Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 46

Articulus 6

IIIª q. 46 a. 6 arg. 1
Ad sextum sic proceditur. Videtur quod dolor passionis Christi non fuerit maior omnibus aliis doloribus. Dolor enim patientis augetur secundum gravitatem et diuturnitatem passionis. Sed quidam martyres graviores passiones et diuturniores sustinuerunt quam Christus, sicut patet de Laurentio, qui est assatus in craticula; et de Vincentio, cuius carnes sunt ungulis ferreis laceratae. Ergo videtur quod dolor Christi patientis non fuerit maximus.

IIIª q. 46 a. 6 arg. 2
Praeterea, virtus mentis est mitigativa doloris, in tantum quod Stoici posuerunt tristitiam in animo sapientis non cadere. Et Aristoteles posuit quod virtus moralis medium tenet in passionibus. Sed in Christo fuit perfectissima virtus mentis. Ergo videtur quod in Christo fuerit minimus dolor.

IIIª q. 46 a. 6 arg. 3
Praeterea, quanto aliquod patiens est magis sensibile, tanto maior sequitur dolor passionis. Sed anima est sensibilior quam corpus, cum corpus sentiat ex anima. Adam etiam in statu innocentiae videtur corpus sensibilius habuisse quam Christus, qui assumpsit corpus humanum cum naturalibus defectibus. Ergo videtur quod dolor animae patientis in Purgatorio vel in Inferno, vel etiam dolor Adae si passus fuisset, maior fuisset quam dolor passionis Christi.

IIIª q. 46 a. 6 arg. 4
Praeterea, maioris boni amissio causat maiorem dolorem. Sed peccator peccando amittit maius bonum quam Christus patiendo, quia vita gratiae est melior quam vita naturae. Christus etiam, qui amisit vitam post triduum resurrecturus, minus aliquid videtur amisisse quam illi qui amittunt vitam permansuri in morte. Ergo videtur quod dolor Christi non fuerit maximus dolor.

IIIª q. 46 a. 6 arg. 5
Praeterea, innocentia patientis diminuit dolorem passionis. Sed Christus innocenter est passus, secundum illud Ierem. XI, ego autem quasi agnus mansuetus qui portatur ad victimam. Ergo videtur quod dolor passionis Christi non fuerit maximus.

IIIª q. 46 a. 6 arg. 6
Praeterea, in his quae Christi sunt, nihil fuit superfluum. Sed minimus dolor Christi suffecisset ad finem salutis humanae, habuisset enim infinitam virtutem ex persona divina. Ergo superfluum fuisset assumere maximum dolorem.

IIIª q. 46 a. 6 s. c.
Sed contra est quod habetur Thren. I ex persona Christi, attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus.

IIIª q. 46 a. 6 co.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est cum de defectibus assumptis a Christo ageretur, in Christo patiente fuit verus dolor et sensibilis, qui causatur ex corporali nocivo; et dolor interior, qui causatur ex apprehensione alicuius nocivi, qui tristitia dicitur. Uterque autem dolor in Christo fuit maximus inter dolores praesentis vitae. Quod quidem contingit propter quatuor. Primo quidem, propter causas doloris. Nam doloris sensibilis causa fuit laesio corporalis. Quae acerbitatem habuit, tum propter generalitatem passionis, de qua dictum est, tum etiam ex genere passionis. Quia mors confixorum in cruce est acerbissima, quia configuntur in locis nervosis et maxime sensibilibus, scilicet in manibus et pedibus; et ipsum pondus corporis pendentis continue auget dolorem; et cum hoc etiam est doloris diuturnitas, quia non statim moriuntur, sicut hi qui sunt gladio interfecti. Doloris autem interioris causa fuit, primo quidem, omnia peccata humani generis, pro quibus satisfaciebat patiendo, unde ea quasi sibi adscribit, dicens in Psalmo, verba delictorum meorum. Secundo, specialiter casus Iudaeorum et aliorum in eius mortem delinquentium, et praecipue discipulorum, qui scandalum passi fuerant in Christi passione. Tertio etiam amissio vitae corporalis, quae naturaliter est horribilis humanae naturae. Secundo potest magnitudo considerari ex perceptibilitate patientis. Nam et secundum corpus erat optime complexionatus, cum corpus eius fuerit formatum miraculose operatione spiritus sancti, sicut et alia quae per miracula facta sunt, sunt aliis potiora, ut Chrysostomus dicit de vino in quod Christus aquam convertit in nuptiis. Et ideo in eo maxime viguit sensus tactus, ex cuius perceptione sequitur dolor. Anima etiam, secundum vires interiores, efficacissime apprehendit omnes causas tristitiae. Tertio magnitudo doloris Christi patientis potest considerari ex doloris puritate. Nam in aliis patientibus mitigatur tristitia interior, et etiam dolor exterior, ex aliqua consideratione rationis, per quandam derivationem seu redundantiam a superioribus viribus ad inferiores. Quod in Christo patiente non fuit, unicuique enim virium permisit agere quod est sibi proprium, sicut Damascenus dicit. Quarto potest considerari magnitudo doloris Christi patientis ex hoc quod passio illa et dolor a Christo fuerunt assumpta voluntarie, propter finem liberationis hominum a peccato. Et ideo tantam quantitatem doloris assumpsit quae esset proportionata magnitudini fructus qui inde sequebatur. Ex his igitur omnibus causis simul consideratis manifeste apparet quod dolor Christi fuit maximus.

IIIª q. 46 a. 6 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit ex uno tantum praedictorum, scilicet ex laesione corporali, quae est causa sensibilis doloris. Sed ex aliis causis multo magis dolor Christi patientis augetur, ut dictum est.

IIIª q. 46 a. 6 ad 2
Ad secundum dicendum quod virtus moralis aliter mitigat tristitiam interiorem, et aliter exteriorem dolorem sensibilem. Tristitiam enim interiorem diminuit directe, in ea medium constituendo sicut in propria materia. Medium autem in passionibus virtus moralis constituit, ut in secunda parte habitum est, non secundum quantitatem rei, sed secundum quantitatem proportionis, ut scilicet passio non excedat regulam rationis. Et quia Stoici reputabant quod nulla tristitia esset ad aliquid utilis, ideo credebant quod totaliter a ratione discordaret, et per consequens quod totaliter esset sapienti vitanda. Sed secundum rei veritatem, tristitia aliqua laudabilis est, ut Augustinus probat, in XIV de Civ. Dei, quando scilicet procedit ex sancto amore, ut puta cum aliquis tristatur de peccatis propriis vel alienis. Assumitur etiam ut utilis ad finem satisfactionis pro peccato, secundum illud II Cor. VII, quae secundum Deum est tristitia, poenitentiam in salutem stabilem operatur. Et ideo Christus, ut satisfaceret pro peccatis omnium hominum, assumpsit tristitiam maximam quantitate absoluta, non tamen excedentem regulam rationis. Dolorem autem exteriorem sensus virtus moralis directe non minuit, quia talis dolor non obedit rationi, sed sequitur corporis naturam. Diminuit tamen ipsum indirecte per redundantiam a superioribus viribus in inferiores. Quod in Christo non fuit, ut dictum est.

IIIª q. 46 a. 6 ad 3
Ad tertium dicendum quod dolor animae separatae patientis pertinet ad statum futurae damnationis, qui excedit omne malum huius vitae, sicut sanctorum gloria excedit omne bonum praesentis vitae. Unde, cum diximus Christi dolorem esse maximum, non comparamus ipsum dolori animae separatae. Corpus autem Adae pati non poterat, nisi peccaret et sic fieret mortale et passibile. Et minus doleret patiens quam corpus Christi, propter rationes praedictas. Ex quibus etiam apparet quod etiam si, per impossibile, ponatur quod Adam in statu innocentiae passus fuisset, minor fuisset eius dolor quam Christi.

IIIª q. 46 a. 6 ad 4
Ad quartum dicendum quod Christus non solum doluit pro amissione vitae corporalis propriae, sed etiam pro peccatis omnium aliorum. Qui dolor in Christo excessit omnem dolorem cuiuslibet contriti. Tum quia ex maiori sapientia et caritate processit, ex quibus dolor contritionis augetur. Tum etiam quia pro omnium peccatis simul doluit, secundum illud Isaiae LIII, vere dolores nostros ipse tulit. Vita autem corporalis Christi fuit tantae dignitatis, et praecipue propter divinitatem unitam, quod de eius amissione etiam ad horam, magis esset dolendum quam de amissione alterius hominis per quantumcumque tempus. Unde et philosophus dicit, in III Ethic., quod virtuosus plus diligit vitam suam quanto scit eam esse meliorem, et tamen eam exponit propter bonum virtutis. Et similiter Christus vitam suam maxime dilectam exposuit propter bonum caritatis, secundum illud Ierem. XII, dedi dilectam animam meam in manibus inimicorum eius.

IIIª q. 46 a. 6 ad 5
Ad quintum dicendum quod innocentia patientis minuit dolorem passionis quantum ad numerum, quia, dum nocens patitur, dolet non solum de poena, sed etiam de culpa; innocens autem solum de poena. Qui tamen dolor in eo augetur ex innocentia, inquantum apprehendit nocumentum illatum ut magis indebitum. Unde etiam et alii magis sunt reprehensibiles si eis non compatiuntur, secundum illud Isaiae LVII, iustus autem perit, et non est qui recogitet in corde suo.

IIIª q. 46 a. 6 ad 6
Ad sextum dicendum quod Christus voluit genus humanum a peccatis liberare, non sola potestate, sed etiam iustitia. Et ideo non solum attendit quantam virtutem dolor eius haberet ex divinitate unita, sed etiam quantum dolor eius sufficeret secundum naturam humanam, ad tantam satisfactionem.

 

Sechster Artikel.
Der Schmerz Christi in seinem Leiden war größer als alle anderen Schmerzen.

a) Dagegen spricht Folgendes:

I. Der Schmerz ist um so größer, je schwerer er ist und je länger
er dauert. Manche Märtyrer aber, wie Laurentius, der auf einem Roste
langsam gebraten, und wie Vincentius, dem das Fleisch mit eisernen Zangen
herausgezwackt wurde, haben schwerer und länger gelitten als der Herr.

II. Die Tugend mildert den Schmerz, wie die Stoiker lehren, daß
die Trauer das Herz eines tugendhaften nicht erfasse. Christus aber hatte
die vollendetste Tugend. Also war sein Schmerz nicht so groß.

III. Je mehr der Empfindung des Schmerzes das den Schmerz leidende Wesen zugänglich ist, desto größer ist der Schmerz. Die Seele aber
ist mehr der Empfindung des Schmerzes zugänglich wie der Körper; und
zudem scheint Adam im Stande der Unschuld einen empfindsameren Körper
gehabt zu haben wie Christus, der den Körper annahm mit allen seinen
Mängeln, also nicht so zugänglich allen Eindrücken der Seele. Sonach ist
der Schmerz der Seelen im Fegfeuer oder in der Hölle und ebenso wäre der
Schmerz Adams im Paradiese, wenn er da gelitten hätte, größer gewesen
wie der Schmerz Christi.

IV. Der Verlust eines größeren Gutes macht größer den Schmerz.
Der Sünder aber verliert das Leben der Gnade: ein größeres Gut nämlich
wie das natürliche Leben, welches Christus verlor. Zudem erstand Christus
nach drei Tagen wieder auf, um neu zu leben in seinem Körper. Also war
der Schmerz Christi nicht der größte.

V. Die Unschuld des leidenden mindert den Schmerz. Christus aber
war „sanft wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt“ (Jerem. 11.).VI. Christus hat nichts Überflüssiges gethan. Der geringste Schmerz
aber genügte für das Heil des Menschengeschlechts; denn wegen der Person
Christi hätte er unendliche Kraft gehabt. Also brauchte Er nicht den größten
Schmerz auf Sich zu nehmen.

Auf der anderen Seite heißt es in der Person Christi (Jerem. 1.): „Gebet acht und sehet, ob ein Schmerz so groß ist wie der meinige.“

b) Ich antworte, in Christo sei gewesen (Kap. 15, Art. 5 u. 6.) ein wahrer, empfindlicher Schmerz, wie ein solcher verursacht wird durch körperliche Schädigung; — und ein innerlicher Schmerz, wie ein solcher verursacht wird durch die Auffassung eines schädigenden Einflusses; dieser Schmerz heißt Trauer. Beide Arten von Schmerz, der innere und der äußere, waren im höchsten Grade stark in Christo.

1. Wegen der Ursachen des Schmerzes. Denn die Ursache des äußeren Schmerzes war der schädigende Einfluß auf den Körper. Der Tod der an das Kreuz gehefteten aber ist der bitterste; sowohl weil sie [S. 389] an den empfindlichsten, nervenreichsten Teilen des Körpers, an den Händen und Füßen, an das Kreuz geheftet werden, als auch weil das Gewicht des Körpers, welches nach unten zieht, beständig den Schmerz vermehrt; zumal noch die Länge der Zeit hinzukommt, da bei solcher Todesart man nicht gleich stirbt, wie jene, die enthauptet werden. Die Ursache des innerlichen Schmerzes aber waren a) alle Sünden der Menschen, für die Er genugthat und die Er nach Psalm 21. als die seinigen betrachtete: „Die Worte meiner Sünden;“ — b) das Verderben der Juden und anderer, die bei seinem Tode sündigten; und zumal daß Ihn seine Jünger verließen, die an Ihm Ärgernis nahmen; — c) der Verlust des körperlichen Lebens, der da gemäß der Natur der schwerste Verlust ist.

2. Es war der Schmerz ferner so groß wegen der Empfindsamkeit
des Leibes und der Seele. Denn der Leib Christi als wunderbarerweise
geformt durch göttliche Kraft, war von äußerst feiner Komplexion, wie ja auch
Anderes, was durch Wunder hergestellt ist, besser ist wie Anderes; z. B. war
nach Chrysostomus (hom. 21. in Joan.) der Wein, in den das Wasser an
der Hochzeit zu Kana verwandelt worden, besser wie der durch die Natur
hergestellte; — so daß also im Leibe des Herrn der Tastsinn äußerst scharf
war. Ebenso erfaßte die Seele auf das schärfste und wirksamste alle Ursachen der Trauer.

3. In anderen leidenden wird die innere Trauer und auch der äußerliche Schmerz gemildert durch ein Überfließen der Vernunftkraft in den sinnlichen Teil; wie z. B. durch vernunftgemäße Erwägungen. Dies hatte aber
bei Christo nicht statt, „der da jede dieser Kräfte leiden und wirken ließ,
was einer jeden es zukam“ (Dam. 3. de orth. fide 15.).

IV. Der Schmerz in Christo war ein freiwilliger. So viel also nahm
Er an Sich, wie es der Größe der Frucht, nämlich der Befreiung des
Menschengeschlechts entsprach.

Werden nun alle diese Ursachen zusammengenommen, so ist klar, daß Christi Schmerz der größte war.

c) I. Jener Einwurf geht bloß von einer einzigen Ursache des äußerlichen oder körperlichen Schmerzes aus. Es müssen aber auch die übrigen Ursachen berücksichtigt werden.

II. Die Tugend mindert anders den inneren Schmerz und anders den äußeren. Den ersteren mindert sie direkt und unmittelbar. Denn sie stellt gerade in der inneren Trauer die rechte Mitte hin; so nämlich, daß die Trauer nicht die Grenzen der recht beratenen Vernunft überschreitet. Und weil die Stoiker glaubten, die Trauer sei zu nichts nütze; deshalb entfernten sie dieselbe ganz und gar von der Seele eines weisen.

Eine gewisse Trauer jedoch ist nützlich und lobenswert: jene nämlich, die aus der heiligen Liebe hervorgeht; wenn man trauert über die Sünden anderer oder über die eigenen (14. de civ. Dei 9.); und zwar ist sie in dem Sinne nützlich, daß sie genugthut für die Sünde, nach 2. Kor. 7.: „Die nach Gott ist, diese Trauer wirkt Buße und demgemäß ständiges Heil.“ Christus also, damit Er genugthue für die Sünden aller Menschen, hat die tiefste Trauer auf Sich genommen; jedoch nicht so, daß sie der Richtschnur der Vernunft entgegen war. Den äußeren Schmerz aber mindert die Tugend mittelbar oder indirekt, insoweit die höheren Kräfte überfließen auf die niederen, was in Christo nicht der Fall war; direkt kann die Tugend nicht mindern solchen Schmerz, weil der äußere Schmerz nicht der Vernunft gehorcht. [S. 390]

III. Der Schmerz Christi wird hier als der größte bezeichnet, nicht
im Vergleiche mit dem Schmerze der vom Leibe getrennten Seele. Dieser
ist größer; denn er übersteigt alles Übel des gegenwärtigen Lebens, wie die
Seligkeit alles gegenwärtige Gute übersteigt. Der Leib Adams im Paradiese
war dem Leiden nicht zugänglich; wäre er es aber auch gewesen, so würde
der Schmerz Christi größer gewesen sein.

IV. Christus hatte Schmerz nicht nur über den Verlust des zeitlichen
Lebens, sondern auch über die Sünden aller anderen Menschen. Und dieser
Schmerz war um so tiefer, als derselbe aus größerer Liebe und Weisheit
hervorging, was den Reueschmerz ja vermehrt, und weil Ihn alle Sünden
schmerzten. Das körperliche Leben Christi aber war ebenfalls, zumal wegen
der damit vereinigten Gottheit, ein so hohes Gut, daß über dessen Verluste
wenn er auch nur eine Stunde gedauert hätte, mehr Schmerz zu empfinden
war, wie über den Verlust irgend eines anderen menschlichen Lebens,
mochte dieser Verlust so lange auch immer dauern. Deshalb sagt Aristoteles
(3 Ethic. 9.) vom tugendhaften, dieser liebe sein Leben um so mehr, je
mehr er weiß, es sei besser und trotzdem es der Gefahr aussetzt um des
Gutes der Tugend willen. Ähnlich hat nun Christus sein überaus geliebtes
Leben ausgesetzt um des Gutes der heiligen Liebe willen, nach Jerem. 12.:
„Ich habe hingegeben meine geliebte Seele in die Hände der Feinde.“

V. Die Unschuld vermindert den Schmerz mit Rücksicht auf die Zahl.
Denn der schuldige trauert nicht nur über die Strafe, sondern auch über
die Schuld. In anderer Weise aber vermehrt sie den Schmerz; denn sie erfaßt
denselben auf als etwas mit Unrecht Zugefügtes. So sind auch die anderen
mehr tadelnswert, wenn sie nicht Mitleid mit dem unschuldigen haben, nach
Isai. 57.: „Der gerechte geht zu Grunde und niemand denkt nach.“VI. Auch auf Grund der Gerechtigkeit, nicht mit seiner göttlichen
Gewalt allein wollte Christus das Menschengeschlecht befreien. Und deshalb
erwog Er, wie viel Schmerz hinreiche gemäß der menschlichen Natur zu einer
so großen Genugthuung; und nicht allein, welcher Schmerz genüge von
seiten der mit Ihm vereinigten göttlichen Natur.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Mehr
. Quaestio 38
. Quaestio 39
. Quaestio 40
. Quaestio 41
. Quaestio 42
. Quaestio 43
. Quaestio 44
. Quaestio 45
. Quaestio 46
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. . Articulus 7
. . Articulus 8
. . Articulus 9
. . Articulus 10
. . Articulus 11
. . Articulus 12
. Quaestio 47
. Quaestio 48
. Quaestio 49
. Quaestio 50
. Quaestio 51
. Quaestio 52
. Quaestio 53
. Quaestio 54
. Mehr

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger