Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Secunda Pars Secundae Partis
Quaestio 189

Articulus 1

IIª-IIae, q. 189 a. 1 arg. 1
Ad primum sic proceditur. Videtur quod non debeant religionem ingredi nisi qui sunt in praeceptis exercitati. Dominus enim consilium perfectionis dedit adolescenti qui dixerat se praecepta a iuventute servasse. Sed a Christo sumpsit initium omnis religio. Ergo videtur quod non sunt ad religionem admittendi nisi qui sunt in praeceptis exercitati.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 arg. 2
Praeterea, Gregorius dicit, super Ezech., nemo repente fit summus, sed in bona conversatione a minimis quis inchoat, ut ad magna perveniat. Sed magna sunt consilia, quae pertinent ad perfectionem vitae, minora autem sunt praecepta, quae pertinent ad communem iustitiam. Ergo videtur quod non debent aliqui, ad observantiam consiliorum, religionem intrare, nisi prius fuerint in praeceptis exercitati.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 arg. 3
Praeterea, sicut sacri ordines habent quandam excellentiam in Ecclesia, ita et status religionis. Sed sicut Gregorius scribit Siagrio episcopo, et habetur in decretis, dist. XLVIII, ordinate ad ordines accedendum est, nam casum appetit qui ad summi loci fastigia, postpositis gradibus, per abrupta quaerit ascensum. Scimus enim quod aedificati parietes non prius tignorum pondus accipiunt, nisi a novitatis suae humore siccentur, ne, si ante pondera quam solidentur accipiant, cunctam simul fabricam deponant. Ergo videtur quod non debent aliqui ad religionem transire nisi in praeceptis exercitati.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 arg. 4
Praeterea, super illud Psalmi, sicut ablactatus super matre sua, dicit Glossa, in utero matris Ecclesiae primo concipimur, dum fidei rudimentis instruimur; deinde in lucem edimur, dum per Baptismum regeneramur; deinde quasi manibus Ecclesiae portamur et lacte nutrimur, cum post Baptismum bonis operibus informamur et lacte spiritualis doctrinae nutrimur, proficiendo donec, iam grandiusculi, a lacte matris accedamus ad mensam patris; idest, a simplici doctrina, ubi praedicatur verbum caro factum, accedamus ad verbum patris in principio apud Deum. Et postea subdit quod nuper baptizati in sabbato sancto, quasi manibus Ecclesiae gestantur et lacte nutriuntur usque ad Pentecosten, quo tempore nulla difficilia indicuntur, non ieiunatur, non media nocte surgitur, postea, spiritu Paraclito confirmati, quasi ablactati, incipiunt ieiunare et alia difficilia servare. Multi vero hunc ordinem pervertunt, ut haeretici et schismatici, se ante tempus a lacte separantes, unde exstinguuntur. Sed hunc ordinem pervertere videntur illi qui religionem intrant, vel alios ad intrandum inducunt, antequam sint in faciliori observantia praeceptorum exercitati. Ergo videtur quod sint haeretici vel schismatici.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 arg. 5
Praeterea, a prioribus ad posteriora est transeundum. Sed praecepta sunt priora consiliis, quia sunt communiora, utpote a quibus non convertitur consequentia essendi, quicumque enim servat consilia, servat praecepta, sed non convertitur. Congruus autem ordo est ut a prioribus ad posteriora transeatur. Ergo non debet aliquis transire ad observantiam consiliorum in religione, nisi prius sit exercitatus in praeceptis.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 s. c.
Sed contra est quod dominus Matthaeum publicanum, qui in observantia praeceptorum exercitatus non erat, advocavit ad consiliorum observantiam, dicitur enim Luc. V, quod, relictis omnibus, secutus est eum. Ergo non est necessarium quod ante aliquis exerceatur in observantia praeceptorum quam transeat ad perfectionem consiliorum.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 co.
Respondeo dicendum quod, sicut ex supra dictis patet, status religionis est quoddam spirituale exercitium ad consequendum perfectionem caritatis, quod quidem fit inquantum per religionis observantias auferuntur impedimenta perfectae caritatis. Haec autem sunt quae implicant affectum hominis ad terrena. Per hoc autem quod affectus hominis implicatur ad terrena, non solum impeditur perfectio caritatis, sed interdum etiam ipsa caritas perditur, dum per inordinatam conversionem ad bona temporalia homo avertitur ab incommutabili bono mortaliter peccando. Unde patet quod religionis observantiae, sicut tollunt impedimenta perfectae caritatis, ita etiam tollunt occasiones peccandi, sicut patet quod per ieiunium et vigilias et obedientiam et alia huiusmodi, retrahitur homo a peccatis gulae et luxuriae, et a quibuscumque aliis peccatis. Et ideo ingredi religionem non solum expedit his qui sunt exercitati in praeceptis, ut ad maiorem perfectionem perveniant, sed etiam his qui non sunt exercitati, ut facilius peccata vitent et perfectionem assequantur.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod Hieronymus dicit, super Matth., mentitus est adolescens dicens, haec omnia servavi a iuventute mea. Si enim quod positum est in mandatis, diliges proximum tuum sicut teipsum, opere complesset, quomodo postea, audiens, vade et vende omnia quae habes et da pauperibus, tristis recessit? Sed intelligendum est eum mentitum esse quantum ad perfectam observantiam huius praecepti. Unde Origenes, super Matth., dicit quod scriptum est in Evangelio secundum Hebraeos, quod cum dominus dixisset ei, vade et vende omnia quae habes, coepit dives scalpere caput suum. Et dixit ad eum dominus, quomodo dicis, feci legem et prophetas? Est in lege, diliges proximum tuum sicut teipsum, et ecce, multi fratres tui, filii Abrahae, amicti sunt stercore, morientes prae fame; et domus tua plena est multis bonis, et non egreditur aliquid omnino ex ea ad eos. Itaque dominus, redarguens eum, dicit, si vis perfectus esse, et cetera. Impossibile est enim implere mandatum quod dicit, diliges proximum tuum sicut teipsum, et esse divitem, et maxime, tantas possessiones habere. Quod est intelligendum de perfecta impletione huius praecepti. Imperfecte autem et communi modo verum est eum observasse praecepta. Perfectio enim principaliter in observantia praeceptorum caritatis consistit, ut supra habitum est. Ut ergo dominus ostenderet perfectionem consiliorum utilem esse et innocentibus et peccatoribus, non solum vocavit adolescentem innocentem, sed etiam Matthaeum peccatorem. Et tamen Matthaeus secutus est vocantem, non autem adolescens, quia facilius convertuntur ad religionem peccatores quam illi qui de sua innocentia praesumunt, quibus dicit dominus, Matth. XXI, publicani et meretrices praecedunt vos in regnum Dei.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 ad 2
Ad secundum dicendum quod summum et infimum tripliciter accipi potest. Uno modo, in eodem statu et in eodem homine. Et sic manifestum est quod nemo repente fit summus, quia unusquisque recte vivens toto tempore vitae suae proficit, ut ad summum perveniat. Alio modo, per comparationem ad diversos status. Et sic non oportet ut quicumque vult ad superiorem statum pervenire, a minori incipiat, sicut non oportet ut qui vult esse clericus, prius in laicali vita exerceatur. Tertio modo, quantum ad diversas personas. Et sic manifestum est quod unus statim incipit, non solum ab altiori statu, sed etiam ab altiori gradu sanctitatis quam sit summum ad quod alius pervenit per totam vitam suam. Unde Gregorius dicit, in II Dialog., omnes cognoscant, Benedictus puer conversationis gratiam a quanta perfectione coepisset.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 ad 3
Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, sacri ordines praeexigunt sanctitatem, sed status religionis est exercitium quoddam ad sanctitatem assequendam. Unde pondus ordinum imponendum est parietibus iam per sanctitatem desiccatis, sed pondus religionis desiccat parietes, idest homines, ab humore vitiorum.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 ad 4
Ad quartum dicendum quod, sicut manifeste ex verbis illius Glossae apparet, principaliter loquitur de ordine doctrinae, prout transeundum est a facilioribus ad difficiliora. Unde quod dicit haereticos et schismaticos hunc ordinem pervertere, manifestum est ex sequentibus ad ordinem doctrinae pertinere. Sequitur enim, hic vero se servasse, scilicet praedictum ordinem, dicit, constringens se maledicto, sic, quasi, non modo in aliis fui humilis, sed etiam in scientia. Quia humiliter sentiebam, prius nutritus lacte, quod est verbum caro factum, ut sic crescerem ad panem Angelorum, idest ad verbum quod est in principio apud Deum. Exemplum autem quod in medio interponitur, quod noviter baptizatis non indicitur ieiunium usque ad Pentecosten, ostendit quod non sunt ex necessitate ad difficilia cogendi antequam per spiritum sanctum interius ad hoc instigentur ut difficilia propria voluntate assumant. Unde et post Pentecosten, post receptionem spiritus sancti, ieiunium celebrat Ecclesia. Spiritus autem sanctus, sicut Ambrosius dicit, super Luc., non arcetur aetatibus, non finitur morte, non excluditur alvo. Et Gregorius dicit, in homilia Pentecostes, implet citharaedum puerum, et Psalmistam facit, implet puerum abstinentem, et iudicem senum facit. Et postea subdit, nulla ad discendum mora agitur, omne quod voluerit, mox ut tetigerit mentem, docet. Et sicut dicitur Eccle. VIII, non est in hominis ditione prohibere spiritum. Et apostolus, I ad Thess. V, monet, spiritum nolite extinguere. Et Act. VII, contra quosdam dicitur, vos semper spiritui sancto restitistis.

IIª-IIae, q. 189 a. 1 ad 5
Ad quintum dicendum quod praeceptorum quaedam sunt principalia, quae sunt fines et praeceptorum et consiliorum, scilicet praecepta caritatis. Ad quae consilia ordinantur, non ita quod sine consiliis servari non possint, sed ut per consilia perfectius observentur. Alia vero sunt praecepta secundaria, quae ordinantur ad praecepta caritatis ut sine quibus caritatis praecepta observari non possunt omnino. Sic igitur perfecta observantia praeceptorum caritatis praecedit intentione consilia, sed interdum tempore sequitur. Hic est enim ordo finis respectu eorum quae sunt ad finem. Observantia vero praeceptorum caritatis secundum communem modum, et similiter alia praecepta, comparantur ad consilia sicut commune ad proprium, quia observantia praeceptorum potest esse sine consiliis, sed non convertitur. Sic ergo observantia praeceptorum communiter sumpta, praecedit naturae ordine consilia, non tamen oportet quod tempore, quia non est aliquid prius in genere quam sit in aliqua specierum. Observantia vero praeceptorum sine consiliis ordinatur ad observantiam praeceptorum cum consiliis sicut species imperfecta ad perfectam, sicut animal irrationale ad rationale. Perfectum autem est naturaliter prius imperfecto, natura enim, ut Boetius dicit, a perfectis sumit initium. Nec tamen oportet quod prius observentur praecepta sine consiliis et postea cum consiliis, sicut non oportet quod aliquis prius sit asinus quam sit homo, vel quod prius sit coniugatus quam sit virgo. Et similiter non oportet quod aliquis prius servet praecepta in saeculo quam transeat ad religionem, praesertim quia conversatio saecularis non disponit ad perfectionem religionis, sed magis impedit.

 

Erster Artikel.
Nicht jene allem, die in der Befolgung der göttlichen Gebote bereits geübt sind, dürfen in einen Orden treten.

a) Dem steht entgegen Folgendes:

I. Christus gab den Rat der Vollkommenheit dem betreffenden Jünglinge erst nachdem dieser gesagt hatte, er habe von Kindheit an die Gebote beobachtet.

II. Gregor sagt (hom. 15. in Ezech.): „Niemand gelangt auf einmal bis zur Spitze; vom Geringsten muß jemand anfangen, damit er zu Großem gelange.“ Also muß man zuerst das Geringere gethan, d. h. die Gebote erfüllt haben; ehe man das Vollkommenere, die Befolgung der geistigen Räte, in Angriff nehmen kann.

III. Die heiligen Weihen genießen eines gewissen Vorranges in der Kirche wie auch der Ordensstand. Gregor aber schreibt dem Syagrius (ep. 106.): „Zu den heiligen Weihen muß man in geordneter Weise hinansteigen. Denn fallen wird, wer die Zwischenstufen überspringen und sogleich die [S. 1135] höchste Spitze erreichen will. Wir wissen wohl, daß die Mauern, nachdem sie aufgeführt sind, nicht eher die Last der Dachziegeln erhalten, als sie von der Feuchtigkeit ihres frischen Entstehens trocken geworden sind; denn wenn, ehe sie fest geworden, sie die Last empfangen, stürzt der ganze Bau zusammen.“ Also erst, nachdem die Übung in den Geboten genügend vorangegangen, darf man in den Ordensstand treten.

IV. Zu Ps. 130. (Sicut ablactatus) sagt die Glosse: „Im Mutterleibe der Kirche werden wir zuerst empfangen, solange wir mit den Elementen des Glaubens bekannt gemacht werden. Dann wachsen wir und werden wir genährt in diesem Mutterleibe, solange wir in den Anfängen Fortschritte machen. Das Licht der Welt erblicken wir gleichsam durch die Geburt, wenn wir getauft werden. Durch die Hände der Kirche werden wir dann wie getragen und mit Milch genährt, wenn wir nach der Taufe in guten Werken geübt werden und durch die Milch der reinen Lehre uns nähren, bis wir bereits größer geworden von der Milch der Mutter uns entfernen und hinzutreten zum Tische des Vaters, d. h. wenn wir von der einfachen Lehre her, wo gepredigt wird, Gott sei Fleisch geworden, zum Worte herantreten, welches im Anfange bei Gott war… Weil sie neulich am heiligen Samstage getauft wie durch die Hände der Kirche getragen und mit Milch genährt werden bis zum Psingstfeste, während welcher Zeit nichts Schwieriges angesagt wird, man nicht fastet und nicht zu Mitternacht aufsteht, so fangen sie nun, gestärkt durch den heiligen Geist an, zu fasten und anderes Schwierige zu thun. Viele aber, wie die Häretiker und Schismatiker, haben diese Ordnung verkehrt und sich vor der Zeit von der Milch getrennt; und deshalb gehen sie zu Grunde.“ Diese selbe Ordnung nun verkehren jene, die zum Eintritte in einen Orden solche einladen, welche noch nicht genügend in der Beobachtung der Gebote geübt sind. Also sind sie Häretiker und Schismatiker.

V. Die Gebote als das Gemeinsame sind früher wie die Räte, die nur für einzelne Wert haben. Also muß man vom Früheren anfangen, um dann zum Nachfolgenden überzugehen. Denn wer die Räte beobachtet, der hält auch die Gebote; aber nicht umgekehrt.

Auf der anderen Seite hat der Herr den Zöllner Matthäus sogleich unmittelbar vom Stande der Sünde zu den Räten der Vollkommenheit gerufen; denn „er verließ Alles und folgte Ihm.“ (Luk. 5.) Also braucht die Beobachtung der Gebote nicht notwendig voranzugehen dem Eintritte in den Ordensstand.

b) Ich antworte, der Ordensstand sei eine gewisse geistige Übung, um zur Vollkommenheit zu gelangen; und diese Übung vollzieht sich, insoweit durch die Ordensregeln die Hindernisse der vollkommenen Liebe entfernt werden. Diese Hindernisse aber bestehen in allem dem, was die Neigungen der Seele an das Irdische fesselt. Da nun eben durch dieses selbe die Beobachtung der Gebote Gottes gehindert wird, insoweit nämlich die ungeregelten Neigungen zum Irdischen den Verlust der Liebe und somit eine schwere Sünde zur Folge haben, so wird durch die Ordensregeln ebenso die Gelegenheit zur Sünde abgeschnitten; wie durch das Fasten die Sünde der Gaumenlust, durch den Gehorsam die des Stolzes etc. ferngehalten wird.

Also ist es auch denen, die noch nicht geübt sind in der Beobachtung der Gebote, sehr nützlich, in einen Orden zu treten; denn sie vermeiden in dieser Weise leichter die Sünde.

c) I. Hieronnmus erklärt zu Matth. 19. (haec omnia servavi): „Der [S. 1136] Jüngling lügt. Denn wenn er das, was im Gesetze steht: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, erfüllt hätte, wie konnte er dann, als er hörte: Gehe, verkaufe Alles was du hast und gieb es den armen, traurig hinweggehen?“ Er hat nämlich gelogen mit Rücksicht auf das vollkommene Beobachten der Gebote. Deshalb sagt Origenes (tract. 8. in Matth.): „Im Evangelium secundum Hebraeos ist geschrieben, daß nach den Worten des Herrn: Gehe hin und verkaufe Alles, was du hast, der reiche anfing, den Kopf zu schütteln, und daß der Herr zu ihm sprach: Wie sagst du: ich habe das Gesetz und die Propheten gethan, da doch im Gesetze geschrieben steht: Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst? und siehe, viele deiner Brüder, Kinder Abrahams, haben schmutzige Kleider, sterben vor Hunger, während dein Haus voll des Guten ist und von diesem Guten geht nichts aus dem Hause, um diese armen zu trösten? Und so sagte dann der Herr, ihn tadelnd: Gehe hin, wenn du vollkommen sein willst, verkaufe… Denn unmöglich kann man das Gebot erfüllen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wenn man so reich ist und so viele Besitzungen hat, während andere darben.“ Das ist also von der vollendeten Erfüllung der Gebote zu verstehen, welche in den zwei Geboten der Liebe vollendet werden. Damit sonach der Herr darthue, daß die Vollkommenheit der geistlichen Räte nützlich sei sowohl den unschuldigen als auch den Sündern, berief er den unschuldigen Jüngling und den Sünder Matthäus. Und Matthäus folgte dem rufenden, nicht aber der Jüngling; denn leichter treten Sünder in den Ordensstand ein wie jene, die auf ihre Unschuld stolz sind, denen der Herr sagt (Matth. 21): „Zöllner und Freudenmädchen werden euch vorangehen in das Reich Gottes.“

II. Das Höchste und Niedrigste kann genommen werden: 1. in ein und demselben Stande und in ein und demselben Menschen, und danach steigt offenbar niemand auf einmal bis zur höchsten Stufe hinan; denn jeder, welcher recht lebt, macht Zeit seines Lebens Fortschritte; — 2. mit Rücksicht auf verschiedene Stände, und danach hat einer nicht notwendig, um zum höheren Stande zu gelangen, daß er vom tieferen anfange; wie nicht jeder, der Kleriker sein will, notwendig hat, zuerst im Laienstande sich zu üben; — 3. mit Rücksicht auf die verschiedenen Personen, und so kann der eine sogleich bei einem höheren Stande beginnen und mit einer höheren Stufe der Heiligkeit, als die höchste Stufe ist, die der andere jemals erreichen wird. Deshalb sagt Gregor (2. dial. 1.):„Alle wissen es, von welcher hohen Gnade und Vollkommenheit an der heilige Benedikt bereits als Kind begonnen hat.“

III. Die heiligen Weihen setzen die Vollkommenheit voraus; der Ordensstand geleitet dazu. Das Gewicht der Weihen also muß auf Mauern gelegt werden, die durch' Heiligkeit bereits trocken geworden sind; während das Gewicht des Ordensstandes die Mauern trocknet von der Feuchtigkeitder Leidenschaften.

IV. Die Glosse spricht, wie aus den Worten selber hervorgeht, von der richtigen Ordnung im Belehren, daß die leichteren Punkte den schwereren vorangehen. Diese Ordnung verkehren die Häretiker und Schismatiker, zumal was das fleischgewordene und das im Anfange bei Gott seiende Wort, resp. den Unterschied zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur, in Christo angeht. Daß den neugetauften nicht gleich Fasten aufgelegt werden ,zeigt, man solle den kaum bekehrten nicht schwere Lasten auflegen, bis sie selbst nicht innerlich dieselben im heiligen Geiste annehmbar finden. Deshalb [S. 1137] wird in der Pfingstwoche, nachdem der heilige Geist Kraft mitgeteilt hat, gefastet. „Der heilige Geist aber ist an das Alter nicht gebunden, durch den Tod erlischt Er nicht, der Mutterleib hält Ihn nicht auf,“ sagt Ambrosius zu Luk. 1. Und Gregor sagt (hom. 30. in Evgl.): „Der heilige Geist erfüllt den die Zither spielenden Knaben und macht ihn zum Psalmisten. Er erfüllt den enthaltsamen fastenden Knaben, und macht aus ihm einen gerechten Richter… Keiner Zeit bedarf Er, um zu lehren was Er will; Er berührt den Geist kaum und schon ist dieser belehrt.“ So mahnt Ekkle. 8.: „Nicht ist es in des Menschen Gewalt, den Geist aufzuhalten;“ und 1. Thess. ruft der Apostel aus: „Verlöschet den Geist nicht;“ und Act. 7.: „Ihr widersteht immer dem heiligen Geiste.“

V. Die Liebesgebote sind die hauptsächlichsten und bilden den Zweck aller anderen. Sie können wohl ohne die Räte beobachtet werden, aber mit Hilfe der Räte beobachtet man sie vollkommener. Die anderen Gebote sind den Liebesgeboten untergeordnet, so zwar, daß ohne diese die Beobachtung der Liebesgebote unmöglich ist. So geht also die Absicht, die Liebesgebote vollkommen zu beobachten, der Absicht, die Räte zu halten, als Richtschnur und leitender Grund vorher; bisweilen jedoch folgt die Beobachtung selber der Zeit nach. Die Beobachtung der Liebesgebote aber in gewöhnlicher, für alle berechneten Weise und ebenso die Beobachtung aller anderen Gebote steht zu den Räten im Verhältnisse des Allgemeinen zum Besonderen; denn jene kann bestehen ohne die Räte, nicht aber umgekehrt. Sonach geht der Ordnung der Natur nach die Beobachtung der Gebote, wie sie für alle vorgeschrieben ist, vorher den Räten; nicht aber ist es notwendig, daß sie der Zeit nach vorhergeht, denn nicht eher der Zeit nach ist etwas in der (allgemeinen) Art wie es in der (besonderen) Gattung ist. (Nicht eher ist der Mensch lebend oder seiend wie der Mensch ist.) Die Beobachtung der Gebote aber ohne die Räte hat zum Zwecke die Beobachtung der Gebote mit den Räten, wie das Unvollkommene zum Vollkommenen hinstrebt. Das Vollkommene nun ist früher der Natur (d. h. dem Zwecke und der leitenden Richtschnur) nach wie das Unvollkommene; denn „die Natur hat ihren Ursprung im Vollkommenen.“ (Boëtius 3. de consol. prosa 10.) Nicht aber ist es erforderlich, daß jemand die Gebote zuerst ohne die Räte beobachtet und später mit den Räten; wie es nicht erfordert ist, daß jemand zuerst Esel sei und dann Mensch, oder zuerst verheiratet und dann Jungfrau. Und ebenso ist es nicht notwendig, daß jemand zuerst die Gebote in der Welt erfülle und dann im Orden; zumal das Weltleben nicht zum Ordensleben vorbereitet, sondern eher es hindert.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 181
. Quaestio 182
. Quaestio 183
. Quaestio 184
. Quaestio 185
. Quaestio 186
. Quaestio 187
. Quaestio 188
. Quaestio 189
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. . Articulus 7
. . Articulus 8
. . Articulus 9
. . Articulus 10
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger