Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 46

Articulus 9

IIIª q. 46 a. 9 arg. 1
Ad nonum sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit convenienti tempore passus. Passio enim Christi figurabatur per immolationem agni paschalis, unde et apostolus dicit, I Cor. V, Pascha nostrum immolatus est Christus. Sed agnus paschalis immolabatur quartadecima die ad vesperam, ut dicitur Exod. XII. Ergo videtur quod Christus tunc debuerit pati. Quod patet esse falsum, nam tunc Pascha cum suis discipulis celebravit, secundum illud Marc. XIV, prima die azymorum, quando Pascha immolabant; sequenti autem die passus fuit.

IIIª q. 46 a. 9 arg. 2
Praeterea, passio Christi dicitur eius exaltatio, secundum illud Ioan. III, oportet exaltari filium hominis. Ipse autem Christus dicitur sol iustitiae, ut patet Malach. ultimo. Ergo videtur quod debuit pati hora sexta, quando sol est in maxima sua exaltatione. Cuius contrarium videtur per id quod dicitur Marc. XV, erat autem hora tertia, et crucifixerunt eum.

IIIª q. 46 a. 9 arg. 3
Praeterea, sicut sol in hora sexta maxime exaltatur quolibet die, ita in solstitio aestivali maxime exaltatur quolibet anno. Debuit ergo Christus magis pati circa tempus solstitii aestivalis, quam circa tempus aequinoctii vernalis.

IIIª q. 46 a. 9 arg. 4
Praeterea, per praesentiam Christi in mundo mundus illuminabatur, secundum illud Ioan. IX, quandiu sum in mundo, lux mundi sum. Conveniens igitur fuisset humanae saluti ut diutius in hoc mundo vixisset, ita quod non pateretur in iuvenili aetate, sed magis in senili.

IIIª q. 46 a. 9 s. c.
Sed contra est quod dicitur Ioan. XIII, sciens Iesus quod venit hora eius ut transeat de hoc mundo ad patrem. Et Ioan. II dicit, nondum venit hora mea. Ubi dicit Augustinus, ubi tantum fecit quantum sufficere iudicavit, venit hora eius, non necessitatis, sed voluntatis; non conditionis, sed potestatis. Convenienti igitur tempore passus est.

IIIª q. 46 a. 9 co.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, passio Christi subiecta erat eius voluntati. Voluntas autem eius regebatur divina sapientia, quae omnia convenienter et suaviter disponit, ut dicitur Sap. VIII. Et ideo dicendum est quod convenienti tempore passio Christi celebrata est. Unde et in libro quaest. Nov. et Vet. Test., dicitur, omnia propriis locis et temporibus gessit salvator.

IIIª q. 46 a. 9 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod quidam dicunt Christum fuisse passum quartadecima luna, quando Iudaei Pascha immolabant. Unde et Ioan. XVIII dicitur quod Iudaei non introierunt in praetorium Pilati ipso die passionis, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Ubi Chrysostomus dicit quod tunc Iudaei faciebant Pascha, ipse vero ante unam diem celebravit Pascha, reservans suam occisionem sextae feriae, quando vetus Pascha fiebat. Cui videtur consonare quod dicitur Ioan. XIII, quod ante diem festum Paschae, Christus, facta cena, pedes discipulorum lavit. Sed contra hoc videtur esse quod dicitur Matth. XXVI, quod prima die azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes, ubi vis paremus tibi comedere Pascha? Ex quo patet, cum primus dies azymorum dicatur quartusdecimus dies mensis primi, quando agnus immolabatur et luna plenissima est, ut Hieronymus dicit, quartadecima luna Christum cenam fecisse, et quintadecima eum passum fuisse. Et hoc expressius manifestatur per id quod dicitur Marc. XIV, primo die azymorum, quando Pascha immolabant, etc.; et Luc. XXII, venit dies azymorum, in quo necesse erat occidi Pascha. Et ideo quidam dicunt quod Christus die convenienti, idest quartadecima luna, Pascha cum discipulis suis manducavit, demonstrans quod usque ad ultimum diem non erat contrarius legi, ut Chrysostomus dicit, super Matth., sed Iudaei, occupati circa procurationem mortis Christi, contra legem celebrationem Paschae in crastinum distulerunt. Et propter hoc de his dicitur quod in die passionis Christi noluerunt intrare praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pascha. Sed nec illud videtur esse consonum verbis Marci dicentis, primo die azymorum, quando Pascha immolabant. Simul ergo Christus et Iudaei vetus Pascha celebraverunt. Et, sicut Beda dicit, super Marc., licet Christus, qui est Pascha nostrum, sit crucifixus sequenti die, hoc est quintadecima luna; attamen nocte qua agnus immolabatur, corporis sanguinisque sui discipulis tradens mysteria celebranda, et a Iudaeis tentus et alligatus, ipsius immolationis, hoc est passionis suae, sacravit exordium. Cum autem dicitur, Ioan. XIII, ante diem festum Paschae, intelligitur hoc fuisse quartadecima luna, quod tunc evenit feria quinta, nam, luna existente quintadecima, erat dies solemnissimus Paschae apud Iudaeos. Et sic eundem diem quem Ioannes nominat ante diem festum Paschae, propter distinctionem naturalem dierum, Matthaeus nominat primam diem azymorum, quia, secundum ritum Iudaicae festivitatis, solemnitas incipiebat a vespera praecedentis diei. Quod autem dicitur eos comesturos esse Pascha in quintadecima luna, intelligendum est quod ibi Pascha non dicitur agnus paschalis, qui immolatus fuerat decimaquarta luna, sed dicitur cibus paschalis, idest azymi panes, quos oportebat comedi a mundis. Unde Chrysostomus ibi aliam expositionem ponit, quod Pascha potest accipi pro toto festo Iudaeorum, quod septem diebus agebatur.

IIIª q. 46 a. 9 ad 2
Ad secundum dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in libro de consensu Evang., hora erat quasi sexta, cum traditus esset dominus crucifigendus a Pilato, ut Ioannes dicit, non enim erat plena sexta, sed quasi sexta, idest, peracta quinta, et aliquid de sexta esse coeperat, donec, completa sexta, Christo pendente in cruce, tenebrae fierent. Intelligitur autem fuisse hora tertia cum clamaverunt Iudaei ut dominus crucifigeretur, et veracissime demonstratur tunc eos crucifixisse quando clamaverunt. Ergo, ne quisquam cogitationem tanti criminis a Iudaeis aversus in milites converteret, erat, inquit, hora tertia, et crucifixerunt eum, ut illi potius eum crucifixisse inveniantur qui hora tertia ut crucifigeretur clamaverunt. Quanquam non desint qui parasceve, quam Ioannes commemorat, dicens, erat autem parasceve hora quasi sexta, horam diei tertiam velint intelligi. Parasceve quippe interpretatur praeparatio. Verum autem Pascha, quod in passione domini celebratur, incoepit praeparari ab hora noctis nona, quando scilicet omnes principes sacerdotum dixerunt, reus est mortis. Ab illa ergo hora noctis usque ad Christi crucifixionem occurrit hora parasceve sexta, secundum Ioannem; et hora diei tertia, secundum Marcum. Quidam tamen dicunt quod haec diversitas ex peccato scriptoris contingit apud Graecos, nam figurae quibus tria et sex repraesentantur, satis sunt propinquae apud eos.

IIIª q. 46 a. 9 ad 3
Ad tertium dicendum quod, sicut dicitur in libro de quaest. Nov. et Vet. Test., tunc voluit dominus passione sua mundum redimere et reformare, quando eum creaverat, idest in aequinoctio. Et tunc dies super noctem increscit, quia per passionem salvatoris a tenebris ad lucem perducimur. Et quia perfecta illuminatio erit in secundo adventu Christi, ideo tempus secundi adventus aestati comparatur, Matth. XXIV, ubi dicitur, cum ramus eius iam tener fuerit et folia nata, scitis quia prope est aestas. Ita et vos, cum videritis haec omnia, scitote quia prope est et in ianuis. Et tunc etiam erit maxima Christi exaltatio.

IIIª q. 46 a. 9 ad 4
Ad quartum dicendum quod Christus in iuvenili aetate pati voluit propter tria. Primo quidem, ut ex hoc magis suam dilectionem commendaret, quod vitam suam pro nobis dedit quando erat in perfectissimo statu. Secundo, quia non conveniebat ut in eo appareret naturae diminutio, sicut nec morbus, ut supra dictum est. Tertio ut, in iuvenili aetate moriens et resurgens, futuram resurgentium qualitatem in seipso Christus praemonstraret. Unde dicitur Ephes. IV, donec occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi.

 

Neunter Artikel.
Christus hat zur geeigneten Zeit gelitten.

a) Dem wird widersprochen:

I. Das Leiden wird vorgebildet durch das Osterlamm, nach 1. Kor. 5.: „Unser Osterlamm ist aufgeopfert worden, Christus.“ Das Osterlamm aber ward geopfert am vierzehnten Tage (Exod. 12.) des Monats Nisan. Also. [S. 393] mußte Christus an jenem Tage leiden, als Er das Osterlamm feierte mit seinen Jüngern, nach Mark. 14: „Am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als sie das Osterlamm opferten.“ Er hat aber den Tag darauf gelitten.

II. Christus nennt sein Leiden seine „Erhöhung“, nach Joh. 3, 14.
Christus selbst aber wird genannt „die Sonne der Gerechtigkeit“ (Malach. ult.).
Also mußte Er zur sechsten Stunde leiden, nämlich Mittags, wenn die Sonne
am höchsten steht. Mark. 15, 25. aber wird gesagt: „Es war die dritte
Stunde, als sie Ihn kreuzigten.“

III. Die Sonne steht am höchsten jeden Tag zur sechsten Stunde,
am Mittage. Während des Jahres steht sie am höchsten im Sommer-Solstitium. Also mußte Er zu dieser Zeit leiden.

IV. Durch die Gegenwart Christi in der Welt wurde die Welt erleuchtet, nach Joh. 9.: „So lange ich in der Welt bin, bin ich das Licht
der Welt.“ Also wäre es dem menschlichen Heile zukömmlicher gewesen,
daß Er länger geblieben sein würde. Er hätte also als Greis leiden sollen.

Auf der anderen Seite heißt es Joh. 13.: „Da Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, um zum Vater zu gehen;“ und Joh. 2.: „Noch nicht ist meine Stunde gekommen;“ wozu Augustin bemerkt (tract. 6. in Joan.): „Als Er so viel gethan hatte wie Er für genügend urteilte, kam seine Stunde; nicht aus Notwendigkeit, sondern weil Er so wollte.“ Also hat Er zu zukömmlicher Zeit gelitten.

b) Ich antworte; das Leiden des Herrn sei seinem Willen untergeben gewesen. Sein Wille aber ward geleitet durch die göttliche Weisheit, die Alles in schönster Ordnung leitet (Sap. 8.). Also war die Zeit seines Leidens eine geeignete: „Alles hat der Herr zur geeigneten Zeit und am geeigneten Orte vollbracht“ (Aug. 55 Qq. V. et N. T.).

c) I. Manche meinen, Christus habe am vierzehnten Tage des Mondes gelitten, als die Juden das Osterlamm schlachteten; weshalb es heiße Joh. 15.: „Die Juden gingen nicht hinein in den Gerichtssaal des Pilatus (am Tage des Leidens selber), damit sie nicht unrein würden, sondern das Osterlamm essen könnten.“ Dazu bemerkt Chrysostomus (hom. 82. in Joan.): „An diesem Tage feierten die Juden Ostern. Er aber hatte den Tag zuvor Ostern gefeiert und behielt seinen Opfertod der 6. feria vor, als im Alten Bunde Ostern gefeiert ward.“ Und dem scheint zu entsprechen, daß nach Joh. 13. Er „vor dem Festtage, nach dem Abendmahle, den Jüngern die Füße wusch.“

Dem scheint aber gegenüberzustehen Matth. 26, 17., wo es heißt: „Am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zum Herrn und sprachen: „Wo willst Du, daß wir vorbereiten, um das Osterlamm, das Pascha, zu essen?“ Daraus geht hervor, daß, „da der erste Tag der ungesäuerten Brote genannt wird, der vierzehnte Tag des ersten Mondes, wann Ostern gefeiert wurde und Vollmond ist“ (Hieron. in Matth. 26.), daß an diesem Tage der Herr das Abendmahl hielt und am fünfzehnten Tage gelitten hat. Und das steht noch ausdrücklicher bei Mark. 14.: „Am ersten Tage der ungesäuerten Brote als sie Ostern hielten;“ und Luk. 2.: „Es kam der Tag der ungesäuerten Brote, in welchem das Osterlamm geschlachtet werden mußte.“

Deshalb sagt man, Christus habe das Osterlamm am festgesetzten Tage gegessen, damtt Er bis ans Ende die Vorschriften des Gesetzes erfülle (Chrysost. 82. in Matth.). Die Juden aber hätten, beschäftigt mit dem Tode Christi, gegen das Gesetz, die Feier von Ostern auf den nächsten Tag [S. 394] verschoben. Und darum werde von ihnen gesagt, sie hätten nicht in den Gerichtssaal eintreten wollen, „damit sie nicht unrein würden, sondern das Osterlamm äßen.“

Aber auch dies scheint den Worten bei Markus nicht zu entsprechen: „Am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als sie das Osterlamm opferten.“ Zugleich feierten also Christus und die Juden Ostern. Wie daher Beda sagt (c. 43. in Marc), „obgleich Christus, der unser Osterlamm ist, geopfert ward den folgenden Tag d. i. den fünfzehnten, machte Er doch in der Nacht, in welcher das Osterlamm geopfert wurde, dadurch daß Er seinen Jüngern die Geheimnisse seines Leibes und Blutes übergab und von den Juden gefangen und gebunden wurde, den heiligen Anfang seines Leidens.“ Wenn also Joh. 13. gesagt wird: vor dem Feste der Ostern, so wird darunter der vierzehnte, also damals die 5. feria, der Donnerstag, verstanden; denn der fünfzehnte, wo Vollmond war, war der feierlichste Tag der Ostern für die Juden. Denselben Tag somit, welchen Johannes nennt „vor dem Festtage der Ostern,“ weil er Rücksicht nahm auf die natürliche Trennung des einen Tages vom anderen, nennt Matthäus „den ersten Tag der ungesäuerten Brote“, weil nach dem Ritus der Juden die Feierlichkeit ihren Anfang nahm am Abende des vorhergehenden Tages. Was gesagt wird, sie würden essen das Pascha am fünfzehnten des Mondes, das ist nicht zu verstehen vom Essen des wirklichen Osterlammes, das am vierzehnten geopfert wurde; sondern von den Osterspeisen wie die ungesäuerten Brote, die nur reine essen durften. Deshalb nimmt Chrysostomus noch eine andere Auslegung zu Hilfe, nach welcher das „Pascha“ verstanden werden kann vom ganzen Verlaufe des Osterfestes, welches durch sieben Tage andauerte.

II. Augustin sagt darauf (3. de cons. Evgl. 13.): „Es war um die
sechste Stunde, als der Herr von Pilatus den Juden überliefert wurde,
daß sie Ihn kreuzigten, wie Johannes sagt. Denn es war nicht genau die
sechste Stunde, sondern die fünfte war vorüber und die sechste war in etwa
angefangen. Als aber die sechste Stunde vollendet war, da hing Jesus am
Kreuze und es ward Finsternis. Die dritte Stunde wird so verstanden,
daß da die Juden schrieen: Kreuzige Ihn; und daß sie Ihn also damals
wahrhaft kreuzigten, als sie so die Ursache wurden für das Todesurteil.
Damit also niemand voll Abscheu vor einem solchen Verbrechen von den
Juden die Schuld auf die Soldaten lenke, sagt der andere Evangelist: Es
war die dritte Stunde und sie kreuzigten Ihn. Denn jene haben Ihn
vielmehr gekreuzigt, die da um die dritte Stunde (9 Uhr) schrieen: Kreuzige
Ihn; und nicht so sehr die Soldaten, die Ihn wirklich ans Kreuz schlugen.
Einige aber sagen, die Worte des Johannes: es war Parasceve um die
sechste Stunde, deuten eben auf die dritte Stunde hin; da Parasceve
heißt: Vorbereitung; also vor der sechsten Stunde. Das wahre Osterlamm
jedoch fing an vorbereitet zu werden von der neunten Stunde der Nacht
an, als alle Fürsten der Priester sagten: Er ist des Todes schuldig.
Von dieser nächtigen Stunde an bis zur Kreuzigung Christi läuft die „beinahe sechste Stunde“ des Johannes und „die dritte Stunde“ des Markus.

Andere aber sagen, es handle sich hier nur um einen Schreibfehler, da im Griechischen die Zahlzeichen für 3 und 6 sehr ähnlich sind.

III. „Zu jener Zeit wollte der Herr die Welt wieder erneuern, in
welcher Er sie geschaffen hatte, nämlich in der Tag- und Nachtgleiche, von
wo an die Welt ihren Anfang nahm und wo der Tag anfängt, an Dauer
die Nacht zu überragen; weil wir vom Heilande aus der Finsternis zum [S. 395] Lichte geführt werden“ (Aug. 55 Qq. V. et N. T.). Und weil die volle Erleuchtung in der zweiten Ankunft Christi sein wird, deshalb wird die Zeit dieser mit dem Hochsommer verglichen, nach Matth. 24.: „Wenn sein Zweig noch zart ist und die Blätter bereits gekommen sind; dann wißt ihr, daß der Sommer naht; so nun, wenn ihr seht, daß alles dies kommt, wisset, er sei nahe und vor der Thüre.“ Dann wird die größte Erhöhung Christi sein.

IV. Christus wollte im jugendlichen Alter sterben: 1. Damit Er uns seine Liebe zeige, da Er die Welt verließ, als sein körperliches Leben in seiner Vollkraft war; — 2. weil es nicht zukömmlich war, daß in Ihm etwa Schwächung der Natur sich zeigte ebensowenig wie Krankheit; — 3. damit Er jung sterbend, die Vollendung der auferstandenen Leiber vorbilde in Sich selber; nach Ephes. 4, 13.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Mehr
. Quaestio 38
. Quaestio 39
. Quaestio 40
. Quaestio 41
. Quaestio 42
. Quaestio 43
. Quaestio 44
. Quaestio 45
. Quaestio 46
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. . Articulus 7
. . Articulus 8
. . Articulus 9
. . Articulus 10
. . Articulus 11
. . Articulus 12
. Quaestio 47
. Quaestio 48
. Quaestio 49
. Quaestio 50
. Quaestio 51
. Quaestio 52
. Quaestio 53
. Quaestio 54
. Mehr

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger