Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Secunda Pars Secundae Partis
Quaestio 100

Articulus 1

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 1
Ad primum sic proceditur. Videtur quod simonia non sit studiosa voluntas emendi et vendendi aliquid spirituale vel spirituali annexum. Simonia enim est haeresis quaedam, dicitur enim I, qu. I, tolerabilior est Macedonii, et eorum qui circa ipsum sunt sancti spiritus impugnatorum, impia haeresis quam simoniacorum. Illi enim creaturam, et servum Dei patris et filii, spiritum sanctum delirando fatentur, isti vero eundem spiritum sanctum efficiunt servum suum. Omnis enim dominus quod habet, si vult, vendit, sive servum, sive quid aliud eorum quae possidet. Sed infidelitas non consistit in voluntate, sed magis in intellectu, sicut et fides, ut ex supra dictis patet. Ergo simonia non debet per voluntatem definiri.

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 2
Praeterea, studiose peccare est ex malitia peccare, quod est peccare in spiritum sanctum. Si ergo simonia est studiosa voluntas peccandi, sequitur quod semper sit peccatum in spiritum sanctum.

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 3
Praeterea, nihil magis est spirituale quam regnum caelorum. Sed licet emere regnum caelorum, dicit enim Gregorius, in quadam homilia, regnum caelorum tantum valet quantum habes. Ergo non est simonia velle emere aliquid spirituale.

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 4
Praeterea, nomen simoniae a Simone mago acceptum est, de quo legitur Act. VIII, quod obtulit apostolis pecuniam ad spiritualem potestatem emendam, ut, scilicet, quibuscumque manus imponeret, reciperent spiritum sanctum. Non autem legitur quod aliquid voluit vendere. Ergo simonia non est voluntas vendendi aliquid spirituale.

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 5
Praeterea, multae aliae sunt voluntariae commutationes praeter emptionem et venditionem, sicut permutatio, transactio. Ergo videtur quod insufficienter definiatur simonia.

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 6
Praeterea, omne quod est spirituali annexum est spirituale. Superflue igitur additur, vel spirituali annexum.

IIª-IIae q. 100 a. 1 arg. 7
Praeterea, Papa, secundum quosdam, non potest committere simoniam. Potest autem emere vel vendere aliquid spirituale. Ergo simonia non est voluntas emendi vel vendendi aliquid spirituale vel spirituali annexum.

IIª-IIae q. 100 a. 1 s. c.
Sed contra est quod Gregorius dicit, in registro, altare et decimas et spiritum sanctum emere vel vendere simoniacam haeresim esse nullus fidelium ignorat.

IIª-IIae q. 100 a. 1 co.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, actus aliquis est malus ex genere ex eo quod cadit super materiam indebitam. Emptionis autem et venditionis est materia indebita res spiritualis, triplici ratione. Primo quidem, quia res spiritualis non potest aliquo terreno pretio compensari, sicut de sapientia dicitur Prov. III, pretiosior est cunctis opibus, et omnia quae desiderantur huic non valent comparari. Et ideo Petrus, in ipsa sui radice Simonis pravitatem condemnans, dixit, pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei existimasti pecunia possidere. Secundo, quia illud potest esse debita venditionis materia cuius venditor est dominus, ut patet in auctoritate supra inducta. Praelatus autem Ecclesiae non est dominus spiritualium rerum, sed dispensator, secundum illud I ad Cor. IV. Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores ministeriorum Dei. Tertio, quia venditio repugnat spiritualium origini, quae ex gratuita Dei voluntate proveniunt. Unde et dominus dicit, Matth. X, gratis accepistis, gratis date. Et ideo aliquis, vendendo vel emendo rem spiritualem, irreverentiam exhibet Deo et rebus divinis. Propter quod, peccat peccato irreligiositatis.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod sicut religio consistit in quadam fidei protestatione, quam tamen interdum aliquis non habet in corde; ita etiam vitia opposita religioni habent quandam protestationem infidelitatis, licet quandoque non sit infidelitas in mente. Secundum hoc ergo, simonia haeresis dicitur secundum exteriorem protestationem, quia in hoc quod aliquis vendit donum spiritus sancti, quodammodo se protestatur esse dominum spiritualis doni; quod est haereticum. Sciendum tamen quod Simon magus, praeter hoc quod ab apostolis spiritus sancti gratiam pecunia emere voluit, dixit quod mundus non erat a Deo creatus, sed a quadam superna virtute, ut dicit Isidorus, in libro Etymol. Et secundum hoc, inter alios haereticos simoniaci computantur, ut patet in libro Augustini de haeresibus.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 2
Ad secundum dicendum quod, sicut supra dictum est, iustitia et omnes partes eius, et per consequens omnia vitia opposita, sunt in voluntate sicut in subiecto. Et ideo convenienter simonia per voluntatem definitur. Additur autem studiosa, ad designandum electionem, quae principaliter pertinet ad virtutem et vitium. Non autem omnis qui peccat electione peccat peccato in spiritum sanctum, sed solum qui peccatum eligit per contemptum eorum quae homines solent retrahere a peccando, ut supra dictum est.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 3
Ad tertium dicendum quod regnum caelorum dicitur emi, dum quis dat quod habet propter Deum, large sumpto nomine emptionis, secundum quod accipitur pro merito. Quod tamen non pertingit ad perfectam rationem emptionis. Tum quia non sunt condignae passiones huius temporis, nec aliqua nostra dona vel opera, ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis, ut dicitur Rom. VIII. Tum quia meritum non consistit principaliter in exteriori dono vel actu vel passione, sed in interiori affectu.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 4
Ad quartum dicendum quod Simon magus ad hoc emere voluit spiritualem potestatem ut eam postea venderet, dicitur enim I, qu. III, quod Simon magus donum spiritus sancti emere voluit ut ex venditione signorum quae per eum fierent, multiplicatam pecuniam lucraretur. Et sic illi qui spiritualia vendunt, conformantur Simoni mago in intentione, in actu vero, illi qui emere volunt. Illi autem qui vendunt, in actu imitantur Giezi, discipulum Elisaei, de quo legitur IV Reg. V, quod accepit pecuniam a leproso mundato. Unde venditores spiritualium possunt dici non solum simoniaci, sed etiam Giezitae.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 5
Ad quintum dicendum quod nomine emptionis et venditionis intelligitur omnis contractus non gratuitus. Unde nec permutatio praebendarum vel ecclesiasticorum beneficiorum fieri potest, auctoritate partium absque periculo simoniae, sicut nec transactio, ut iura determinant. Potest tamen praelatus, ex officio suo. Permutationes huiusmodi facere pro causa utili vel necessaria.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 6
Ad sextum dicendum quod sicut anima vivit secundum seipsam, corpus vero vivit ex unione animae; ita etiam quaedam sunt spiritualia secundum seipsa, sicut sacramenta et alia huiusmodi; quaedam autem dicuntur spiritualia ex hoc quod talibus adhaerent. Unde I, qu. III, dicitur, cap. si quis obiecerit, quod spiritualia sine corporalibus rebus non proficiunt, sicut nec anima sine corpore corporaliter vivit.

IIª-IIae q. 100 a. 1 ad 7
Ad septimum dicendum quod Papa potest incurrere vitium simoniae, sicut et quilibet alius homo, peccatum enim tanto in aliqua persona est gravius quanto maiorem obtinet locum. Quamvis enim res Ecclesiae sint eius ut principalis dispensatoris, non tamen sunt eius ut domini et possessoris. Et ideo si reciperet pro aliqua re spirituali pecuniam de redditibus alicuius Ecclesiae, non careret vitio simoniae. Et similiter etiam posset simoniam committere recipiendo pecuniam ab aliquo laico non de bonis Ecclesiae.

 

Erster Artikel.
Die Simonie ist der wohlbewußte Wille, etwas Geistiges oder etwas mit Geistigem innerlich verbundenes um Geld zu kaufen oder zu verkaufen.

a) Dagegen wird geltend gemacht:

I. Die Simonie ist eine Häresie, nach 1 Qq. 1. cap. Eos qui pecunias: Erträglicher ist die gottlose Häresie des Macedonius und seiner Genossen, die den heiligen Geist bekämpfen, wie die der Simonisten. Denn jene machen aus dem Geiste Gott des Vaters und des Sohnes eine Kreatur und einen Knecht Gottes; diese aber machen Ihn zu ihrem Knechte, welchen kaufen und verkaufen nach ihrem Gutdünken wie eine beliebige andere Sache. Der Unglaube nun, also die Häresie, befindet sich ebenso wie der Glube in der Vernunft; also muß man die Häresie nicht als einen „Willen“ definieren.

II. „Wohlbewußt“ sündigen heißt sündigen gegen den heiligen Geist. Also wäre die Simonie immer eine Sünde aus reiner Bosheit oder gegen den heiligen Geist.

III. Das Geistigste von allen Dingen ist das Himmelreich. Das man aber taufen, nach Gregor (5 in Evgl.): „Das Himmelreich gilt soiel wie viel du hast.“

IV. Die Simonie hat ihren Namen von Simon Magus, der den Aposteln Geld antrug, um eine geistige Gewalt zu kaufen; daß nämlich jene, denen er die Hände auflege, den heiligen Geist empfingen. Es wird aber nicht gelesen, daß er Geistiges verkauft habe.

V. Viele andere Arten des Austausches giebt es, wie Kauf und Verkauf. Also ist die Definition nicht umfassend genug.

VI. Was mit dem Geistigen verbunden ist, das ist geistig. Der betreffende Zusatz ist also überflüssig.

VII. Nach einigen kann der Papst die Sünde der Simonie nicht begehen. Er kann aber etwas Geistiges kaufen oder verkaufen. Also ist das nicht Simonie.

Auf der anderen Seite sagt Gregor VII. (cap. Presbyter 1 Qq. 1.): [S. 624] „Daß es simonistische Häresie sei, einen Altar oder den Zehnten oder den heiligen Geist zu kaufen oder zu verkaufen, ist jedem bekannt.“

b) Ich antworte, eine Handlung sei in ihrer ganzen „Art“ schlecht wenn ihr Gegenstand ein ungehöriger ist. (I., II. Kap. 18, Art. 2.) Gegendstand des Kaufens oder Verkaufens aber zu sein, ist für eine geistige Sache ungehörig aus drei Gründen: 1. Nichts Geistiges kann in einem zeitlichen Preise seinen vollentsprechenden Wert finden; denn, wie Prov. 3. von der Weisheit gesagt wird, ist es kostbarer als alle Schätze; und Alles, wonach man trachtet, kann nicht mit ihm verglichen werden; weshalb Petrus zu Simon sagte (Act. 8.): „Sei dein Geld mit dir verflucht, weil du die Gabe Gottes einer Summe Geld gleichgeachtet hast.“ 2. Der Kirchenvorsteher ist nicht Herr der geistigen Dinge, sondern nur deren Verwalter, nach 1. Kor. 4.: „So erachte uns der Mensch wie Diener Christi und wie Verwalter der Geheimnisse Gottes;“ also kann er nicht verkaufen, was er nicht besitzt. 3. Solcher Verkauf widerspricht dem Ursprünge der geistigen Güter; denn „umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet,“ sagt der Herr. (Matth. 10.) ,

Wer also eine geistige Sache kauft oder verkauft, der sündigt durch Mangel an Ehrfurcht vor Gott; und somit sündigt er gegen die Tugend der Gottesverehrung.

c) I. Wie die Tugend der Gottesverehrung oder Religion in einem Bekenntnisse des Glaubens besteht, den man jedoch manchmal nicht im Herzen hat, so enthalten die dieser Tugend entgegengesetzten Sünden ein Bekenntnis des Unglaubens nach außen hin, während der Unglaube selbst manchmal nicht im Herzen ist. Also nach dem äußeren Werke wird die Simonie als Häresie bezeichnet, weil jener, der eine Gabe des heiligen Geistes verkauft, damit gleichsam bekennt, er sei Herr und Meister dieser Gabe, was häretisch ist. Simon Magus aber wollte nicht nur Geistiges von den Aposteln kaufen; sondern er lehrte auch, die Welt sei nicht von Gott geschaffen, sondern von einer gewissen höheren Gewalt, und manches Andere, nach Isidor. (8 Etymol. 5.) Deshalb wird er unter den Häretikern aufgezählt. (Vgl. Aug. de hearesibus, haer. 1.)

II. Die Gerechtigkeit und alle damit zusammenhängenden Tugenden, also auch die entgegenstehenden Laster sind im Willen. Somit wird in der Definition hier mit Recht gesetzt: „ist der Wille“. Es wird hinzugefügt „vollbewußt“, um die freie Wahl auszudrücken, welche vorzugsweise etwas zu einer Tugend oder zu einer Sünde macht. Nicht aber jeder, welcher aus freier Wahl sündigt, verfehlt sich gegen den heiligen Geist; sondern nur derjenige, welcher die Sünde als solche zum Gegenstande seiner Wahl macht, nicht das sündhafte Gut; und der dem gemäß alles das verachtet, was die Menschen vom Sündigen zurückhält.

III. Das Reich Gottes wird „gekauft“ wird im weiteren Sinne gesagt für: „es wird verdient“. Da besteht nicht der vollkommene Wesenscharakter des Kaufens. Denn 1. „sind die Leiden dieser Zeit (womit doch das Himmelreich verdient wird) nicht wert der künftigen Herrlichkeit, die in uns wird enthüllt werden“ (Röm. 8.), also es ist da nichts ex condigno; — und 2. besteht das Verdienst nicht in äußerlichen Dingen und Handlungen, sondern in der inneren Liebe.

IV. Simon Magus wollte die geistige Gewalt kaufen, damit er sie nachher wiederverkaufen könnte; wie caausa 1 Qq. 3. cap. Salvator es heißt: „Simon wollte die Gabe des heiligen Geistes kaufen, damit er später, [S. 625] indem er Zeichen und Wunder verkaufte, um so mehr Geld gewinne.“ Und sind jene, die Geistiges verkaufen, dem Simon gleichförmig in der Absicht; die Geistiges kaufen, im Thätigsein. Die ersteren aber gleichen im Thätigsein dem Ghiezi, der da (4. Kön. 5.) Geld nahm von jenem Aussätzigen, welchen Elisäus wunderbar geheilt hatte. Deshalb werden Simonisten auch Ghieziten genannt.

V. Kaufen und Verkaufen will jeden Kontrakt in sich einschließen, der auf beiden Seiten Lasten auflegt. Also auch das Vertauschen von Präbenden und Beneficien und alles Ahnliche ist untersagt, wenn nicht in besonderen Fällen die Autorität des Papstes hinzutritt.

VI. Wie die Seele für sich allein lebt, der Körper aber kraft der Vereinigung mit der Seele; so giebt es Geistiges für sich allein, wie die Sakramente und Ähnliches; und andere Dinge werden geistige genannt, weil sie mit diesen verbunden sind. Deshalb heißt es 1 Qq. 3. cap. si quis objecerit: „Geistige Dinge gehen nicht voran ohne die körperlichen; wie auch nicht die Seele ohne den Körper körperlich lebt.“

VII. Der Papst kann wie jeder andere durch Simonie sündigen; und seine Sünde ist dann um so größer, je höher er in der Würde steht. Denn auch er ist nicht Herr und Meister der kirchlichen Dinge, sondern nur Verwalter, wenn auch der hauptsächliche. Empfängt er also für eine geistige Sache Geld aus den Einkünften einer Kirche oder empfängt er von einem Laien Geld, damit dieser Kirchengüter in Verwaltung nehme; — so wäre dies Simonie.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 92
. Quaestio 93
. Quaestio 94
. Quaestio 95
. Quaestio 96
. Quaestio 97
. Quaestio 98
. Quaestio 99
. Quaestio 100
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. Quaestio 101
. Quaestio 102
. Quaestio 103
. Quaestio 104
. Quaestio 105
. Quaestio 106
. Quaestio 107
. Quaestio 108
. Mehr
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger