Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Secunda Pars Secundae Partis
Quaestio 78

Articulus 1

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 1
Ad primum sic proceditur. Videtur quod accipere usuram pro pecunia mutuata non sit peccatum. Nullus enim peccat ex hoc quod sequitur exemplum Christi. Sed dominus de seipso dicit, Luc. XIX, ego veniens cum usuris exegissem illam, scilicet pecuniam mutuatam. Ergo non est peccatum accipere usuram pro mutuo pecuniae.

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 2
Praeterea, sicut dicitur in Psalm., lex domini immaculata, quia scilicet peccatum prohibet. Sed in lege divina conceditur aliqua usura, secundum illud Deut. XXIII, non faenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges nec quamlibet aliam rem, sed alieno. Et, quod plus est, etiam in praemium repromittitur pro lege servata, secundum illud Deut. XXVIII, faenerabis gentibus multis; et ipse a nullo faenus accipies. Ergo accipere usuram non est peccatum.

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 3
Praeterea, in rebus humanis determinatur iustitia per leges civiles. Sed secundum eas conceditur usuras accipere. Ergo videtur non esse illicitum.

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 4
Praeterea, praetermittere consilia non obligat ad peccatum. Sed Luc. VI inter alia consilia ponitur, date mutuum, nihil inde sperantes. Ergo accipere usuram non est peccatum.

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 5
Praeterea, pretium accipere quo eo quod quis facere non tenetur, non videtur esse secundum se peccatum. Sed non in quolibet casu tenetur pecuniam habens eam proximo mutuare. Ergo licet ei aliquando pro mutuo accipere pretium.

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 6
Praeterea, argentum monetatum, et in vasa formatum, non differt specie. Sed licet accipere pretium pro vasis argenteis accommodatis. Ergo etiam licet accipere pretium pro mutuo argenti monetati. Usura ergo non est secundum se peccatum.

IIª-IIae q. 78 a. 1 arg. 7
Praeterea, quilibet potest licite accipere rem quam ei dominus rei voluntarie tradit. Sed ille qui accipit mutuum voluntarie tradit usuram. Ergo ille qui mutuat licite potest accipere.

IIª-IIae q. 78 a. 1 s. c.
Sed contra est quod dicitur Exod. XXII, si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.

IIª-IIae q. 78 a. 1 co.
Respondeo dicendum quod accipere usuram pro pecunia mutuata est secundum se iniustum, quia venditur id quod non est, per quod manifeste inaequalitas constituitur, quae iustitiae contrariatur. Ad cuius evidentiam, sciendum est quod quaedam res sunt quarum usus est ipsarum rerum consumptio, sicut vinum consumimus eo utendo ad potum, et triticum consumimus eo utendo ad cibum. Unde in talibus non debet seorsum computari usus rei a re ipsa, sed cuicumque conceditur usus, ex hoc ipso conceditur res. Et propter hoc in talibus per mutuum transfertur dominium. Si quis ergo seorsum vellet vendere vinum et seorsum vellet vendere usum vini, venderet eandem rem bis, vel venderet id quod non est. Unde manifeste per iniustitiam peccaret. Et simili ratione, iniustitiam committit qui mutuat vinum aut triticum petens sibi duas recompensationes, unam quidem restitutionem aequalis rei, aliam vero pretium usus, quod usura dicitur. Quaedam vero sunt quorum usus non est ipsa rei consumptio, sicut usus domus est inhabitatio, non autem dissipatio. Et ideo in talibus seorsum potest utrumque concedi, puta cum aliquis tradit alteri dominium domus, reservato sibi usu ad aliquod tempus; vel e converso cum quis concedit alicui usum domus, reservato sibi eius dominio. Et propter hoc licite potest homo accipere pretium pro usu domus, et praeter hoc petere domum commodatam, sicut patet in conductione et locatione domus. Pecunia autem, secundum philosophum, in V Ethic. et in I Polit., principaliter est inventa ad commutationes faciendas, et ita proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio sive distractio, secundum quod in commutationes expenditur. Et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium, quod dicitur usura. Et sicut alia iniuste acquisita tenetur homo restituere, ita pecuniam quam per usuram accepit.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod usura ibi metaphorice accipitur pro superexcrescentia bonorum spiritualium, quam exigit Deus volens ut in bonis acceptis ab eo semper proficiamus. Quod est ad utilitatem nostram, non eius.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 2
Ad secundum dicendum quod Iudaeis prohibitum fuit accipere usuram a fratribus suis, scilicet Iudaeis, per quod datur intelligi quod accipere usuram a quocumque homine est simpliciter malum; debemus enim omnem hominem habere quasi proximum et fratrem, praecipue in statu Evangelii, ad quod omnes vocantur. Unde in Psalm. absolute dicitur, qui pecuniam suam non dedit ad usuram; et Ezech. XVIII, qui usuram non acceperit. Quod autem ab extraneis usuram acciperent, non fuit eis concessum quasi licitum, sed permissum ad maius malum vitandum, ne scilicet a Iudaeis, Deum colentibus, usuras acciperent, propter avaritiam, cui dediti erant, ut habetur Isaiae LVI. Quod autem in praemium promittitur, faenerabis gentibus multis etc., faenus ibi large accipitur pro mutuo, sicut et Eccli. XXIX dicitur, multi non causa nequitiae non faenerati sunt, idest non mutuaverunt. Promittitur ergo in praemium Iudaeis abundantia divitiarum, ex qua contingit quod aliis mutuare possint.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 3
Ad tertium dicendum quod leges humanae dimittunt aliqua peccata impunita propter conditiones hominum imperfectorum, in quibus multae utilitates impedirentur si omnia peccata districte prohiberentur poenis adhibitis. Et ideo usuras lex humana concessit, non quasi existimans eas esse secundum iustitiam, sed ne impedirentur utilitates multorum. Unde in ipso iure civili dicitur quod res quae usu consumuntur neque ratione naturali neque civili recipiunt usumfructum, et quod senatus non fecit earum rerum usumfructum, nec enim poterat; sed quasi usumfructum constituit, concedens scilicet usuras. Et philosophus, naturali ratione ductus, dicit, in I Polit., quod usuraria acquisitio pecuniarum est maxime praeter naturam.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 4
Ad quartum dicendum quod dare mutuum non semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia. Sed quod homo lucrum de mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione praecepti. Potest tamen dici consilium per comparationem ad dicta Pharisaeorum, qui putabant usuram aliquam esse licitam, sicut et dilectio inimicorum est consilium. Vel loquitur ibi non de spe usurarii lucri, sed de spe quae ponitur in homine. Non enim debemus mutuum dare, vel quodcumque bonum facere, propter spem hominis, sed propter spem Dei.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 5
Ad quintum dicendum quod ille qui mutuare non tenetur recompensationem potest accipere eius quod fecit, sed non amplius debet exigere. Recompensatur autem sibi secundum aequalitatem iustitiae si tantum ei reddatur quantum mutuavit. Unde si amplius exigat pro usufructu rei quae alium usum non habet nisi consumptionem substantiae, exigit pretium eius quod non est. Et ita est iniusta exactio.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 6
Ad sextum dicendum quod usus principalis vasorum argenteorum non est ipsa eorum consumptio, et ideo usus eorum potest vendi licite, servato dominio rei. Usus autem principalis pecuniae argenteae est distractio pecuniae in commutationes. Unde non licet eius usum vendere cum hoc quod aliquis velit eius restitutionem quod mutuo dedit. Sciendum tamen quod secundarius usus argenteorum vasorum posset esse commutatio. Et talem usum eorum vendere non liceret. Et similiter potest esse aliquis alius secundarius usus pecuniae argenteae, ut puta si quis concederet pecuniam signatam ad ostentationem, vel ad ponendum loco pignoris. Et talem usum pecuniae licite homo vendere potest.

IIª-IIae q. 78 a. 1 ad 7
Ad septimum dicendum quod ille qui dat usuram non simpliciter voluntarie dat, sed cum quadam necessitate, inquantum indiget pecuniam accipere mutuo, quam ille qui habet non vult sine usura mutuare.

 

Erster Artikel.
Ungebührenden und reinen Zins nehmen für geliehenes Geld ist Sünde.

a) Zins nehmen für geliehenes Geld ist keine Sünde. Denn:

I. Damit befolgt man das Beispiel des Heilandes (Luk. 19.), der da sagt: „Ich hätte bei meiner Ankunft mit Zinsen es (das geliehene Geld) zurückverlangt.“

II. Im Gesetze, das nach Ps. 18. „makellos ist“, wird Zinsnehmen gestattet, nach Deut. 23.: „Du wirst deinem Bruder weder Geld auf Zins leihen; dem Fremden aber;“ und ebenso Deut. 28.: „Du wirst auf Zins leihen vielen Völkern und du wirst bei keinem eine solche Anleihe machen.“

III. Die bürgerlichen Gesetze erlauben das Zinsnehmen; sie sind aber die Norm für die Gerechtigkeit.

IV. „Leihet aus und erhoffet nichts davon,“ steht bei Luk. 6. unter den evangelischen Räten; zu denen doch niemand verpflichtet ist.

V. Einen Lohn annehmen für das, wozu man nicht verpflichtet ist, scheint keine Sünde zu sein. Oft aber ist man nicht verpflichtet, Geld zu leihen.

VI. Gemünztes Silber; und Silber, das zu Gefäßen geformt erscheint, ist nicht voneinander unterschieden. Man kann aber Geld als Lohn nehmen, wenn man silberne Gefäße leiht; also auch für das Leihen von gemünztem Silber oder Golde.

VII. Was jemand freiwillig giebt, kann man annehmen. Dem aber geliehen wird, der giebt von freien Stücken Zins.

Auf der anderen Seite heißt es Exod. 22.: „Hast du geliehen einem armen aus meinem Volke, der mit dir zusammen wohnt; du sollst ihn nicht drängen wie ein Exekutor und mit Zinsen nicht drücken.“

b) Ich antworte, Zins nehmen für ausgeliehenes Geld sei an und für sich ungerecht. Denn es wird da verkauft das, was nicht besteht; und dies bildet offenbar eine Ungleichheit, welche der Gerechtigkeit zuwider ist.

Um das uns klar zu machen, müssen wir berücksichtigen, daß es Dinge giebt, deren Gebrauch ihr eigenes Vergehen oder ihr Ende ist, wie z. B. der Wein selber vergeht, wenn er gebraucht, d. h. getrunken wird; und dasselbe ist mit dem Weizen der Fall, wenn er als Nahrung dient. In solchen Dingen also wird nicht der Gebrauch und die Sache selbst unterschieden, sondern wem der Gebrauch bewilligt wird, dem wird auch der Besitz übertragen. Wer somit den Wein an und für sich verkaufen wollte und getrennt davon den Gebrauch desselben, der würde zweimal die gleiche Sache verkaufen; oder er würde verkaufen das, was nicht ist, würde also gegen die [S. 479] Gerechtigkeit sündigen. Und ähnlich würde derjenige ungerecht sein, welcher Wein oder Weizen leihen wollte mit der Forderung, ihm zweifach zu entgelten; einmal etwas der Sache selbst Gleiches wiederzuerstatten und dann den Preis für den Gebrauch des Weines oder des Weizens zu bezahlen (bis usura von usus).

Andere Dinge giebt es, deren Gebrauch nicht den Verbrauch der Sache selbst besagt, wie der Gebrauch eines Hauses darin besteht, darin zu wohnen: nicht aber in dessen Zerstörung. In solchen Dingen kann also Beides voneinander getrennt werden. Es kann jemand dem anderen sein Haus verkaufen und sich den Gebrauch desselben, das Wohnen darin, für eine gewisse Zeit vorbehalten; oder er kann sich den Besitz vorbehalten und einem anderen es vermieten, daß dieser darin wohne. Und sonach kann erlaubterweise der Mensch einen Preis annehmen für den Gebrauch des Hauses und außerdem wieder verlangen das vermietete Haus selber, daß er es weiterhin besitze.

Das Geld aber (5 Ethic. 5.) ist an erster Stelle erfunden, um den Ein- und Austausch zu befördern; und sonach ist der eigentliche und wesentliche Gebrauch des Geldes dessen Verbrauch oder dessen Ausgeben, insoweit es nämlich zu Tauschgeschäften verwandt wird. Danach ist es also an und für sich dem Wesen des Geldes nach unerlaubt, für den bloßen Gebrauch des geliehenen Geldes einen Preis zu nehmen, der „Zins“ genan»t wird; und somit ist der Mensch ebenso verpflichtet, das durch Zinsnehmen erlangte Geld zurückzuerstatten, wie er gehalten ist, anderes ungerecht Erworbene wiederzugeben.

c) I. „Zins“ wird da bildlich genommen für das Wachstum in den geistigen Gnadengaben, die Gott verliehen; was nämlich unseren Nutzen ausmacht, nicht den Gottes.

II. Die Juden durften keinen Zins nehmen von ihren Brüdern. Dadurch ist angezeigt, daß das Zinsnehmen an und für sich ein Übel sei; denn jeder Mensch muß uns ein Nächster und ein Bruder sein, zumal im Gesetze des Evangeliums. Deshalb heißt es Ps. 14. schlechthin: „Der sein Geld nie auf Zinsen auslieh;“ und Ezech. 18.: „Wer Zinsen nicht annahm.“ Daß sie aber von Fremden Zinsen nehmen durften, ward ihnen erlaubt, um ein größeres Übel zu vermeiden; damit sie nämlich nicht von den Brüdern deren annähmen, da sie dem Geize ergeben waren, nach Isai. 56. Wenn weiter gesagt wird: „Du wirst auf Zins leihen vielen Völkern,“ so ist da im weitern Sinne von Leihen überhaupt die Rede, wie auch Ekkli. 29. Es wird den Juden überfließender Reichtum versprochen, vermöge dessen sie anderen leihen könnten.

III. Die menschlichen Gesetze lassen einige Sünden straflos wegen der unvollkommenen Menschen, in denen dies ein Hindernis wäre für mannigfachen Nutzen, den sie bringen und der nicht statthätte, wenn alle Sünden streng unter Strafe verboten würden. Deshalb giebt das menschliche Gesetz Zinsen zu; nicht in der Meinung, dieselben seien an sich erlaubt gemäß der Gerechtigkeit, sondern damit nicht vielfacher Nutzen gehindert werde. Darum heißt es im bürgerlichen Rechte selbst (2 Constit. tit. 4. de Usufructu et Constituitur): „Die Dinge, welche durch ihren eigenen Gebrauch vergehen, lassen an sich weder kraft der natürlichen Vernunft, noch nach dem bürgerlichen Gefetze eine eigene Nutznießung zu, … der Senat hat sonach nicht eine wirkliche Nutznießung solcher Dinge hergestellt (das konnte er ja auch nicht), sondern er stellte etwas wie eine gewisse Nutznießung, [S. 480] nach Art einer solchen, auf;“ nämlich er erlaubte Zinsen. Und Aristoteles (1 Polit. 7.) sagt: „Die Erwerbung von Geld ist im höchsten Grade außerhalb der Natur.“

IV. Zum Ausleihen ist der Mensch nicht gehalten; das ist ein Rat. Daß aber der Mensch keinen Gewinn sucht, wenn er von seinem Überflusse ausleiht, das ist Gebot. Höchstens mit Rücksicht auf die Pharisäer kann Letzteres als Rat bezeichnet werden, die da meinten, Zinsnehmen sei unter gewissen Bedingungen erlaubt; wie auch die Liebe der Feinde ein Rat ist. Oder der Herr spricht da nicht vom Zinsgewinne, sondern von der Hoffnung, die sich auf einen Menschen stützt; denn nicht sollen wir ausleihen oder überhaupt ein gutes Werk machen wegen der Hoffnung, die sich auf einen Menschen stützt, sondern die Gott zur Stütze hat.

V. Wer nicht gehalten ist, zu leihen, kann das Entgelt dessen annehmen, was er gethan; nicht aber darf er mehr fordern. Er erhält aber solches Entgelt gemäß der Gerechtigkeit, wenn ihm so viel zurückgegeben wird, wie er geliehen. Fordert er etwas mehr für den Gebrauch einer Sache, die einen anderen Gebrauch nicht hat als ihren Verbrauch, so fordert er einen Preis für etwas nicht Bestehendes; und somit ist dies ungerecht.

VI. Der Gebrauch silberner Gefäße ist nicht deren Verbrauch; und sonach kann ihr Gebrauch erlaubtermaßen verkauft und ihr Besitz vorbehalten werden. Der hauptsächliche Gebrauch des Geldes aber ist, es auszugeben, sich dessen zu entäußern für Ein- und Austausch von anderen Dingen. Also darf man dessen Gebrauch nicht verkaufen und dann noch die geliehene Summe zurückhaben wollen. Dabei ist noch zu bemerken, daß an zweiter Stelle der Gebrauch silberner Gefäße deren Ein- und Austausch sein kann; und solchen Gebrauch darf man dann nicht verkaufen besonders für sich. Und umgekehrt kann an zweiter Stelle ein Gebrauch silbernen Geldes darin bestehen, daß jemand bestimmtes, gekennzeichnetes Geld einem anderen bewilligt, damit er es zeige (wie z. B. alte Münzen) oder damit er es anstatt Pfandes niederlege; und solchen Gebrauch des Geldes kann der Mensch erlaubterweise verkaufen.

VII. Wer Zins giebt, thut dies nicht schlechthin freiwillig, sondern gewissermaßen gezwungen; weil er dessen bedarf, daß man ihm Geld leihe und jener, der Geld besitzt, es nicht ohne Zins leihen will.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
Secunda Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 70
. Quaestio 71
. Quaestio 72
. Quaestio 73
. Quaestio 74
. Quaestio 75
. Quaestio 76
. Quaestio 77
. Quaestio 78
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. Quaestio 79
. Quaestio 80
. Quaestio 81
. Quaestio 82
. Quaestio 83
. Quaestio 84
. Quaestio 85
. Quaestio 86
. Mehr
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger