Christi secundum eius proprias dimensiones, sed secundum dimensiones sacramentales, sub quibus continetur. Nec est simile de aqua benedicta, quia illa benedictio nullam immutationem facit circa substantiam aquae, sicut facit consecratio vini.

IIIª q. 77 a. 8 ad 4
Ad quartum dicendum quod quidam posuerunt quod, quantumcumque parva fiat extranei liquoris permixtio, substantia sanguinis Christi desinet esse sub toto. Et hoc ratione inducta. Quae tamen non cogit. Quia magnum et parvum diversificant quantitatem dimensivam non quantum ad eius essentiam, sed quantum ad determinationem mensurae. Similiter etiam liquor appositus adeo potest esse parvus quod sua parvitate impeditur ne diffundatur per totum, et non solum dimensionibus, quae, licet sint sine subiecto, tamen obstant alteri liquori sicut et substantia si ibi esset, secundum ea quae praemissa sunt.

 

Achter Artikel.
Das Zugießen einer fremden Flüssigkeit zum konsekrierten Weine.

a) Es darf nichts hinzugegossen werden. Denn:

I. Was mit etwas Anderem vermischt wird, erhält dessen Beschaffenheit. Keine Flüssigkeit aber kann, zum konsekrierten Weine hinzugegossen, dessen Beschaffenheit erlangen; denn da besteht die äußere Gestalt ohne Subjekt, d. h. ohne Stoff.

II. Was mit etwas Anderem vermischt wird, das wird Eines mit diesem. Was aber an Flüssigkeit zum konsekrierten Weine gemischt wird, kann nicht Eines werden 1. mit den sakramentalen Gestalten; denn diese sind reine Aceidentien oder Eigenschaften und die zugemischte Flüssigkeit ist Substanz; — es kann nicht Eines werden 2. mit der Substanz des Blutes Christi, das unvergänglich ist, also kein Mehr und kein Minder zuläßt. Also kann keine Flüssigkeit mit dem konsekrierten Weine gemischt werden.

III. Wird eine Flüssigkeit mit konsekriertem Weine vermischt, so wird auch sie etwas Kousekriertes; wie Wasser, welches zu Weihwasser gethan wird, mit Weihwasser wird. Nun ist der konsekrierte Wein das wirkliche Blut Christi. Also würde man Christi Blut haben anders als kraft der Konsekration; was unzulässig ist.

IV. Wenn von zwei Flüssigkeiten, die man mischt, die eine vollständig verdorben wird und somit vergeht, so besteht keine Mischung mehr (l. de gener.). Beim Hinzumischen von irgend welcher Feuchtigkeit zum sakramentalen Weine scheint aber zu vergehen und verdorben zu werden die ganze Gestalt des Weines, so daß aufhört, da gegenwärtig zu sein das Blut Christi; einerseits weil „groß“ und „klein“ die Unterschiede sind im Bereiche des Umfanges und denselben zu einem anderen, verschiedenen machen wie [S. 184] „weiß“ und „schwarz“ die Farbe zu einer anderen, verschiedenen macht; andererseits weil die hinzugemischte Flüssigkeit, da sie kein Hindernis findet, überallhin sich verbreitet in der Gestalt des Weines und so da aufhört die Substanz des Blutes, welche nicht zugleich sein kann mit einer anderen Substanz. Also kann zum konsekrierten Weine nichts hinzugegossen werden.

Auf der anderen Seite ist es für den Sinn wahrnehmbar, wie nach und vor der Konsekration eine andere Flüssigkeit hinzugemischt werden kann.

b) Ich antworte, die Wahrheit sei in diesem Punkte bereits offenbar aus dem Gesagten. Denn die Gestalten erhalten durch die Konsekration in diesem Sakramente die Kraft, in der Weise der Substanz zu sein und so zu wirken und zu leiden, als ob die Substanz von Brot und Wein noch da wäre. Würde aber die Substanz des Weines noch zugegen sein, so könnte offenbar eine andere Flüssigkeit hinzugemischt werden.

Dabei ist jedoch die Wirkung zu berücksichtigen sowohl in Anbetracht der Form oder inneren Beschaffenheit der besagten Flüssigkeit wie auch in Anbetracht der Quantität. Denn wird in solcher Quantität Flüssigkeit hinzugemischt, daß sie den ganzen Wein durchdringt, so wird da das Ganze eine Mischung und nicht mehr wird es Wein sein. Wäre nun in diesem Falle das Hinzugemischte von einer anderen Beschaffenheit, z. B. Wasser, so wäre da nicht mehr die Gattung „Wein“. Würde aber die hinzugemischte Flüssigkeit wieder Wein sein, so bliebe zwar der Gattung nach Wein, aber nicht wäre es der Zahl nach der nämliche Wein; was aus der Verschiedenheit der Accidentien hervorgeht, wie wenn man weißen Wein zu rotem mischt.

Ist jedoch die Quantität des Hinzugemischten eine sehr kleine, so daß nicht der ganze Wein eine Mischung wird, d. h. etwas Drittes; so würde ein Teil wegen der Vermischung mit einer sremden Flüssigkeit der Zahl nach nicht der nämliche bleiben wie früher; aber er würde der Gattung nach der nämliche bleiben und zwar nicht bloß wenn die hinzugemischte Flüssigkeit der nämlichen Gattung zugehört, selbst also Wein ist, sondern auch wenn sie einer anderen Gattung zugehört; denn ein Tropfen Wasser, vielem Weine zugemischt, geht über in die Gattung „Wein“.

Offenbar nun bleibt der Leib und das Blut Christi im Sakramente, so lange die äußeren Gestalten der Zahl nach die nämlichen bleiben; denn dieses Brot und dieser Wein wird konsekriert. Geschieht also die Hinzumischung in solcher Quantität, daß der Zahl nach ganz und gar nicht Ein und dasselbe bleibt, sondern ein Drittes, sei es mit derselben Gattung sei es mit einer anderen, entsteht; so bleibt nicht der Leib und das Blut Christi gegenwärtig. Wird aber so wenig beigemischt, daß die Flüssigkeit bloß bis zu einem Teile des konsekrierten Weines hindurchdringt, so wird aufhören in diesem Teile zu sein das Blut Christi und wird bleiben im anderen.

c) I. Innocenz III. sagt (c. Cum Martae de celebr. miss.): „Die Accidentien selber scheinen zu beeinflussen den ihnen entgegengesetzten Wein; denn wird etwas Wasser hinzugemischt, so bekommt dieses den Geschmack des Weines. Die Accidentien also verändern das Subjekt und das Subjekt wieder verändert die Accidentien; denn die Natur weicht zurück vor dem Wunder und über die Gewohnheit hinaus wirkt die Kraft.“ Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob nun der Zahl nach dasselbe Accidens, welches früher im Weine war vor der Konsekration, nachher sei im zugesetzten Weine; — sondern eine solche Veränderung geschieht durch Einwirken, da [S. 185] die Accidentien der Gestalt des Weines behalten die Wirksamkeit der Substanz des Weines.

II. In keiner Weise mischt sich die neue Flüssigkeit hinzu zur Substanz des Blutes Christi, sondern zu den sakramentalen Gestalten, in der Weise wie auch diese Gestalten etwas erzeugen können und unter etwas leiden. Werden sie ganz und gar verdorben, so bleibt das Blut nicht mehr. Werden sie in einem Teile verdorben, so hat die Gestalt des Weines im genannten Falle den nämlichen fortgesetzten ununterbrochenen Umfang wie vorher; aber die Art und Weise zu sein ist nicht mehr dieselbe.

Der eine Teil wird in einem Subjekte sein, wo nämlich wegen der Mischung das Blut Christi nicht mehr ist; der andere wird ohne Subjekt sein, wo nämlich die Flüssigkeit nicht hingedrungen ist und somit das Blut fortfährt zu sein. Es ist dann, wie wenn ein und derselbe Körper aus zwei Metallen zusammengesetzt ist.

III. Innocenz III. sagt: „Wird nach der Konsekration noch Wein in den Kelch gegossen, so geht dieser nicht in Blut über und wird nicht mit dem Blute vermischt; sondern mit den Accidentien des vorher bestehenden Weines wird er vermischt.“ Das ist zu verstehen für den Fall, daß nicht das Ganze beeinflußt wird und so ganz und gar das Blut aufhört, zugegen zu sein. Bleibt das Blut im anderen Teile bestehen, so berührt er dasselbe gemäß der Gestalt des Weines und nicht in dessen eigener Substanz. Die Weihe des Wassers macht keine Änderung in dessen Substanz.

IV. Manche nahmen aus diesem Grunde an, jede, auch die geringste hinzugefügte Flüssigkeit mache, daß das Blut Christi aufhöre, gegenwärtig zu sein. Das zwingt aber nicht. Denn „groß“ und „klein“ machen nicht in der Natur des Umfangs einen Unterschied, wie weiß und schwarz in der Farbe; sondern in der Bestimmung des Maßes. Zudem kann die Flüssigkeit so gering sein, daß sie auch durch ihre Geringfügigkeit gehindert ist, überallhin durch das Ganze zu dringen und nicht allein durch den Umfang; wiewohl der Umfang in den Gestalten ebenfalls Widerstand leistet, obgleich ohne Subjekt; denn er wirkt, wie wenn die Substanz da wäre.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Mehr
. Quaestio 69
. Quaestio 70
. Quaestio 71
. Quaestio 72
. Quaestio 73
. Quaestio 74
. Quaestio 75
. Quaestio 76
. Quaestio 77
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. . Articulus 7
. . Articulus 8
. Quaestio 78
. Quaestio 79
. Quaestio 80
. Quaestio 81
. Quaestio 82
. Quaestio 83
. Quaestio 84
. Quaestio 85
. Mehr

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger