Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Tertia Pars
Quaestio 1

Articulus 2

IIIª q. 1 a. 2 arg. 1
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non fuerit necessarium ad reparationem humani generis verbum Dei incarnari. Verbo enim Dei, cum sit Deus perfectus, ut in primo habitum est, nihil virtutis per carnem assumptam accrevit. Si ergo verbum Dei incarnatum naturam reparavit, etiam absque carnis assumptione eam potuit reparare.

IIIª q. 1 a. 2 arg. 2
Praeterea, ad reparationem humanae naturae, quae per peccatum collapsa erat, nihil aliud requiri videbatur quam quod homo satisfaceret pro peccato. Non enim Deus ab homine requirere plus debet quam possit, et, cum pronior sit ad miserendum quam ad puniendum, sicut homini imputat actum peccati, ita etiam videtur quod ei imputet ad deletionem peccati actum contrarium. Non ergo fuit necessarium ad reparationem humanae naturae verbum Dei incarnari.

IIIª q. 1 a. 2 arg. 3
Praeterea, ad salutem hominis praecipue pertinet ut Deum revereatur, unde dicitur Malach. I, si ego dominus, ubi timor meus? Si pater, ubi honor meus? Sed ex hoc ipso homines Deum magis reverentur quod eum considerant super omnia elevatum, et ab hominum sensibus remotum, unde in Psalmo dicitur, excelsus super omnes gentes dominus, et super caelos gloria eius; et postea subditur, quis sicut dominus Deus noster? Quod ad reverentiam pertinet. Ergo videtur non convenire humanae saluti quod Deus nobis similis fieret per carnis assumptionem.

IIIª q. 1 a. 2 s. c.
Sed contra, illud per quod humanum genus liberatur a perditione, est necessarium ad humanam salutem. Sed mysterium divinae incarnationis est huiusmodi, secundum illud Ioan. III, sic Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam aeternam. Ergo necesse fuit ad humanam salutem Deum incarnari.

IIIª q. 1 a. 2 co.
Respondeo dicendum quod ad finem aliquem dicitur aliquid esse necessarium dupliciter, uno modo, sine quo aliquid esse non potest, sicut cibus est necessarius ad conservationem humanae vitae; alio modo, per quod melius et convenientius pervenitur ad finem, sicut equus necessarius est ad iter. Primo modo Deum incarnari non fuit necessarium ad reparationem humanae naturae, Deus enim per suam omnipotentem virtutem poterat humanam naturam multis aliis modis reparare. Secundo autem modo necessarium fuit Deum incarnari ad humanae naturae reparationem. Unde dicit Augustinus, XIII de Trin., ostendamus non alium modum possibilem Deo defuisse, cuius potestati omnia aequaliter subiacent, sed sanandae miseriae nostrae convenientiorem alium modum non fuisse. Et hoc quidem considerari potest quantum ad promotionem hominis in bono. Primo quidem, quantum ad fidem, quae magis certificatur ex hoc quod ipsi Deo loquenti credit. Unde Augustinus dicit, XI de Civ. Dei, ut homo fidentius ambularet ad veritatem, ipsa veritas, Dei filius, homine assumpto, constituit atque fundavit fidem. Secundo, quantum ad spem, quae per hoc maxime erigitur. Unde Augustinus dicit, XIII de Trin., nihil tam necessarium fuit ad erigendam spem nostram quam ut demonstraretur nobis quantum diligeret nos Deus. Quid vero huius rei isto indicio manifestius, quam ut Dei filius naturae nostrae dignatus est inire consortium? Tertio, quantum ad caritatem, quae maxime per hoc excitatur. Unde Augustinus dicit, in libro de catechizandis rudibus, quae maior causa est adventus domini, nisi ut ostenderet Deus dilectionem suam in nobis? Et postea subdit, si amare pigebat, saltem reamare non pigeat. Quarto, quantum ad rectam operationem, in qua nobis exemplum se praebuit. Unde Augustinus dicit, in quodam sermone de nativitate domini, homo sequendus non erat, qui videri poterat, Deus sequendus erat, qui videri non poterat. Ut ergo exhiberetur homini et qui ab homine videretur, et quem homo sequeretur, Deus factus est homo. Quinto, quantum ad plenam participationem divinitatis, quae vere est hominis beatitudo, et finis humanae vitae. Et hoc collatum est nobis per Christi humanitatem, dicit enim Augustinus, in quodam sermone de Nativ. domini, factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Similiter etiam hoc utile fuit ad remotionem mali. Primo enim per hoc homo instruitur ne sibi Diabolum praeferat, et eum veneretur, qui est auctor peccati. Unde dicit Augustinus, XIII de Trin., quando sic Deo coniungi potuit humana natura ut fieret una persona, superbi illi maligni spiritus non ideo se audeant homini praeponere quia non habent carnem. Secundo, quia per hoc instruimur quanta sit dignitas humanae naturae, ne eam inquinemus peccando. Unde dicit Augustinus, in libro de vera religione, demonstravit nobis Deus quam excelsum locum inter creaturas habeat humana natura, in hoc quod hominibus in vero homine apparuit. Et Leo Papa dicit, in sermone de nativitate, agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divinae consors factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione redire. Tertio quia, ad praesumptionem hominis tollendam, gratia Dei, nullis meritis praecedentibus, in homine Christo nobis commendatur, ut dicitur XIII de Trinitate. Quarto, quia superbia hominis, quae maximum impedimentum est ne inhaereatur Deo per tantam Dei humilitatem redargui potest atque sanari, ut Augustinus dicit ibidem. Quinto, ad liberandum hominem a servitute. Quod quidem, ut Augustinus dicit, XIII de Trin., fieri debuit sic ut Diabolus iustitia hominis Iesu Christi superaretur, quod factum est Christo satisfaciente pro nobis. Homo autem purus satisfacere non poterat pro toto humano genere; Deus autem satisfacere non debebat; unde oportebat Deum et hominem esse Iesum Christum. Unde et Leo Papa dicit, in sermone de Nativ., suscipitur a virtute infirmitas, a maiestate humilitas, ut, quod nostris remediis congruebat, unus atque idem Dei et hominum mediator et mori ex uno, et resurgere posset ex altero. Nisi enim esset verus Deus, non afferret remedium, nisi esset homo verus, non praeberet exemplum. Sunt autem et aliae plurimae utilitates quae consecutae sunt, supra comprehensionem sensus humani.

IIIª q. 1 a. 2 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit secundum primum modum necessarii, sine quo ad finem perveniri non potest.

IIIª q. 1 a. 2 ad 2
Ad secundum dicendum quod aliqua satisfactio potest dici sufficiens dupliciter. Uno modo, perfecte, quia est condigna per quandam adaequationem ad recompensationem commissae culpae. Et sic hominis puri satisfactio sufficiens esse non potuit, quia tota natura humana erat per peccatum corrupta; nec bonum alicuius personae, vel etiam plurium, poterat per aequiparantiam totius naturae detrimentum recompensare. Tum etiam quia peccatum contra Deum commissum quandam infinitatem habet ex infinitate divinae maiestatis, tanto enim offensa est gravior, quanto maior est ille in quem delinquitur. Unde oportuit, ad condignam satisfactionem, ut actio satisfacientis haberet efficaciam infinitam, ut puta Dei et hominis existens. Alio modo potest dici satisfactio sufficiens imperfecte, scilicet secundum acceptationem eius qui est ea contentus, quamvis non sit condigna. Et hoc modo satisfactio puri hominis est sufficiens. Et quia omne imperfectum praesupponit aliquid perfectum, a quo sustentetur, inde est quod omnis puri hominis satisfactio efficaciam habet a satisfactione Christi.

IIIª q. 1 a. 2 ad 3
Ad tertium dicendum quod Deus, assumendo carnem, suam maiestatem non minuit, et per consequens non minuitur ratio reverentiae ad ipsum. Quae augetur per augmentum cognitionis ipsius. Ex hoc autem quod nobis appropinquare voluit per carnis assumptionem, magis nos ad se cognoscendum attraxit.

 

Zweiter Artikel.
Die Notwendigkeit der Menschwerdung zur Erneuerung und Wiederherstellung des Menschengeschlechtes.

a) Es bestand keine Notwendigkeit, daß Gottes Wort Fleisch annehme, damit das Menschengeschlecht erlöst werde. Denn:

I. Zum Worte Gottes, da es in aller Vollkommenheit Gott selber ist, trat keinerlei neue Kraft auf Grund der Menschwerdung hinzu. Hat also das fleischgewordene Wort Gott die menschliche Natur erlöst oder wiederhergestellt, so konnte es dies auch thun, ohne Fleisch anzunehmen.

II. Zur Wiederherstellung der menschlichen Natur scheint nichts Weiteres erfordert zu sein, wie daß der Mensch genugthue für die Sünde. Der Mensch aber konnte, so scheint es, genugthun für die Sünde; da Gott vom Menschen nicht mehr verlangen darf als dieser leisten kann. Und da Gott in höherem Maße dazu hinneigt, Barmherzigkeit zu üben als zu strafen; so muß Er, wie Er dem Menschen zur Strafe anrechnet den Akt der Sünde, ihm zum Verdienste anrechnen den gegenteiligen Akt. Also bedurfte es dafür nicht der Menschwerdung des göttlichen Wortes.

III. Zum Heile des Menschen ist in erster Linie erforderlich, daß Gott die gebührende Ehre erwiesen werde. Deshalb heißt es Malach. 1.: „Wenn ich euer Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich der Herr bin, wo ist die Furcht vor mir?“ Aus dem Grunde aber verehren die Menschen in höherem Grade Gott, weil sie Ihn betrachten, soweit Er erhaben ist über Alles und fern von den Sinnen der Menschen, nach Ps. 112.: „Erhaben über alle Völker ist der Herr; und über die Himmel hinaus ragt seine Herrlichkeit“ und gleich darauf: „Wer ist wie der Herr unser Gott?“ was zur Ehrfurcht vor Gott gehört. Also scheint es von der Natur des Menschen aus dem menschlichen Heile nicht zukömmlich zu sein, daß Gott uns ähnlich werde durch die Menschwerdung. [S. 16]

Auf der anderen Seite ist das, wodurch das Menschengeschlecht vom Verderben befreit wird, notwendig zum menschlichen Heile. So beschaffen aber ist das Geheimnis der Menschwerdung, nach Joh. 3.: „So hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen Eingebornen Sohn dahingab, damit Keiner, der an Ihn glaubt, verloren gehe, sondern das ewige Leben besitze.“ Also war die Menschwerdung zum Heile des Menschen notwendig.

b) Ich antworte, um zu einem Zwecke zu gelangen, ist etwas in doppelter Weise notwendig: Einmal so, daß ohne dasselbe der Zweck nicht bestehen kann; wie die Speise notwendig ist zur Erhaltung des menschlichen Lebens; — dann so, daß damit besser und entsprechender der Zweck besteht; wie ein Pferd notwendig ist für die Reise. In der erstgenannten Weise war die heilige Menschwerdung keine Notwendigkeit für das Heil der menschlichen Natur. Denn Gott konnte auf Grund seiner allgewaltigen Kraft vielfach andere Art und Weisen finden, um die menschliche Natur wiederherzustellen. In der zweitgenannten Weise aber war es notwendig, daß Gott Fleisch annahm, um die menschliche Natur wiederherzustellen. Deshalb sagt Augustin (13. de Trin. 10.): „Zeigen wir jedoch nun, daß wohl eine andere Weise, den Menschen zu erlösen, für Gott möglich war, dessen allwaltender Kraft Alles gleichermaßen unterliegt; aber um unser Elend zu heilen, gab es keine zukömmlichere Art und Weise.“

Und dies kann erwogen werden: 1. Mit Rücksicht auf den Fortschritt des Menschen im Guten; und zwar a) mit Rücksicht auf den Glauben, welcher dadurch zuverlässiger wird, daß der Mensch Gott selber glaubt, der zu ihm spricht, wie Augustin sagt (11. de civ. Dei 2.): „Damit der Mensch mit mehr Zutrauen gemäß der Wahrheit wandle, hat die ewige Wahrheit selber, der menschgewordene Sohn Gottes, den Glauben festgestellt und begründet;“ — b) mit Rücksicht auf die Hoffnung, nach Augustin (13. de Trin. I. c.): „Nichts war so notwendig, um unsere Hoffnung auszurichten, als daß uns dargethan würde, wie sehr uns Gott liebe. Welches Zeichen kann aber offenbarer diese Liebe ausdrücken als daß der Sohn Gottes selber in die engste Gemeinschaft mit unserer Natur treten wollte;“ — c) mit Rücksicht auf die Liebe, welche durch dieses Geheimnis im höchsten Grade geweckt wird, so daß Augustin (de catechiz. rudib. 4.) sagt: „Wo wäre eine höhere Ursache für die Ankunft des Herrn zu finden als darin, daß Gott zeigen wollte seine Liebe zu uns unter uns selber. . . Wenn es also verdrießt zu lieben, so verdrieße es wenigstens nicht, Gegenliebe zu beweisen;“ — d) mit Rücksicht aus das gute, zweckgemäße Wirken, worin der Erlöser uns Beispiel ward; wonach Augustin sagt (serm. 22. de Temp.): „Man sollte dem Menschen nicht folgen, den man sah; man sollte Gott folgen, den man nicht sah. Damit also dem Menschen vorgestellt werde wer gesehen werden könnte vom Menschen und dem der Mensch folgen dürfte, ist Gott Mensch geworden;“ — e) mit Rücksicht auf die volle Teilnahme an der Gottheit, worin der letzte Endzweck des menschlichen Lebens besteht; und diese Teilnahme ist uns geworden durch die Menschheit Christi. Denn Augustin sagt (serm. 13. de Temp.): „Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott würde.“

2. Dies ist nützlich, um das Übel fernzuhalten. Denn a) wird durch dieses Geheimnis dahin unterrichtet, daß er nicht den Teufel sich selber vorziehe und ihn, der da als Urheber der Sünde dasteht, verehre. Daher sagt Augustin (13. de Trin. 17.): „Da nun in der Weise die menschliche Natur mit Gott verbunden ward, daß eine einige Person aus [S. 17] beiden erstand, so sollen jene stolzen Geister es nicht wagen, sich dem Menschen voranzustellen, weil sie ohne Fleisch sind;“ — dann werden wir b) darüber belehrt, wie hoch die Würde der menschlichen Natur sei, so daß Augustin schreibt (de vera relig. c. 16.): „Gott hat gezeigt, einen wie hohen Platz unter den Kreaturen einnimmt die menschliche, dadurch daß Er den Menschen erschien als wahrer Mensch;“ und Leo der Große sagt (serm. 1. de nativ.): „Erkenne an, o Christ, deine Würde; und Teilhaber geworden an der göttlichen Natur, wolle nicht vermittelst entarteter Sitten zu der alten Niedrigkeit zurückkehren;“ — es wird c), „um dem menschlichen Vermessen entgegenzutreten, die Gnade Gottes im Menschen Christus empfohlen, insoweit in uns keine Verdienste ihr vorhergehen“ (Aug. 13. de Trin. 17.); — kann d) „der menschliche Hochmut, welcher das größte Hindernis bildet, um Gott anzuhängen, durch so große Erniedrigung Gottes, als das was er ist gezeigt und geheilt werden“ (l. c.); — wird e) der Mensch befreit von der Knechtschaft der Sünde, was nach Augustin (13. de Trin. 13.) „so geschehen mußte, daß der Teufel durch die Gerechtigkeit des Menschen Jesus Christus überwunden würde.“ Dies geschah dadurch, daß Christus für uns genugthat. Ein bloßer Mensch nämlich konnte nicht genugthun für das ganze Menschengeschlecht; Gott aber geziemte es nicht genugzuthun. Also mußte Jesus Christus zugleich Gott und Mensch sein. Deshalb sagt auch Leo der Große (I. c.): „Von der Kraft wird die Schwäche getragen, von der Majestät die Niedrigkeit, von der Ewigkeit die Sterblichkeit; damit, wie dies sich als Heilmittel für uns geziemte, der eine und nämliche Mittler zwischen Gott und den Menschen sowohl sterben könnte infolge der menschlichen Schwäche als auch auferstehen infolge der göttlichen Majestät. Denn wäre Er nicht wahrer Gott, so würde Er kein Heilmittel uns bringen; wäre Er nicht wahrer Mensch, so böte Er kein Beispiel.“ Zudem bestehen noch überaus viele andere Nützlichkeiten, welche der heiligen Menschwerdung gefolgt sind über die Auffassung des menschlichen Sinnes hinaus.

c) I. Dieser Einwurf geht von der ersten Art des Notwendigen aus, was so beschaffen ist, daß ohnedem der Zweck nicht erreicht werden kann.

II. Es kann eine Genugthuung in zweifacher Weise als hinreichend bezeichnet werden: einmal in vollkommener Weise, insofern sie nämlich tatsächlich gleichkommt der begangenen Schuld. Und danach konnte die Genugthuung eines bloßen Menschen für die Sünde nicht hinreichend sein. Denn 1. war die ganze menschliche Natur durch die Sünde verdorben worden; und es konnte deshalb nicht das von einer einzelnen oder auch von mehreren Personen gethaene Gute in der Weise eines dem Umfange der Schuld gleichkommenden Wertes das Verderben der ganzen Natur heben. Sodann hat 2. die gegen Gott begangene Schuld eine gewisse Unendlichkeit auf Grund der Unermeßlichkeit oder Unendlichkeit der göttlichen Majestät, die beleidigt worden; da um so schwerer die Beleidigung ist je höher derjenige steht, welchen man beleidigt hat. Deshalb mußte, sollte anders die Genugthuung eine vollkommene sein, die Handlung des genugthuenden eine unendlich wirksame Kraft haben, nämlich als angehörend jemandem, der zugleich Mensch und Gott sei.

Dann kann eine Genugthuung als unvollkommen zureichend bezeichnet werden; wenn nämlich derjenige, dem gegenüber sie geleistet wird, damit sich zufrieden erklärt, wenn sie auch nicht gleichwertig ist; — und so konnte die Genugthuung eines bloßen Menschen hinreichend sein. Weil aber alles Unvollkommene zur Voraussetzung hat als Quelle, woraus es fließt und wo [S. 18] es seine Stütze hat ein entsprechend Vollkommenes; so hat alle Genngthuung eines bloßen Menschen ihre Wirksamkeit von der Genngthuung Christi her.

III. Gott hat, da Er Fleisch annahm, keine Minderung in seiner Majestät erlitten. Also ist kein Grund vorhanden, daß die Ehrfurcht vor Ihm eine mindere werde. Vielmehr hat Er, da die Ehrfurcht vor Gott vermehrt wird durch die Kenntnis von Gott, die Gründe dieser Ehrfurcht vermehrt, als Er Fleisch annahm und so, uns näher geworden, mehr uns an Sich zog, um Ihn tiefer zu erkennen.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars
. Prooemium
. Quaestio 1
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. Quaestio 2
. Quaestio 3
. Quaestio 4
. Quaestio 5
. Quaestio 6
. Quaestio 7
. Quaestio 8
. Quaestio 9
. Mehr

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger