Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Secunda Pars Secundae Partis
Quaestio 100

Articulus 6

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 1
Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non sit conveniens simoniaci poena ut privetur eo quod per simoniam acquisivit. Simonia enim committitur ex eo quod alicuius muneris interventu spiritualia acquiruntur. Sed quaedam sunt spiritualia quae semel adepta, non possunt amitti, sicut omnes characteres, qui per aliquam consecrationem imprimuntur. Ergo non est conveniens poena ut quis privetur eo quod simoniace acquisivit.

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 2
Praeterea, contingit quandoque quod ille qui est episcopatum per simoniam adeptus, praecipiat subdito ut ab eo recipiat ordines, et videtur quod debeat ei obedire quandiu ab Ecclesia toleratur. Sed nullus debet aliquid recipere ab eo qui non habet potestatem conferendi. Ergo episcopus non amittit episcopalem potestatem si eam simoniace acquisivit.

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 3
Praeterea, nullus debet puniri pro eo quod non est factum eo sciente et volente, quia poena debetur peccato, quod est voluntarium, ut ex supra dictis patet. Contingit autem quandoque quod aliquis simoniace consequitur aliquid spirituale procurantibus aliis, eo nesciente et nolente. Ergo non debet puniri per privationem eius quod ei collatum est.

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 4
Praeterea, nullus debet portare commodum de suo peccato. Sed si ille qui consecutus est beneficium ecclesiasticum per simoniam, restitueret quod percepit, quandoque hoc redundaret in utilitatem eorum qui fuerunt simoniae participes, puta quando praelatus et totum collegium in simoniam consensit. Ergo non semper est restituendum quod per simoniam acquiritur.

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 5
Praeterea, quandoque aliquis per simoniam in aliquo monasterio recipitur, et votum solemne ibi facit profitendo. Sed nullus debet absolvi ab obligatione voti propter culpam commissam. Ergo non debet monachatum amittere quem simoniace acquisivit.

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 6
Praeterea, exterior poena in hoc mundo non infligitur pro interiori motu cordis, de quo solius Dei est iudicare. Sed simonia committitur ex sola intentione vel voluntate, unde et per voluntatem definitur, ut supra dictum est. Ergo non semper debet aliquis privari eo quod simoniace acquisivit.

IIª-IIae q. 100 a. 6 arg. 7
Praeterea, multo maius est promoveri ad maiora quam in susceptis permanere. Sed quandoque simoniaci, ex dispensatione, promoventur ad maiora. Ergo non semper debent susceptis privari.

IIª-IIae q. 100 a. 6 s. c.
Sed contra est quod dicitur I, qu. I, cap. si quis episcopus, qui ordinatus est, nihil ex ordinatione vel promotione quae est per negotiationem facta, proficiat, sed sit alienus a dignitate vel sollicitudine quam pecuniis acquisivit.

IIª-IIae q. 100 a. 6 co.
Respondeo dicendum quod nullus potest licite retinere illud quod contra voluntatem domini acquisivit, puta si aliquis dispensator de rebus domini sui daret alicui contra voluntatem et ordinationem domini sui, ille qui acciperet licite retinere non posset. Dominus autem, cuius Ecclesiarum praelati sunt dispensatores et ministri, ordinavit ut spiritualia gratis darentur, secundum illud Matth. X, gratis accepistis, gratis date. Et ideo qui muneris interventu spiritualia quaecumque assequuntur, ea licite retinere non possunt. Insuper autem simoniaci, tam vendentes quam ementes spiritualia, aut etiam mediatores, aliis poenis puniuntur, scilicet infamia et depositione, si sint clerici; et excommunicatione, si sint laici; ut habetur I, qu. I, cap. si quis episcopus.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod ille qui simoniace accipit sacrum ordinem, recipit quidem characterem ordinis, propter efficaciam sacramenti, non tamen recipit gratiam, neque ordinis executionem, eo quod quasi furtive suscepit characterem, contra principalis domini voluntatem. Et ideo est ipso iure suspensus, et quoad se, ut scilicet de executione sui ordinis se non intromittat; et quoad alios, ut scilicet nullus ei communicet in ordinis executione; sive sit peccatum eius publicum, sive occultum. Nec potest repetere pecuniam quam turpiter dedit, licet alius iniuste detineat. Si vero sit simoniacus quia contulit ordinem simoniace, vel quia dedit vel recepit beneficium simoniace, vel fuit mediator simoniae, si est publicum, est ipso iure suspensus et quoad se et quoad alios; si autem est occultum, est suspensus ipso iure quoad se tantum, non autem quoad alios.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 2
Ad secundum dicendum quod nec propter praeceptum eius, nec etiam propter excommunicationem, debet aliquis recipere ordinem ab episcopo quem scit simoniace promotum. Et si ordinetur, non recipit ordinis executionem, etiam si ignoret eum esse simoniacum, sed indiget dispensatione. Quamvis quidam dicunt quod, si non potest probare eum esse simoniacum, debet obedire recipiendo ordinem, sed non debet exequi sine dispensatione. Sed hoc absque ratione dicitur. Quia nullus debet obedire alicui ad communicandum sibi in facto illicito. Ille autem qui est ipso iure suspensus et quoad se et quoad alios, illicite confert ordinem. Unde nullus debet sibi communicare recipiendo ab eo, quacumque ex causa. Si autem ei non constat, non debet credere peccatum alterius, et ita cum bona conscientia debet ab eo ordinem recipere. Si autem episcopus sit simoniacus aliquo alio modo quam per promotionem suam simoniace factam, potest recipere ab eo ordinem, si sit occultum, quia non est suspensus quoad alios, sed solum quoad seipsum, ut dictum est.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 3
Ad tertium dicendum quod hoc quod aliquis privetur eo quod accepit, non solum est poena peccati, sed etiam quandoque est effectus acquisitionis iniustae, puta cum aliquis emit rem aliquam ab eo qui vendere non potest. Et ideo si aliquis scienter et propria sponte simoniace accipiat ordinem vel ecclesiasticum beneficium, non solum privatur eo quod accepit, ut scilicet careat executione ordinis et beneficium resignet cum fructibus inde perceptis; sed etiam ulterius punitur, quia notatur infamia; et tenetur ad restituendos fructus non solum perceptos, sed etiam eos qui percipi potuerunt a possessore diligenti (quod tamen intelligendum est de fructibus qui supersunt deductis expensis factis causa fructuum, exceptis fructibus illis qui alias expensi sunt in utilitatem Ecclesiae). Si vero, eo nec volente nec sciente, per alios alicuius promotio simoniace procuratur, caret quidem ordinis executione, et tenetur resignare beneficium quod est consecutus, cum fructibus extantibus (non autem tenetur restituere fructus consumptos, quia bona fide possedit), nisi forte inimicus eius fraudulenter pecuniam daret pro alicuius promotione, vel nisi ipse expresse contradixerit. Tunc enim non tenetur ad abrenuntiandum, nisi forte postmodum pacto consenserit, solvendo quod fuit promissum.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 4
Ad quartum dicendum quod pecunia, vel possessio, vel fructus simoniace accepti, debent restitui Ecclesiae in cuius iniuriam data sunt, non obstante quod praelatus, vel aliquis de collegio illius Ecclesiae, fuit in culpa, quia eorum peccatum non debet aliis nocere. Ita tamen quod, quantum fieri potest, ipsi qui peccaverunt inde commodum non consequantur. Si vero praelatus et totum collegium sunt in culpa, debet cum auctoritate superioris vel pauperibus vel alteri Ecclesiae erogari.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 5
Ad quintum dicendum quod si aliqui sunt in monasterio simoniace recepti, debent abrenuntiare. Et si eis scientibus commissa est simonia post Concilium generale, sine spe restitutionis de suo monasterio repelluntur, et ad agendam perpetuam poenitentiam sunt in arctiori regula ponendi, vel in aliquo loco eiusdem ordinis, si arctior ordo non inveniretur. Si vero hoc fuit ante Concilium, debent in aliis locis eiusdem ordinis collocari. Et si hoc fieri non potest, dispensative debent in eisdem monasteriis recipi, ne in saeculo evagentur, mutatis tamen prioribus locis et inferioribus assignatis. Si vero ipsis ignorantibus, sive ante Concilium sive post, sint simoniace recepti, postquam renuntiaverint, possunt de novo recipi, locis mutatis, ut dictum est.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 6
Ad sextum dicendum quod quoad Deum sola voluntas facit simoniacum, sed quoad poenam ecclesiasticam exteriorem, non punitur ut simoniacus, ut abrenuntiare teneatur, sed debet de mala intentione poenitere.

IIª-IIae q. 100 a. 6 ad 7
Ad septimum dicendum quod dispensare cum eo qui est scienter beneficiatus, solus Papa potest. In aliis autem casibus potest etiam episcopus dispensare, ita tamen quod prius abrenuntiet quod simoniace acquisivit. Et tunc dispensationem consequatur vel parvam, ut habeat laicam communionem; vel magnam, ut, post poenitentiam, in alia Ecclesia in suo ordine remaneat; vel maiorem, ut remaneat in eadem, sed in minoribus ordinibus; vel maximam, ut in eadem Ecclesia etiam maiores ordines exequatur, non tamen praelationem accipiat.

 

Sechster Artikel.
Die entsprechende Strafe der Simome ist, daß der Simonist dessen verlustig geht, was er durch dieselbe erworben hat.

a) Es ist dies keine entsprechende Strafe der Simonie, dessen verlustig zu gehen, was man durch Simonie gewonnen. Denn:

I. Mancher geistigen Güter, die man durch Simonie erlangt, kann man gar nicht verlustig gehen, wie z. B. des Charakters der Priesterweihe.

II. Wer ein Bistum durch Simome erlangt hat, befiehlt manchmal dem untergebenen, daß er von ihm die Weihen erhalte; und der letztere scheint ihm [S. 632] gehorchen zu müssen, solange dieser, der Bischof, von der Kirche ertragen wird. Niemand darf aber etwas von einem anderen annehmen, der nicht die Gewalt hat, es zu geben. Also verliert ein Bischof nicht die bischöfliche Gewalt, wenn er sie durch Simonie erworben hat.

III. Bisweilen erlangt jemand durch simonistische Dazwischenkunft anderer eine geistliche Pfründe, während er selber von dieser Dazwischenkunft nichts weiß. Keiner aber darf dafür gestraft werden, was ohne sein Wissen geschieht. Also darf er diese Pfründe nicht verlieren.

IV. Keiner darf einen Vorteil haben von seiner Sünde. Wenn aber jener, der durch Simonie eine kirchliche Pfründe erlangt hat, wiedererstattete, was er erhalten hat, so würde dies bisweilen zum Vorteile derer gereichen, die der Simonie mitschuldig sind; wenn z. B. der Obere und das ganze Kollegium der Simonie zugestimmt haben. Nicht also immer darf man zurückerstatten, was man durch Simonie erworben.

V. Bisweilen tritt jemand durch Simonie in ein Kloster ein und macht da feierliche Profeß. Es darf aber niemand der Verpflichtung des Gelübdes auf Grund einer begangenen Schuld entbunden werden. Also darf der Mönch nicht verlieren, was er durch Simonie erworben.

VI. Simonie wird begangen schon in der inneren Absicht, worüber Gott allein richtet; weshalb sie definiert wird als „Wille“. Dafür gebührt sich aber keine äußere Strafe.

VII. Zuweilen werden Simonisten zu höheren Ämtern befördert auf Grund einer Dispense. Also können sie um so mehr in den von ihnen vewalteten verbleiben.

Auf der anderen Seite heißt es (1 Qq. 1. cap. Si quis Episcopus): „Wer auf Grund von Simonie geweiht worden ist, der soll von seiner Weihe und seiner Beförderung keinen Vorteil haben; er foll entfernt werden von seiner Würde oder von der Verwaltung, die er durch Geld erlangt hat.“

b) Ich antworte; keiner kann mit Recht behalten, was er gegen den Willen des Besitzers an sich gerissen. Wenn z. B. ein Verwalter von den seinem Herrn zugehörigen Sachen gegen dessen Willen und Anordnung einem anderen etwas zuteilte, so würde jener, der es empfangen, es erlaubterweise nicht behalten können. Der Herr und Meister alles Kirchlichen, dessen Verwalter und Diener die Kirchenoberen sind, hat aber angeordnet (Matth. 10.): „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet.“ Wer also auf Grund von zeitlichen Geschenken Geistiges erlangt, kann dasselbe erlaubterweise nicht behalten. Zu dieser Strafe aber kommen noch andere für diejenigen, die Geistiges kaufen und verkaufen oder solchen Handel vermitteln; nämlich Ehrlosigkeit und Absetzung, wenn es Kleriker sind, Exkommunikation bei Laien.

c) I. Wer auf Grund von Simonie eine heilige Weihe erhalten hat, empfängt den Charakter des Sakramentes wegen der wirkenden Kraft des letzteren; aber er empfängt nicht die Gnade oder die Vollmacht, die heilig Weihe thatsächlich auszuüben; — denn wie ein Dieb hat er sich gegen den Willen des Herrn eingeschlichen. Er ist somit durch das Recht selber, ohn weiteren Urteilsspruch, von der Ausübung der empfangenen Weihe suspendiert: sowohl für sich, daß er am Altare nicht dienen darf, als auch für die anderen, daß keiner mit ihm am Altare diene, sei seine Sünde eine öffentliche oder eine geheime. Er darf auch nicht das Geld zurückfordern, welches er unsittlicherweise gegeben, obgleich der andere ebenfalls es unerlaubterweise behält. Ist aber einer der Sünde der Simonie deshalb verfallen, weil er [S. 633] simonistisch die Weihe erteilt oder ein Beneficium simonistisch übertragen rsp. erhalten hat, oder weil er die Simonie vermittelte, so ist er, wenn die Thatsache als eine öffentliche vorliegt, durch das bestehende Recht selbst, ohne weiteren Urteilsspruch, suspendiert, sowohl mit Rücksicht auf sich selber wie auf andere; ist die Thatsache eine geheime, so ist er für sich allein suspendiert.

II. In keiner Weise darf jemand eine Weihe von einem Bischofe erhalten, dessen Simonie er kennt. Und wird er von ihm wirklich geweiht, empfängt er nicht die Vollmacht, die Weihe auszuüben, selbst wenn er nicht wußte, daß der Bischof durch Simonie seine Würde erlangt hat; sondern er bedarf der Dispens. Manche freilich sagen, daß, wenn er nicht beweisen kann, dieser Bischof sei simonistisch, er gehorchen muß und so die Weihe von ihm empfangen kann, ohne jedoch dieselbe thatsächlich ausüben zu dürfen, wenn er nicht dafür eine Dispens erhält. Dies wird aber ohne Grund gesagt; denn niemand darf dem anderen in dem Sinne gehorchen, daß er miit ihm in einer unerlaubten Handlung Gemeinschaft hält. Wer nämlich durch das bestehende Recht selber bereits suspendiert ist, sowohl mit Rücksicht auf sich wie auf andere, der erteilt unerlaubterweise die Weihe. Keiner also darf aus keiner Ursache mit ihm in Gemeinschaft treten, daß er von ihm eine Weihe erhalte. Weiß er jedoch nicht mit voller Gewißheit die Schuld des Bischofs, so soll er die Sündenschuld des anderen nicht glauben und kann von ihm mit gutem Gewissen die Weihe empfangen. Und ist der Bischof in anderer Weise simonistisch, nicht weil seine Beförderung zum Bischofe auf Grund von Simonie erfolgt wäre; so kann der andere sich von ihm weihen lassen; — jedoch vorausgesetzt daß die Schuld der Simonie eine geheime sei, denn in diesem Falle ist der betreffende Bischof nur für sich selber suspendiert, nicht mit Rücksicht auf andere.

III. Daß jemand dessen verlustig geht, was er empfangen, ist nicht allein Strafe für eine Sünde, sondern bisweilen auch die Wirkung ungerechten Gewerbes; wie wenn jemand eine Sache von demjenigen kauft, der sie nicht verkaufen darf. Wer also mit Wissen und Willen eine Weihe oder eine kirchliche Pfründe simonistisch erlangt hat, der geht nicht nur dessen verlustig, was er erlangt, daß er nämlich die empfangene Weihe nicht ausüben darf unnd auf die Pfründe mitsamt den davon gezogenen Einkünften verzichten muß; sondern er wird noch weiter gestraft, nämlich 1. durch Ehrlosigkeit, und 2. ist er gehalten, nicht nur die bezogenen Einkünfte wiederzuerstatten, sondern auch jene, welche ein fleißiger kundiger Besitzer hätte herausschlagen können (was verstanden wird betreffs der Einkünfte, die übrig geblieben, also noch vorhanden sind, von denen nur die infolge und auf Grund dieser Einkünfte gemachten Auslagen abgezogen werden); ausgenommen von der Wiedererstattung sind nur jene Einkünfte, welche zum Nutzen der betreffenden Kirche verausgabt worden. Wer aber ohne sein Wissen und Wollen, durch das Vorgehen anderer, simonistisch eine Pfründe erlangt hat oder eine Weihe, der darf zwar diese Weihe nicht thatsächlich ausüben und ist gehalten, auf die Pfründe, die er erworben, mitsamt den noch vorliegenden Einkünften zu verzichten; — aber er ist nicht verpflichtet, die bereits verausgabten Einkünfte wiederzuerstatten, weil er sie in gutem Glauben bezogen. Nur in dem Falle verbliebe ihm die Pfründe und könnte er die Weihe ausüben, wenn ein Feind von ihm betrügerischerweise ohne sein Vorwissen Geld für ihn gegeben hätte, damit später eine Gelegenheit bleibe, ihn des Empfangenen verlustig zu erklären; — oder wenn der betreffende [S. 634] ausdrücklich dem Darbieten von Geld widersprochen und diesen Widerspruch später durch stillschweigende Zustimmung oder durch Zahlung der Summe nicht zurückgezogen hat. In diesem Falle ist er zur Verzichtleistung nicht gehalten.

IV. Das Geld oder was man simonistischerweise empfangen, muß jener Kirche zurückgegeben werden, der man geschadet hat, mag auch der Obere oder einer aus dem betreffenden Kollegium dieser Kirche schuldig sein; denn deren Sünde soll nicht den anderen schaden. Nur dürfen, soweit es möglich ist, die schuldigen keinen Vorteil davon haben. Ist aber der Vorgesetzte und das ganze betreffende Kollegium schuldig, so muß das Geld oder Ähnliches nach dem Ausspruche der höheren Autorität den armen oder einer anderen Kirche zukommen.

V. Wenn jemand in simonistischer Weise in einen Orden eingetreten ist, muß er auf alle zeitlichen Vorteile verzichten. Ist mit seinem Wissen und Willen Simonie getrieben worden, so wird er nach dem allgemeinen Konzil (im Lateran unter Innocenz III.) ohne Hoffnung auf Wiedereinsetzung aus seinem Kloster vertrieben und, um Buße zu thun, einem strengeren Kloster zugewiesen oder einem anderen Kloster des nämlichen Ordens, wenn ein strengerer nicht gefunden wird. War die Aufnahme vor diesem Konzil, darf er in anderen Klöstern des nämlichen Ordens leben oder auch, wenn dies nicht geschehen kann, in den nämlichen Klöstern bis auf weiteres; jedoch muß er dann die frühere Stelle im Kloster verlassen und eine tiefere einnehmen. Geschah jedoch die Simonie ohne Wissen und Willen des betreffenden, so muß die Verzichtleistung ebenfalls geschehen; aber er darf ohne Rücksicht auf die Zeit, ob vor oder nach dem genannten Konzil, von neuem aufgenommen werden und muß so von der niedrigsten Stelle wieder anfangen.

VI. Die Absicht allein macht vor Gott die Seele der Simonie schuldig und wird nicht von der Kirche bestraft. Der betreffende muß wegen seiner schlechten Absicht Buße thun.

VII. Wer mit Wissen und Willen simonistisch eine Pfründe erhalten, kann nur vom Papste dispensiert werden. In den anderen Fällen kann auch der Bischof dispensieren, nachdem der Simonist vorher auf das simonistisch Erworbene verzichtet hat; und zwar kann er die kleine Dispens geben, daß der betreffende wieder zur Laienkommunion zugelassen werde; oder die große, daß der betreffende nach geleisteter Buße in einer anderen Kirche seine Weihe ausüben kann; oder die größere, daß er in der nämlichen Kirche verbleibe, aber nur die niederen Weihen ausübe; oder die größte, daß er daselbst die höheren Weihen ausübe, aber nicht Oberer werde. [S. 635]

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 92
. Quaestio 93
. Quaestio 94
. Quaestio 95
. Quaestio 96
. Quaestio 97
. Quaestio 98
. Quaestio 99
. Quaestio 100
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. Quaestio 101
. Quaestio 102
. Quaestio 103
. Quaestio 104
. Quaestio 105
. Quaestio 106
. Quaestio 107
. Quaestio 108
. Mehr
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger