Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Secunda Pars Secundae Partis
Quaestio 78

Articulus 2

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 1
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod aliquis possit pro pecunia mutuata aliquam aliam commoditatem expetere. Unusquisque enim licite potest suae indemnitati consulere. Sed quandoque damnum aliquis patitur ex hoc quod pecuniam mutuat. Ergo licitum est ei, supra pecuniam mutuatam, aliquid aliud pro damno expetere, vel etiam exigere.

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 2
Praeterea, unusquisque tenetur ex quodam debito honestatis aliquid recompensare ei qui sibi gratiam fecit, ut dicitur in V Ethic. Sed ille qui alicui in necessitate constituto pecuniam mutuat, gratiam facit, unde et gratiarum actio ei debetur. Ergo ille qui recipit tenetur naturali debito aliquid recompensare. Sed non videtur esse illicitum obligare se ad aliquid ad quod quis ex naturali iure tenetur. Ergo non videtur esse illicitum si aliquis, pecuniam alteri mutuans, in obligationem deducat aliquam recompensationem.

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 3
Praeterea, sicut est quoddam munus a manu, ita est munus a lingua, et ab obsequio, ut dicit Glossa Isaiae XXXIII, beatus qui excutit manus suas ab omni munere. Sed licet accipere servitium, vel etiam laudem, ab eo cui quis pecuniam mutuavit. Ergo, pari ratione, licet quodcumque aliud munus accipere.

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 4
Praeterea, eadem videtur esse comparatio dati ad datum et mutuati ad mutuatum. Sed licet pecuniam accipere pro alia pecunia data. Ergo licet accipere recompensationem alterius mutui pro pecunia mutuata.

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 5
Praeterea, magis a se pecuniam alienat qui, eam mutuando, dominium transfert, quam qui eam mercatori vel artifici committit. Sed licet lucrum accipere de pecunia commissa mercatori vel artifici. Ergo licet etiam lucrum accipere de pecunia mutuata.

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 6
Praeterea, pro pecunia mutuata potest homo pignus accipere, cuius usus posset aliquo pretio vendi, sicut cum impignoratur ager vel domus quae inhabitatur. Ergo licet aliquod lucrum habere de pecunia mutuata.

IIª-IIae q. 78 a. 2 arg. 7
Praeterea, contingit quandoque quod aliquis carius vendit res suas ratione mutui; aut vilius emit quod est alterius; vel etiam pro dilatione pretium auget, vel pro acceleratione diminuit, in quibus omnibus videtur aliqua recompensatio fieri quasi pro mutuo pecuniae. Hoc autem non manifeste apparet illicitum. Ergo videtur licitum esse aliquod commodum de pecunia mutuata expectare, vel etiam exigere.

IIª-IIae q. 78 a. 2 s. c.
Sed contra est quod Ezech. XVIII dicitur, inter alia quae ad virum iustum requiruntur, usuram et superabundantiam non acceperit.

IIª-IIae q. 78 a. 2 co.
Respondeo dicendum quod, secundum philosophum, in IV Ethic., omne illud pro pecunia habetur cuius pretium potest pecunia mensurari. Et ideo sicut si aliquis pro pecunia mutuata, vel quacumque alia re quae ex ipso usu consumitur, pecuniam accipit ex pacto tacito vel expresso, peccat contra iustitiam, ut dictum est; ita etiam quicumque ex pacto tacito vel expresso quodcumque aliud acceperit cuius pretium pecunia mensurari potest, simile peccatum incurrit. Si vero accipiat aliquid huiusmodi non quasi exigens, nec quasi ex aliqua obligatione tacita vel expressa, sed sicut gratuitum donum, non peccat, quia etiam antequam pecuniam mutuasset, licite poterat aliquod donum gratis accipere, nec peioris conditionis efficitur per hoc quod mutuavit. Recompensationem vero eorum quae pecunia non mensurantur licet pro mutuo exigere, puta benevolentiam et amorem eius qui mutuavit, vel aliquid huiusmodi.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod ille qui mutuum dat potest absque peccato in pactum deducere cum eo qui mutuum accipit recompensationem damni per quod subtrahitur sibi aliquid quod debet habere, hoc enim non est vendere usum pecuniae, sed damnum vitare. Et potest esse quod accipiens mutuum maius damnum evitet quam dans incurret, unde accipiens mutuum cum sua utilitate damnum alterius recompensat. Recompensationem vero damni quod consideratur in hoc quod de pecunia non lucratur, non potest in pactum deducere, quia non debet vendere id quod nondum habet et potest impediri multipliciter ab habendo.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 2
Ad secundum dicendum quod recompensatio alicuius beneficii dupliciter fieri potest. Uno quidem modo, ex debito iustitiae, ad quod aliquis ex certo pacto obligari potest. Et hoc debitum attenditur secundum quantitatem beneficii quod quis accepit. Et ideo ille qui accipit mutuum pecuniae, vel cuiuscumque similis rei cuius usus est eius consumptio, non tenetur ad plus recompensandum quam mutuo acceperit. Unde contra iustitiam est si ad plus reddendum obligetur. Alio modo tenetur aliquis ad recompensandum beneficium ex debito amicitiae, in quo magis consideratur affectus ex quo aliquis beneficium contulit quam etiam quantitas eius quod fecit. Et tali debito non competit civilis obligatio, per quam inducitur quaedam necessitas, ut non spontanea recompensatio fiat.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 3
Ad tertium dicendum quod si aliquis ex pecunia mutuata expectet vel exigat, quasi per obligationem pacti taciti vel expressi, recompensationem muneris ab obsequio vel lingua, perinde est ac si expectaret vel exigeret munus a manu, quia utrumque pecunia aestimari potest, ut patet in his qui locant operas suas, quas manu vel lingua exercent. Si vero munus ab obsequio vel lingua non quasi ex obligatione rei exhibeat, sed ex benevolentia, quae sub aestimatione pecuniae non cadit, licet hoc accipere et exigere et expectare.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 4
Ad quartum dicendum quod pecunia non potest vendi pro pecunia ampliori quam sit quantitas pecuniae mutuatae, quae restituenda est, nec ibi aliquid est exigendum aut expectandum nisi benevolentiae affectus, qui sub aestimatione pecuniae non cadit, ex quo potest procedere spontanea mutuatio. Repugnat autem ei obligatio ad mutuum in posterum faciendum, quia etiam talis obligatio pecunia aestimari posset. Et ideo licet simul mutuanti unum aliquid aliud mutuare, non autem licet eum obligare ad mutuum in posterum faciendum.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 5
Ad quintum dicendum quod ille qui mutuat pecuniam transfert dominium pecuniae in eum cui mutuat. Unde ille cui pecunia mutuatur sub suo periculo tenet eam, et tenetur integre restituere. Unde non debet amplius exigere ille qui mutuavit. Sed ille qui committit pecuniam suam vel mercatori vel artifici per modum societatis cuiusdam, non transfert dominium pecuniae suae in illum, sed remanet eius, ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotiatur vel artifex operatur. Et ideo licite potest partem lucri inde provenientis expetere, tanquam de re sua.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 6
Ad sextum dicendum quod si quis pro pecunia sibi mutuata obliget rem aliquam cuius usus pretio aestimari potest, debet usum illius rei ille qui mutuavit computare in restitutionem eius quod mutuavit. Alioquin, si usum illius rei quasi gratis sibi superaddi velit, idem est ac si pecuniam acciperet pro mutuo, quod est usurarium, nisi forte esset talis res cuius usus sine pretio soleat concedi inter amicos, sicut patet de libro accommodato.

IIª-IIae q. 78 a. 2 ad 7
Ad septimum dicendum quod si aliquis carius velit vendere res suas quam sit iustum pretium, ut de pecunia solvenda emptorem expectet, usura manifeste committitur, quia huiusmodi expectatio pretii solvendi habet rationem mutui; unde quidquid ultra iustum pretium pro huiusmodi expectatione exigitur, est quasi pretium mutui, quod pertinet ad rationem usurae. Similiter etiam si quis emptor velit rem emere vilius quam sit iustum pretium, eo quod pecuniam ante solvit quam possit ei tradi, est peccatum usurae, quia etiam ista anticipatio solutionis pecuniae habet mutui rationem, cuius quoddam pretium est quod diminuitur de iusto pretio rei emptae. Si vero aliquis de iusto pretio velit diminuere ut pecuniam prius habeat, non peccat peccato usurae.

 

Zweiter Artikel.
Auch kein anderes Geschenk oder einen Vorteil darf man für das geliehene Geld fordern.

a) Dem wird widersprochen. Denn:

I. Oft leidet jener dadurch einen Schaden, der Geld leiht; dafür ist aber eine Schadloshaltung gestattet.

II. Der eine Wohlthat empfangen, ist zum Danke verpflichtet. (5 Ethic. 5.) Aus natürlichem Anstande also ist er gehalten, in etwa zu entgelten und somit ist dies nicht unerlaubt.

III. Es giebt Gaben der Hand, der Zunge und des Dienstes, nach der Glosse zu Isaias 33, 15.: „Selig, der seine Hand für jede Gabe zuhält.“ Man kann aber Lob oder auch einen Dienst annehmen von jenem, dem man geliehen hat; also auch ein Geschenk aus seiner Hand. [S. 481]

IV. Giebt man Geld, so kann man anderes Geld dafür annehmen, Leiht man also einmal Geld, so kann man auch dies als Entgelt fordern, daß man ein anderes Mal selber geliehen bekommt.

V. Man darf Gewinn annehmen aus dem Gelde, welches man einem Kaufmanne übergeben hat oder einem Handwerker; also bei weitem mehr von jener Person, der man geliehen und wo man somit den Besitz des Geldes ganz und gar übertragen hat.

VI. Für das geliehene Geld kann man ein Pfand annehmen, dessen Gebrauch verkauft werden kann, wie z. B. einen Acker, ein Haus. Das ist doch aber Gewinn.

VII. Bisweilen verkauft jemand seine Sachen teuerer dem anderen, weil er ihm geliehen, oder er kauft billiger aus demselben Grunde; oder er vermindert den Preis, wenn allsogleich bezahlt wird, und erhöht ihn, wenn man Aufschub verlangt; wo doch in allen diesen Fällen immer ein gewisses Entgelt erscheint; — und trotzdem kann man das nicht als ungerecht bezeichnen.

Auf der anderen Seite erfordert der Prophet unter anderem vom gerechten Manne (Ezech. 18.): „Wenn er Zins oder solch etwas darüber nicht erhalten hat.“

b) Ich antworte, alles Jenes gelte als Geld, nach 4 Ethic. 1., dessen Wert mit Geld bemessen werden kann. Sowie also wer, sei es infolge stillschweigender oder ausdrücklicher Übereinstimmung, für geliehenes Geld oder für irgend eine andere Sache, deren Gebrauch ihr Verbrauch ist, Geld annimmt, gegen die Gerechtigkeit sündigt; so auch wer etwas Anderes annimmt, dessen Wert mit Geld bemessen werden kann. Nimmt er jedoch Solches an, nicht als etwas Gefordertes und nicht auf Grund einer Verpflichtung, sondern als frei gegebenes Geschenk, so sündigt er nicht. Denn auch bevor er lieh, durfte er erlaubterweise ein Geschenk annehmen; und seine Lage kann jedenfalls wegen des Leihens keine schlechtere geworden sein. Wohlwollen aber und Liebe z. B., Dinge also, die nicht durch Geld bemessen werden können, darf man als Entgelt für das Leihen annehmen.

c) I. Wer ausleiht, kann ohne Sünde in das Übereinkommen mit aufnehmen die Schadloshaltung für den Nachteil, den er etwa durch das Ausleihen erleidet. Denn das heißt nicht den Gebrauch des Geldes verkaufen, sondern einen Nachteil vermeiden; und kann es wohl sein, daß wer das geliehene Geld erhält einen größeren Nachteil vermeidet als der das Geld ausleiht, so daß er diesen letzteren noch mit seinem Nutzen für den erlittenen Nachteil entschädigt. Die Schadloshaltung aber für den Nachteil, der danach bemessen wird, daß mit dem Gelde nichts gewonnen wird, kann er nicht in das Übereinkommen aufnehmen; denn er kann nicht verkaufen, was er noch nicht hat und dessen Erwerb verschiedentlich gehindert werden kann.

II. Die Entschädigung für eine erhaltene Wohlthat kann in zweifacher Weise geleistet werden: 1. infolge einer rechtlichen Schuld, wozu jemand durch Übereinkommen verpflichtet werden kann; und diese Schuld wird bemessen nach dem Umfange der empfangenen Wohlthat; jener also, der ein Darlehen erhalten, ist nicht gehalten, mehr wiederzuerstatten, als er empfangen, und wird er zu mehr verpflichtet, so ist dies ungerecht; — 2. infolge der mit der Freundschaft verknüpften Schuld, worin maßgebender ist der Grad der Hinneigung, welcher zu Grunde liegt, als der Umfang der betreffenden Wohlthat; und dieser Art Verpflichtung ist der bürgerliche Zwang fremd; sie ist rein freiwillig. [S. 482]

III. Ob jemand wie aus einer gewissen Verpflichtung für das geliehene Geld eine Entschädigung erwartet von der Hand oder von der Zunge oder von Diensten, stellt sich gleich; denn auch die Werke der Zunge und der Dienstleistungen kann man bezahlen. Kommt die Gabe der Zunge oder des Dienstes aber vom Wohlwollen oder von der Liebe, die nicht mit Geld bemessen werden kann, so darf man dies annehmen fordern und erwarten.

IV. Man kann Geld nicht verkaufen für mehr Geld als geliehen worden und zurückzugeben ist. Da darf nur das Wohlwollen erwart werden, aus dem später hervorgehen kann, daß der andere aus freien Stücken und gern etwas Anderes leiht. Eine Verpflichtung aber, in Zukunft etwa Geld oder sonst etwas Anderes geliehen zu erhalten, weil man jetzt selbst leiht, ist nicht statthaft; denn eine solche Verpflichtung kann mit Geld gemessen werden. Es ist also wohl erlaubt, wenn man etwas leiht, etwas Anderes zugleich seinerseits geliehen zu erhalten; nicht aber ist es erlaubt, jemanden zu verpflichten, daß er in Zukunft leiht.

V. Wer ausleiht überträgt den Besitz des betreffenden Geldes auf jenen, dem er leiht. Dieser also hat dasselbe unter seiner ganzen Gefahr und Verantwortlichkeit und ist verpflichtet, die Summe ganz und vollständig wiederzuerstatten. Wer aber dem Kaufmanne oder dem Handwerker sein Geld anvertraut und sonach mit diesem eine gewisse Gesellschaft bildet, behält den Besitz seines Geldes; er läuft Gefahr zusammen mit dem Kaufmanne, der Geschäfte macht, oder mit dem Handwerker, der arbeitet; somit kann er einen entsprechenden Teil des Gewinnes in Anspruch nehmen; denn es gilt da sein eigenes Geld.

VI. Erhält der ausleihende ein Pfand, dessen Gebrauch allein bererits Nutzen bringt, so muß dieser letztere mitberechnet werden bei der Zurückerstattung des geliehenen Geldes; sonst wäre da Ungerechtigkeit, es sei denn es handelte sich um einen Gegenstand, der unter bekannten ohne weiteres geliehen wird, wie um ein Buch u. dgl.

VII. Verkauft jemand deshalb seine Sachen über ihren Wert hinaus, weil er meint, der Käufer werde mit der Zahlung des Kaufpreises warten, so ist dies dasselbe wie Zinsnehmen oder Wucher; denn ein solches Warten steht auf der nämlichen Stufe wie Ausleihen. Was also für derartiges Warten über den Wert hinaus gefordert wird, ist ein Preis für das Leihen. Älhnlich wenn jemand eine Sache billiger haben will als der Wert weil er den Preis bereits vorausgezahlt, so ist dies Wucher oder Zinsnehmen; denn die Vorausbezahlung ist wie ein Darlehen und als Preis davon steht da der billigere Preis. Will aber jemand den gerechten Preis in etwa vermindern, damit er schneller das Geld habe, so ist das nicht ungerecht.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 70
. Quaestio 71
. Quaestio 72
. Quaestio 73
. Quaestio 74
. Quaestio 75
. Quaestio 76
. Quaestio 77
. Quaestio 78
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. Quaestio 79
. Quaestio 80
. Quaestio 81
. Quaestio 82
. Quaestio 83
. Quaestio 84
. Quaestio 85
. Quaestio 86
. Mehr
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger