Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 46

Articulus 4

IIIª q. 46 a. 4 arg. 1
Ad quartum sic proceditur. Videtur quod Christus non debuerit pati in cruce. Veritas enim debet respondere figurae. Sed in figuram Christi praecesserunt omnia sacrificia veteris testamenti, in quibus animalia gladio necabantur, et postmodum igni cremabantur. Ergo videtur quod Christus non debuerit pati in cruce, sed magis gladio vel igne.

IIIª q. 46 a. 4 arg. 2
Praeterea, Damascenus dicit quod Christus non debuit assumere detractibiles passiones. Sed mors crucis videtur maxime detractibilis et ignominiosa, unde dicitur Sap. II, morte turpissima condemnemus eum. Ergo videtur quod Christus non debuit pati mortem crucis.

IIIª q. 46 a. 4 arg. 3
Praeterea, de Christo dicitur, benedictus qui venit in nomine domini, ut patet Matth. XXI. Sed mors crucis erat mors maledictionis, secundum illud Deut. XXI, maledictus a Deo est qui pendet in ligno. Ergo videtur quod non fuit conveniens Christum crucifigi.

IIIª q. 46 a. 4 s. c.
Sed contra est quod dicitur Philipp. II, factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

IIIª q. 46 a. 4 co.
Respondeo dicendum quod convenientissimum fuit Christum pati mortem crucis. Primo quidem, propter exemplum virtutis. Dicit enim Augustinus, in libro octogintatrium quaest., sapientia Dei hominem, ad exemplum quo recte viveremus, suscepit. Pertinet autem ad vitam rectam ea quae non sunt metuenda, non metuere. Sunt autem homines qui, quamvis mortem ipsam non timeant, genus tamen mortis horrescunt. Ut ergo nullum genus mortis recte viventi homini metuendum esset, illius hominis cruce ostendendum fuit, nihil enim erat, inter omnia genera mortis, illo genere execrabilius et formidabilius. Secundo, quia hoc genus mortis maxime conveniens erat satisfactioni pro peccato primi parentis, quod fuit ex eo quod, contra mandatum Dei, pomum ligni vetiti sumpsit. Et ideo conveniens fuit quod Christus, ad satisfaciendum pro peccato illo, seipsum pateretur ligno affigi, quasi restituens quod Adam sustulerat, secundum illud Psalmi, quae non rapui, tunc exsolvebam. Unde Augustinus dicit, in quodam sermone de passione, contemsit Adam praeceptum, accipiens ex arbore, sed quidquid Adam perdidit, Christus in cruce invenit. Tertia ratio est quia, ut Chrysostomus dicit, in sermone de passione, in excelso ligno, et non sub tecto passus est, ut etiam ipsius aeris natura mundetur. Sed et ipsa terra simile beneficium sentiebat, decurrentis de latere sanguinis stillatione mundata. Et super illud Ioan. III, oportet exaltari filium hominis, exaltari audiens, suspensionem intelligas in altum, ut sanctificaret aerem qui sanctificaverat terram ambulando in ea. Quarta ratio est quia, per hoc quod in ea moritur, ascensum nobis parat in caelum, ut Chrysostomus dicit. Et inde est quod ipse dicit, Ioan. XII, ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum. Quinta ratio est quia hoc competit universali salvationi totius mundi. Unde Gregorius Nyssenus dicit quod figura crucis, a medio contactu in quatuor extrema partita, significat virtutem et providentiam eius qui in ea pependit, ubique diffusam. Chrysostomus etiam dicit quod in cruce, expansis manibus, moritur, ut altera manu veterem populum, altera eos qui ex gentibus sunt, trahat. Sexta ratio est quia per hoc genus mortis diversae virtutes designantur. Unde Augustinus dicit, in libro de gratia Vet. et novi Test., non frustra tale genus mortis elegit, ut latitudinis et altitudinis et longitudinis et profunditatis, de quibus apostolus loquitur, magister existeret. Nam latitudo est in eo ligno quod transversum desuper figitur; hoc ad bona opera pertinet, quia ibi extenduntur manus. Longitudo in eo quod ab ipso ligno usque ad terram conspicuum est, ibi enim quodammodo statur, idest, persistitur et perseveratur; quod longanimitati tribuitur. Altitudo est in ea ligni parte quae ab illa quae transversa figitur, sursum versus relinquitur, hoc est, ad caput crucifixi, quia bene sperantium superna expectatio est. Iam vero illud ex ligno quod fixum occultatur, unde totum illud exurgit, significat profunditatem gratuitae gratiae. Et, sicut Augustinus dicit, super Ioan., lignum in quo fixa erant membra patientis, etiam cathedra fuit magistri docentis. Septima ratio est quia hoc genus mortis plurimis figuris respondet. Ut enim Augustinus dicit, in sermone de passione, de diluvio aquarum humanum genus arca lignea liberavit; de Aegypto Dei populo recedente, Moyses mare virga divisit, et Pharaonem prostravit, et populum Dei redemit; idem Moyses lignum in aquam misit et amaram aquam in dulcedinem commutavit; ex lignea virga de spirituali petra salutaris unda profertur; et, ut Amalec vinceretur, contra virgam Moyses expansis manibus extenditur; et lex Dei arcae testamenti creditur ligneae; ut his omnibus ad lignum crucis, quasi per quosdam gradus, veniatur.

IIIª q. 46 a. 4 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod altare holocaustorum, in quo sacrificia animalium offerebantur, erat factum de lignis, ut habetur Exod. XXVII, et quantum ad hoc veritas respondet figurae. Non autem oportet quod quantum, ad omnia, quia iam non esset similitudo, sed veritas, ut Damascenus dicit, in III libro. Specialiter tamen, ut Chrysostomus dicit, non caput ei amputatur, ut Ioanni; neque sectus est, ut Isaias, ut corpus integrum et indivisibile morti servet, et non fiat occasio volentibus Ecclesiam dividere. Loco autem materialis ignis, fuit in holocausto Christi ignis caritatis.

IIIª q. 46 a. 4 ad 2
Ad secundum dicendum quod Christus detractibiles passiones assumere renuit quae pertinebant ad defectum scientiae vel gratiae, aut etiam virtutis. Non autem illas quae pertinent ad iniuriam ab exteriori illatam, quinimmo, ut dicitur Heb. XII, sustinuit crucem confusione contempta.

IIIª q. 46 a. 4 ad 3
Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus dicit, XIV contra Faustum, peccatum maledictum est et per consequens mors et mortalitas ex peccato proveniens, caro autem Christi mortalis fuit, similitudinem habens carnis peccati. Et propter hoc Moyses eam nominat maledictum, sicut et apostolus nominat eam peccatum, dicens, II Cor. V, eum qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, scilicet per poenam peccati. Nec ideo maior invidia est, quia dixit, maledictus est a Deo. Nisi enim Deus peccatum odisset, non ad eam suscipiendam atque tollendam filium suum mitteret. Confitere ergo maledictum suscepisse pro nobis, quem confiteris mortuum esse pro nobis. Unde et Galat. III dicitur, Christus nos redemit de maledicto legis, factus pro nobis maledictum.

 

Vierter Artikel.
Christus mußte am Kreuze leiden.

a) Dagegen spricht Folgendes:

I. Die Wahrheit soll der Figur entsprechen. Im Alten Bunde aber
wurden bei allen Opfern, die Figuren Christi waren, die Opfertiere mit
dem Schwerte getötet.

II. Damascenus sagt (3. de orth. fide 20.): „Christus durfte keine
schimpflichen Leidenschaften annehmen.“ Der Kreuzestod aber war das
schimpflichste Leiden, nach Sap. 2.: „Zum schimpflichsten Tode wollen wir
Ihn verurteilen.“

III. Von Christo heißt es (Matth. 21.): „Gesegnet sei, der da kommt
im Namen des Herrn.“ Der Kreuzestod aber war der Tod des Fluches,
nach Deut. 21.: „Verflucht von Gott ist jener, der am Kreuze hängt.“
Also hätte Christus nicht am Kreuze sterben sollen.

Auf der anderen Seite steht Philipp. 2, 8.

b) Ich antworte, im höchsten Grade zukömmlich sei der Kreuzestod gewesen; und zwar aus folgenden Gründen:

1. Wegen des Beispiels der Tugend. Denn Augustin sagt (83 Qq.33.):
„Die Weisheit Gottes hat den Menschen angenommen als Beispiel, damit
wir recht leben. Dies aber gehört zum rechten Leben, das nicht zu
fürchten was nicht zu fürchten ist. Es giebt nämlich Menschen, die zwar
nicht den Tod fürchten, jedoch zurückschrecken vor der Todesart. Damit also
die Menschen, welche ein rechtes, tugendhaftes Leben führen, keine Todesart
zu fürchten haben, hat der Sohn Gottes die schrecklichste und von allen gefürchtetste Todesart gewählt.“

2. Diese Todesart war am meisten geeignet, genugzuthun für die
erste Sünde, die erfolgt war auf Grund des Genusses der verbotenen
Baumesfrucht. Christus wollte deshalb am Holze gekreuzigt werden, um
gleichsam zurückzustellen, was Adam genommen hatte, nach dem Propheten
(Ps. 68.): „Was ich nicht geraubt hatte, das habe ich damals bezahlt.“
„Es verachtete Adam das Gebot und nahm vom Baume die Frucht; aber
was Adam verloren, hat Christus am Kreuze gefunden“ (Aug. serm. 101.).

3. „Am frei aufgerichteten Holze und nicht unter dem Dache hat
Christus gelitten, damit Er sogar die Natur der Luft selber reinige. Und
die Erde wurde gereinigt durch das Blut, welches herabfloß“ (Chrysost. de cruce et Iatr.). „Die Luft hat Er, erhöht am Kreuze, gereinigt, der da
die Erde gereinigt hatte wandelnd auf ihr“ (Athan. de pass. domini).

4. Dadurch, daß Er in der Höhe stirbt, bereitet Er uns vor das
Aufsteigen nach oben, wie Athanasius sagt (l. c.). Danach spricht Er selber
(Joh. 12.): „Wenn ich werde erhöht sein von der Erde, werde ich Alles
an mich ziehen.“

5. Dies kommt der Erlösung des gesamten All zu. Denn, wie Gregor [S. 386] von Nyssa (serm. 1. de Res.), Damascenus (4. de orth. fide 12.), Augustin (ep. 143.) sagen, „bezeichnet die Figur des Kreuzes, die vom Berührungspunkte in der Mitte nach den vier äußersten Seiten hin sich erstreckt, die Gewalt und die Vorsehung desjenigen, der an ihm gehangen; die nämlich überall hin sich geltend macht.“ Und Athanasius (l. c.) sagt: „Er stirbt am Kreuze mit ausgespannten Armen, daß Er mit der einen Hand das Alte Gesetz und mit der anderen die Heidenvölker erfasse.“

6. Durch diese Todesart werden die verschiedenen Tugenden bezeichnet. Deshalb sagt Augustin (ep. 140.): „Nicht umsonst hat Er eine
solche Todesart erwählt, daß Er als Herr und Meister dastehe der Breite
und der Höhe und der Länge und der Tiefe, wovon der Apostel spricht.
Denn die Breite, wovon der Apostel spricht, wonach seine Hände angenagelt
waren, bezeichnet die guten Werke. Die Länge, welche von oben nach
unten geht, und welche festhält den ausgestreckten Körper, deutet hin auf
die Beharrlichkeit und Langmut. Die Höhe ist jenes Holz, welches vom
gemeinsamen Berührungspunkte aus da hinaufgeht, worauf das Haupt ruht;
es drückt aus die Hoffnung auf die himmlischen Güter. Die Tiefe aber,
das Holz also, welches in die Erde hineingeht und wodurch Alles getragen
wird, weist hin auf die Tiefe der unverdienten Gnade.“ Und so „ist das
Holz, woran hingen die Hände des Leidenden, geworden die Lehrkanzel für
den Lehrenden“ (Aug tract. in Joan. 119.).

7. Dieser Tod entspricht vielen Figuren. Denn „aus den wogenden
Wassern der Sündflut wird das Menschengeschlecht durch eine Arche von
Holz befreit; ein Stab in der Hand Mosis teilt das rote Meer für das
Volk Gottes, das da Ägypten verlassen, streckt nieder den Pharao, befreit das
auserwählte Volk; der nämliche Moses wirft ein Holz in das bittere Meer
und dessen Wasser werden süß; ein hölzerner Stab läßt Wasser fließen aus
dem Felsen; und damit Amalek besiegt werde, betet auf den Stab gestützt,
Moses mit ausgebreiteten Händen; das Gesetz Gottes wird anvertraut der
Bundeslade aus Holz; — damit auf dem Allem wie auf Stufen zum Holze
des Kreuzes man emporsteige“ (Aug. serm. 101. de Temp.).

c) I. Der Altar für die Brandopfer war aus Holz (Exod. 26.); und darin entsprach die Figur ganz wohl der Wahrheit. Daß sie in Allem entspreche, ist nicht notwendig; sonst wäre sie eben das Versinnbildete. Und im besonderen sagt Athanasius (l. c.): „Das Haupt wird Ihm nicht abgeschlagen wie dem Johannes; Er wird nicht zersägt wie Isaias; damit der Körper ganz und unversehrt bleibe und keine Gelegenheit geboten werde denen, welche die Kirche teilen wollen.“ Anstatt des materiellen Feuers war am Kreuze das Feuer der Liebe.

II. Was einen Mangel an Gnade und Wissen einschloß, nahm Christus nicht an. Das Unrecht von außen her aber trug Er, nach Hebr. 12.:
„Er hielt aus das Kreuz und verachtete die Schande.“

III. Die Sünde ist Gegenstand des Fluches und demnach der Tod
und die Sterblichkeit, die aus der Sünde kommt. Das Fleisch Christi
nun war sterblich; „ähnlich dem Fleische der Sünde.“ Deshalb nennt es
Moses „Gegenstand des Fluches“. Und 2. Kor. 5. heißt es: „Den, der
die Sünde nicht gekannt hat, machte Er zur Sünde.“ „Vertrauet,“ ruft
Augustin aus (14. cont. Faustum 6.), „Er hat den Fluch für uns auf Sich
genommen; Er, den du bekennst, daß Er gestorben ist für uns.“ Und
Gal. 3.: „Christus hat uns erlöst vom Fluche; da er Gegenstand des Fluches
ist für uns geworden.“ [S. 387]

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Mehr
. Quaestio 38
. Quaestio 39
. Quaestio 40
. Quaestio 41
. Quaestio 42
. Quaestio 43
. Quaestio 44
. Quaestio 45
. Quaestio 46
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. . Articulus 7
. . Articulus 8
. . Articulus 9
. . Articulus 10
. . Articulus 11
. . Articulus 12
. Quaestio 47
. Quaestio 48
. Quaestio 49
. Quaestio 50
. Quaestio 51
. Quaestio 52
. Quaestio 53
. Quaestio 54
. Mehr

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger