Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 17

Articulus 1

IIIª q. 17 a. 1 arg. 1
Ad primum sic proceditur. Videtur quod Christus non sit unum, sed duo. Dicit enim Augustinus, in I de Trin., quia forma Dei accepit formam servi, utrumque Deus, propter accipientem Deum, utrumque homo, propter acceptum hominem. Sed utrumque dici non potest ubi non sunt duo. Ergo Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 arg. 2
Praeterea, ubicumque est aliud et aliud, ibi sunt duo. Sed Christus est aliud et aliud, dicit enim Augustinus, in Enchirid., cum in forma Dei esset, formam servi accepit, utrumque unus, sed aliud propter verbum, aliud propter hominem. Ergo Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 arg. 3
Praeterea, Christus non est tantum homo, quia, si purus homo esset, non esset Deus. Ergo est aliquid aliud quam homo. Et ita in Christo est aliud et aliud. Ergo Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 arg. 4
Praeterea, Christus est aliquid quod est pater, et est aliquid quod non est pater. Ergo Christus est aliquid et aliquid. Ergo Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 arg. 5
Praeterea, sicut in mysterio Trinitatis sunt tres personae in una natura, ita in mysterio incarnationis sunt duae naturae in una persona. Sed propter unitatem naturae, non obstante distinctione personae, pater et filius sunt unum, secundum illud Ioan. X, ego et pater unum sumus. Ergo, non obstante unitate personae, propter dualitatem naturarum Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 arg. 6
Praeterea, philosophus dicit, in III Physic., quod unum et duo denominative dicuntur. Sed Christus habet dualitatem naturarum. Ergo Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 arg. 7
Praeterea, sicut forma accidentalis facit alterum, ita forma substantialis aliud, ut Porphyrius dicit. Sed in Christo sunt duae naturae substantiales, humana scilicet et divina. Ergo Christus est aliud et aliud. Ergo Christus est duo.

IIIª q. 17 a. 1 s. c.
Sed contra est quod Boetius dicit, in libro de duabus naturis, omne quod est, inquantum est, unum est. Sed Christum esse confitemur. Ergo Christus est unum.

IIIª q. 17 a. 1 co.
Respondeo dicendum quod natura, secundum se considerata, prout in abstracto significatur, non vere potest praedicari de supposito seu persona nisi in Deo, in quo non differt quod est et quo est, ut in prima parte habitum est. In Christo autem cum sint duae naturae, divina scilicet et humana, altera earum, scilicet divina, potest de eo praedicari et in abstracto et in concreto, dicimus enim quod filius Dei, qui supponitur in hoc nomine Christus, est divina natura, et est Deus. Sed humana natura non potest praedicari de Christo secundum se in abstracto, sed solum in concreto, prout scilicet significatur in supposito. Non enim vere potest dici quod Christus sit humana natura, quia natura humana non est nata praedicari de suo supposito, dicitur autem quod Christus est homo, sicut et quod Christus est Deus. Deus autem significat habentem deitatem, et homo significat habentem humanitatem. Aliter tamen habens humanitatem significatur per hoc nomen homo, et aliter per hoc nomen Iesus, vel Petrus. Nam hoc nomen homo importat habentem humanitatem indistincte, sicut et hoc nomen Deus indistincte importat habentem deitatem. Hoc tamen nomen Petrus, vel Iesus, importat distincte habentem humanitatem, scilicet sub determinatis individualibus proprietatibus, sicut et hoc nomen filius Dei importat habentem deitatem sub determinata proprietate personali. Numerus autem dualitatis in Christo ponitur circa ipsas naturas. Et ideo, si ambae naturae in abstracto praedicarentur de Christo, sequeretur quod Christus esset duo. Sed quia duae naturae non praedicantur de Christo nisi prout significantur in supposito, oportet secundum rationem suppositi praedicari de Christo unum vel duo. Quidam autem posuerunt in Christo duo supposita, sed unam personam, quae quidem videtur se habere, secundum eorum opinionem, tanquam suppositum completum ultima completione. Et ideo, quia ponebant in Christo duo supposita, dicebant Christum esse duo neutraliter; sed quia ponebant unam personam, dicebant Christum esse unum masculine, nam neutrum genus designat quiddam informe et imperfectum; genus autem masculinum designat quiddam formatum et perfectum. Nestoriani autem, ponentes in Christo duas personas, dicebant Christum non solum esse duo neutraliter, sed etiam duos masculine. Quia vero nos ponimus in Christo unam personam et unum suppositum, ut ex praedictis patet, sequitur quod dicamus quod non solum Christus est unus masculine, sed etiam est unum neutraliter.

IIIª q. 17 a. 1 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod verbum illud Augustini non est sic intelligendum quod ly utrumque teneatur ex parte praedicati, quasi dicat quod Christus sit utrumque, sed tenetur ex parte subiecti. Et tunc ly utrumque ponitur, non quasi pro duobus suppositis, sed pro duobus nominibus significantibus duas naturas in concreto. Possum enim dicere quod utrumque, scilicet Deus et homo, est Deus, propter accipientem Deum, et utrumque scilicet Deus et homo, est homo, propter acceptum hominem.

IIIª q. 17 a. 1 ad 2
Ad secundum dicendum quod, cum dicitur, Christus est aliud et aliud locutio est exponenda ut sit sensus, habens aliam et aliam naturam. Et hoc modo exponit Augustinus in libro contra Felicianum, ubi, cum dixisset, in mediatore Dei et hominum aliud Dei filius, aliud hominis filius subdit, aliud, inquam, pro discretione substantiae, non alius, pro unitate personae. Et Gregorius Nazianzenus, in epistola ad Chelidonium, si oportet compendiose dicere, aliud quidem et aliud ea ex quibus salvator est, siquidem non idem est invisibile visibili, et quod absque tempore ei quod sub tempore. Non autem alius et alius absit. Haec enim ambo unum.

IIIª q. 17 a. 1 ad 3
Ad tertium dicendum quod haec est falsa, Christus est tantum homo, quia non excludit aliud suppositum, sed aliam naturam, eo quod termini in praedicato positi tenentur formaliter. Si vero adderetur aliquid per quod traheretur ad suppositum, esset vera locutio, puta, Christus est tantum id quod est homo. Non tamen sequeretur quod sit aliquid aliud quam homo, quia ly aliud, cum sit relativum diversitatis substantiae, proprie refertur ad suppositum, sicut et omnia relativa facientia personalem relationem. Sequitur autem, ergo habet aliam naturam.

IIIª q. 17 a. 1 ad 4
Ad quartum dicendum quod, cum dicitur, Christus est aliquid quod est pater, ly aliquid tenetur pro natura divina, quae etiam in abstracto praedicatur de patre et filio. Sed cum dicitur, Christus est aliquid quod non est pater, ly aliquid tenetur non pro ipsa natura humana secundum quod significatur in abstracto, sed secundum quod significatur in concreto; non quidem secundum suppositum distinctum, sed secundum suppositum indistinctum; prout scilicet substat naturae, non autem proprietatibus individuantibus. Et ideo non sequitur quod Christus sit aliud et aliud, vel quod sit duo, quia suppositum humanae naturae in Christo quod est persona filii Dei, non ponit in numerum cum natura divina, quae praedicatur de patre et filio.

IIIª q. 17 a. 1 ad 5
Ad quintum dicendum quod in mysterio divinae Trinitatis natura divina praedicatur in abstracto de tribus personis, et ideo simpliciter potest dici quod tres personae sint unum. Sed in mysterio incarnationis non praedicantur ambae naturae in abstracto de Christo, et ideo non potest simpliciter dici quod Christus sit duo.

IIIª q. 17 a. 1 ad 6
Ad sextum dicendum quod duo dicitur quasi habens dualitatem, non quidem in aliquo alio, sed in ipso de quo duo praedicantur. Fit autem praedicatio de supposito, quod importatur per hoc nomen Christus. Quamvis igitur Christus habeat dualitatem naturarum, quia tamen non habet dualitatem suppositorum, non potest dici esse duo.

IIIª q. 17 a. 1 ad 7
Ad septimum dicendum quod alterum importat diversitatem accidentis, et ideo diversitas accidentis sufficit ad hoc quod aliquid simpliciter dicatur alterum. Sed aliud importat diversitatem substantiae. Substantia autem dicitur non solum natura, sed etiam suppositum, ut dicitur in V Metaphys. Et ideo diversitas naturae non sufficit ad hoc quod aliquid simpliciter dicatur aliud, nisi adsit diversitas secundum suppositum. Sed diversitas naturae facit aliud secundum quid, scilicet secundum naturam, si non adsit diversitas suppositi.

 

Erster Artikel.
Christus ist nicht nur Einer, sondern auch Eines und nicht zwei.

a) Dem steht entgegen:

I. Augustin (1. de Trin. 7.) schreibt: „Weil die Natur (Form)
Gottes angenommen hat die Natur des Knechtes; so ist Beides Gott wegen
Gottes, der annimmt; Beides Mensch wegen des Menschen, der angenommen
wird.“ „Beides“ aber wird nicht gesagt, wo nicht zwei sind.

II. Wo „Anderes“ und „Anderes“ ist, da sind zwei. Augustin aber
schreibt (Enchir. 35.): „Da Er in der Natur Gottes war, nahm Er die
Knechtsgestalt an, Beides Er der Eine; aber etwas Anderes ist Er wegen
des „Wortes“, und etwas Anderes wegen des Menschen.“ Also ist
Christus zwei.

III. Christus ist nicht rein Mensch, sondern noch etwas Anderes.
Also ist in Ihm „Anderes“ und „Anderes“ und somit ist Er zwei.

IV. Christus ist etwas, was der Vater ist; und etwas, was nicht der
Vater ist. Also dasselbe. [S. 167]

V. Wie im Geheimnisse der Dreieinigkeit drei Personen in einer
Natur sind, so im Geheimnisse der Menschwerdung zwei Naturen in einer
Person. Aber wegen der Einheit der Natur sind trotz des Unterschiedes
in der Person Vater und Sohn Eines, nach Joh. 10.: „Ich und der
Vater wir sind Eins.“ Also trotz der Einheit in der Person ist Christus
wegen der zwei Naturen zwei.

VI. Nach 3 Physic. werden Eines und Zwei ausgesagt gemäß den
Formen. In Christo aber sind zwei Naturen.

VII. Wie die zum Wesen hinzutretende Eigenschaft ein Ändern verursacht mit Rücksicht auf die frühere Beschaffenheit; so macht die substantiale
Wesensform ein schlechthin Anderes der Substanz nach. In Christo aber
sind zwei substantiale Wesensformen: die menschliche und die göttliche.
Also ist in Christo ein „Anderes“ und ein „Anderes“, und somit eine
Zweiheit.

Auf der anderen Seite sagt Boëtius (de duab. naturis): „Alles was ist, das ist soweit es ist, Eines.“ Wir bekennen aber, daß Christus sei. Also ist Er Einheit.

b) Ich antworte, die Natur an sich, im allgemeinen oder als vom Einzelnen losgelöst betrachtet, könne nicht ausgesagt werden von der Person außer in Gott, wo Natur und Existenz zusammenfällt (I. Kap. 3.). In Christo nun ist 1. die göttliche Natur; und diese kann von Christo ausgesagt werden sowohl nach der abstrakten Form als allgemeine dastehend, wie nach der konkreten Form als einzelnes Sein aufgefaßt. Christus als Sohn Gottes ist die Gottheit, d. h. die göttliche Natur, und Er ist Gott. Mit der menschlichen Natur aber 2. ist dies nicht der Fall. Sie kann von Christo nur ausgesagt werden als von einem Fürsichbestehenden, nämlich in concreto. Man kann nicht sagen: Christus ist die menschliche Natur, denn die menschliche Natur ist ihrem Wesen nach nicht geeignet, von dem Einzelnen, worin sie fürsichbesteht, ausgesagt zu werden, nämlich von ihrem suppositum. Es wird aber gesagt ebenso: Christus ist Mensch, wie: Christus ist Gott. Gott bezeichnet jenen, der die Gottheit hat; Mensch einen, der die menschliche Natur hat.

Anders jedoch wird jener, der die menschliche Natur hat, gekennzeichnet durch dieses Wort „Mensch“ und anders durch dieses Wort „Jesus“ oder „Petrus“. Denn dieses Wort „Mensch“ schließt in unbestimmter Weise einen in sich, der die menschliche Natur hat, wie dieser Name „Gott“ in unbestimmter Weise deutet auf einen, der die Gottheit hat. Der Name „Petrus“ aber oder „Jesus“ weist in bestimmter Weise hin auf jenen, der die menschliche Natur hat, nämlich unter den genauesten Einzelbedingungen; sowie der Name „Sohn Gottes“ in bestimmter Weise auf eine Person hinweist, welche die Gottheit hat unter der genau bestimmten persönlichen Eigenheit. Die Zweiheit nun bezeichnet in Christo die zwei Naturen.

Würden also beide Naturen in allgemeiner abstrakter Weise von Christo ausgesagt, so daß Christus die menschliche Natur, die humanitas, wäre und die göttliche Natur; so würde folgen, daß Christus zwei, daß Er eine Zweiheit wäre. Weil aber die zwei Naturen von Christo nicht ausgesagt werden, außer insoweit sie in der Person sind und gemäß dem Charakter der Person, so muß gemäß diesem Charakter von Christo ausgesagt werden, ob Er eine Einheit sei oder eine Zweiheit; Eines oder Zweierlei.

Manche nun nahmen in Christo zwei Fürsichbestehende, zwei supposita an, die nach ihrer Ansicht in der einen Person sich wie in [S. 168] einer vervollständigenden Einheit verbanden. Und deshalb, weil da zwei Fürsichbestehen waren, sagten sie, Christus sei Zweierlei im Neutrum; aber wegen der einen Person sei Er Einer im Maskulinum. Denn das Geschlecht des Neutrum bezeichnet etwas noch Ungeformtes, Unfertiges; das Maskulinum aber etwas Geformtes und Fertiges.

Die Nestorianer aber, welche in Christo zwei Personen annahmen, sagten, Christus sei zwei im Maskulinum und zweierlei im Neutrum. Wir aber nehmen in Christo nur ein Fürsichbestehen, ein suppositum, und eine Person an; woraus folgt, daß Christus Einer ist im Maskulinum und Eines im Neutrum.

c) I. Das „Beides“ bei Augustin hält sich auf seiten des Subjektes, nicht auf seiten des Prädikates; und wird gesetzt nicht für zwei Fürsichbestehende, sondern für die beiden Namen, welche die zwei Naturen in der einen Person Christi, also konkret, bezeichnen. Beides nämlich: Gott und Mensch, ist Gott wegen Gottes, der annimmt; — und Beides: Gott und Mensch, ist Mensch wegen des angenommenen Menschen.

II. Wenn gesagt wird: „Anderes und Anderes“, so ist der Sinn:
„Habend oder Besitzend eine andere und eine andere Natur.“ Und in
dieser Weise erklärt es Augustin (contra Felicianum c. 11.): „Im Mittler
zwischen Gott und den Menschen ist ein Anderes: Gottes Sohn; ein Anderes:
des Menschen Sohn. Anderes, sage ich, um die Naturen zu unterscheiden;
nicht Anderes, wenn die Einheit der Person in Betracht kommt.“ Deshalb schreibt Gregor von Nazianz an Cledonius (ep. 1.): „Sollen wir es
kurz sagen: Ein Anderes und ein Anderes ist das, woraus der Heiland
besteht; insofern nicht miteinander zusammenfällt das Sichtbare mit dem
Unsichtbaren, das Zeitlose mit dem der Zeit Unterworfenen; Beides aber
ist Eines und nicht ein anderer und ein anderer.“

III. „Christus ist nur Mensch“. Dieser Satz ist falsch, weil er
nicht eine andere Person oder ein anderes Fürsichbestehen ausschließt, sondern
eine andere Natur; denn „nur Mensch“ steht hier als Prädikat und somit
formaliter, in bestimmender Weise für die Natur. Würde aber etwas hinzugefügt, wodurch dieses „nur“ zum Subjekte oder suppositum und nicht zur
Natur gezogen würde; wie z. B. Christus ist nur (d. h. ganz, als ob Er
nichts Anderes wäre) das, was da ist: Mensch, so wäre die Redeweise richtig.
Es folgt jedoch daraus nicht, daß Er etwas Anderes sei wie Mensch; dieses
„Anderes“ nämlich, da es sich hier auf die Verschiedenheit in der Substanz
bezieht, tritt da zum Subjekt oder suppositum hinzu wie alle Beziehungsworte, welche eine persönliche Beziehung herstellen. Es folgt daraus aber:
Also hat Er eine andere Natur.

IV. Dieses „etwas“ hält sich auf seiten der göttlichen Natur, wenn
es heißt: Christus ist etwas, was der Vater ist; denn die göttliche
Natur wird auch im allgemeinen als abstrakte, als Gottheit, vom Vater
und Sohne ausgesagt. Wird aber gesagt: Christus ist etwas, was
nicht der Vater ist, so hält sich dieses „etwas“ nicht auf seiten der
menschlichen Natur selbst, soweit sie im allgemeinen, in abstracto, ausgesagt, sondern soweit sie als einzelne, in concreto, betrachtet wird; nicht
zwar gemäß einer bestimmten Person bereits, aber gemäß einer unbestimmt
gelassenen Person, insofern nämlich die Person Träger ist der Natur und noch
nicht der Einzelverhältnisse von Zeit und Ort. Also folgt nicht, daß Christus
ein Anderes sei und ein Anderes, oder daß Er zweierlei sei; denn das
Fürsichbestehen der menschlichen Natur in Christo, was da die Person des [S. 169] Sohnes Gottes ist, verursacht keine Verschiedenheit in der Zahl, zusammengestellt mit der göttlichen Natur, wie sie im Vater und Sohn ist.

V. Im Geheimnisse der heiligen Dreieinigkeit wird die göttliche Natur
als abstrakte, vom Einzelnen losgelöste, als Gottheit, also gleichermaßen von
den drei Personen ausgesagt; und deshalb kann schlechthin gesagt werden,
die drei Personen seien Eines. Im Geheimnisse der Menschwerdung aber
werden nicht beide Naturen als abstrakte, vom Einzelnen losgelöste, von
Christo ausgesagt; denn Christus ist nicht die menschliche Natur. Also kann
man nicht schlechthin sagen, Christus sei zweierlei oder Zweiheit.

VI. „Zwei“ wird gesagt für gewissermaßen einen, der die Zweiheit
hat; nicht zwar in einem anderen, sondern in eben dem, wovon das „Zwei“
ausgesagt wird. Nun wird hier vom Fürsichbestehenden, vom suppositum,
ausgesagt, welches dieser Name „Christus“ bezeichnet. Obgleich also Christus
die Zweiheit der Naturen hat; weil Er aber Zweiheit im Fürsichbestehen
oder in der Person nicht hat, kann man nicht sagen, Christus sei zwei.

VII. Das „Geändertsein“ (alterum) will sagen eine Verschiedenheit
in der Eigenschaft. Um also dies schlechthin auszusagen, genügt die
Verschiedenheit in der Eigenschaft. „Anderes“ (aliud) aber will sagen eine
Verschiedenheit in der Substanz, worin nicht nur die Natur, sondern auch
das selbständige Fürsichbestehen eingeschlossen ist (5 Metaph.). Die Verschiedenheit allein in der Natur also genügt nicht, um schlechthin hier eine
Zweiheit zu begründen. Die Verschiedenheit der Natur ohne die Verschiedenheit in der Person oder im Fürsichbestehen macht da nur etwas
Verschiedenes nach einer gewissen Seite hin; nicht ohne Einschränkung
oder schlechthin.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Mehr
. Quaestio 9
. Quaestio 10
. Quaestio 11
. Quaestio 12
. Quaestio 13
. Quaestio 14
. Quaestio 15
. Quaestio 16
. Quaestio 17
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. Quaestio 18
. Quaestio 19
. Quaestio 20
. Quaestio 21
. Quaestio 22
. Quaestio 23
. Quaestio 24
. Quaestio 25
. Mehr

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger