Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Prima Pars Secundae Partis
Quaestio 105

Articulus 3

Iª-IIae q. 105 a. 3 arg. 1
Ad tertium sic proceditur. Videtur quod iudicialia praecepta non sint convenienter tradita quantum ad extraneos. Dicit enim Petrus, Act. X, in veritate comperi quoniam non est acceptor personarum Deus; sed in omni gente qui timet Deum et operatur iustitiam, acceptus est illi. Sed illi qui sunt Deo accepti, non sunt ab Ecclesia Dei excludendi. Inconvenienter igitur mandatur Deut. XXIII, quod Ammonites et Moabites, etiam post decimam generationem, non intrabunt Ecclesiam domini in aeternum; e contrario autem ibidem praecipitur de quibusdam gentibus, non abominaberis Idumaeum, quia frater tuus est; nec Aegyptium, quia advena fuisti in terra eius.

Iª-IIae q. 105 a. 3 arg. 2
Praeterea, ea quae non sunt in potestate nostra, non merentur aliquam poenam. Sed quod homo sit eunuchus, vel ex scorto natus, non est in potestate eius. Ergo inconvenienter mandatur Deut. XXIII, quod eunuchus, et ex scorto natus, non ingrediatur Ecclesiam domini.

Iª-IIae q. 105 a. 3 arg. 3
Praeterea, lex vetus misericorditer mandavit ut advenae non affligantur, dicitur enim Exod. XXII, advenam non contristabis, neque affliges eum, advenae enim et ipsi fuistis in terra Aegypti; et XXIII, peregrino molestus non eris, scitis enim advenarum animas, quia et ipsi peregrini fuistis in terra Aegypti. Sed ad afflictionem alicuius pertinet quod usuris opprimatur. Inconvenienter igitur lex permisit, Deut. XXIII, ut alienis ad usuram pecuniam mutuarent.

Iª-IIae q. 105 a. 3 arg. 4
Praeterea, multo magis appropinquant nobis homines quam arbores. Sed his quae sunt nobis magis propinqua, magis debemus affectum et effectum dilectionis impendere; secundum illud Eccli. XIII, omne animal diligit simile sibi, sic et omnis homo proximum sibi. Inconvenienter igitur dominus, Deut. XX, mandavit quod de civitatibus hostium captis omnes interficerent, et tamen arbores fructiferas non succiderent.

Iª-IIae q. 105 a. 3 arg. 5
Praeterea, bonum commune secundum virtutem est bono privato praeferendum ab unoquoque. Sed in bello quod committitur contra hostes, quaeritur bonum commune. Inconvenienter igitur mandatur Deut. XX, quod, imminente proelio, aliqui domum remittantur, puta qui aedificavit domum novam, qui plantavit vineam, vel qui despondit uxorem.

Iª-IIae q. 105 a. 3 arg. 6
Praeterea, ex culpa non debet quis commodum reportare. Sed quod homo sit formidolosus et corde pavido, culpabile est, contrariatur enim virtuti fortitudinis. Inconvenienter igitur a labore proelii excusabantur formidolosi et pavidum cor habentes.

Iª-IIae q. 105 a. 3 s. c.
Sed contra est quod sapientia divina dicit, Prov. VIII, recti sunt omnes sermones mei, non est in eis pravum quid neque perversum.

Iª-IIae q. 105 a. 3 co.
Respondeo dicendum quod cum extraneis potest esse hominum conversatio dupliciter, uno modo, pacifice; alio modo, hostiliter. Et quantum ad utrumque modum ordinandum, lex convenientia praecepta continebat. Tripliciter enim offerebatur Iudaeis occasio ut cum extraneis pacifice communicarent. Primo quidem, quando extranei per terram eorum transitum faciebant quasi peregrini. Alio modo, quando in terram eorum adveniebant ad inhabitandum sicut advenae. Et quantum ad utrumque, lex misericordiae praecepta proposuit, nam Exod. XXII dicitur, advenam non contristabis; et XXIII dicitur, peregrino molestus non eris. Tertio vero, quando aliqui extranei totaliter in eorum consortium et ritum admitti volebant. Et in his quidam ordo attendebatur. Non enim statim recipiebantur quasi cives, sicut etiam apud quosdam gentilium statutum erat ut non reputarentur cives nisi qui ex avo, vel abavo, cives existerent, ut philosophus dicit, in III Polit. Et hoc ideo quia, si statim extranei advenientes reciperentur ad tractandum ea quae sunt populi, possent multa pericula contingere; dum extranei, non habentes adhuc amorem firmatum ad bonum publicum, aliqua contra populum attentarent. Et ideo lex statuit ut de quibusdam gentibus habentibus aliquam affinitatem ad Iudaeos, scilicet de Aegyptiis, apud quos nati fuerant et nutriti, et de Idumaeis, filiis Esau fratris Iacob, in tertia generatione reciperentur in consortium populi; quidam vero, quia hostiliter se ad eos habuerant, sicut Ammonitae et Moabitae, nunquam in consortium populi admitterentur; Amalecitae autem, qui magis eis fuerant adversati, et cum eis nullum cognationis habebant consortium, quasi hostes perpetui haberentur; dicitur enim Exod. XVII, bellum Dei erit contra Amalec a generatione in generationem. Similiter etiam quantum ad hostilem communicationem cum extraneis, lex convenientia praecepta tradidit. Nam primo quidem, instituit ut bellum iuste iniretur, mandatur enim Deut. XX, quod quando accederent ad expugnandum civitatem, offerrent ei primum pacem. Secundo, instituit ut fortiter bellum susceptum exequerentur, habentes de Deo fiduciam. Et ad hoc melius observandum, instituit quod, imminente proelio, sacerdos eos confortaret, promittendo auxilium Dei. Tertio, mandavit ut impedimenta proelii removerentur, remittendo quosdam ad domum, qui possent impedimenta praestare. Quarto, instituit ut victoria moderate uterentur, parcendo mulieribus et parvulis, et etiam ligna fructifera regionis non incidendo.

Iª-IIae q. 105 a. 3 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod homines nullius gentis exclusit lex a cultu Dei et ab his quae pertinent ad animae salutem, dicitur enim Exod. XII, si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, et facere phase domini; circumcidetur prius omne masculinum eius, et tunc rite celebrabit, eritque simul sicut indigena terrae. Sed in temporalibus, quantum ad ea quae pertinebant ad communitatem populi, non statim quilibet admittebatur, ratione supra dicta, sed quidam in tertia generatione, scilicet Aegyptii et Idumaei; alii vero perpetuo excludebantur, in detestationem culpae praeteritae, sicut Moabitae et Ammonitae et Amalecitae. Sicut enim punitur unus homo propter peccatum quod commisit, ut alii videntes timeant et peccare desistant; ita etiam propter aliquod peccatum gens vel civitas potest puniri, ut alii a simili peccato abstineant. Poterat tamen dispensative aliquis in collegium populi admitti propter aliquem virtutis actum, sicut Iudith XIV dicitur quod Achior, dux filiorum Ammon, appositus est ad populum Israel, et omnis successio generis eius. Et similiter Ruth Moabitis, quae mulier virtutis erat. Licet possit dici quod illa prohibitio extendebatur ad viros, non ad mulieres, quibus non competit simpliciter esse cives.

Iª-IIae q. 105 a. 3 ad 2
Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, in III Polit., dupliciter aliquis dicitur esse civis, uno modo, simpliciter; et alio modo, secundum quid. Simpliciter quidem civis est qui potest agere ea quae sunt civium, puta dare consilium vel iudicium in populo. Secundum quid autem civis dici potest quicumque civitatem inhabitat, etiam viles personae et pueri et senes, qui non sunt idonei ad hoc quod habeant potestatem in his quae pertinent ad commune. Ideo ergo spurii, propter vilitatem originis, excludebantur ab Ecclesia, idest a collegio populi, usque ad decimam generationem. Et similiter eunuchi, quibus non poterat competere honor qui patribus debebatur, et praecipue in populo Iudaeorum, in quo Dei cultus conservabatur per carnis generationem, nam etiam apud gentiles, qui multos filios genuerant, aliquo insigni honore donabantur, sicut philosophus dicit, in II Polit. Tamen quantum ad ea quae ad gratiam Dei pertinent, eunuchi ab aliis non separabantur, sicut nec advenae, ut dictum est, dicitur enim Isaiae LVI, non dicat filius advenae qui adhaeret domino, dicens, separatione dividet me dominus a populo suo. Et non dicat eunuchus, ecce ego lignum aridum.

Iª-IIae q. 105 a. 3 ad 3
Ad tertium dicendum quod accipere usuras ab alienis non erat secundum intentionem legis, sed ex quadam permissione, propter pronitatem Iudaeorum ad avaritiam; et ut magis pacifice se haberent ad extraneos, a quibus lucrabantur.

Iª-IIae q. 105 a. 3 ad 4
Ad quartum dicendum quod circa civitates hostium quaedam distinctio adhibebatur. Quaedam enim erant remotae, non de numero illarum urbium quae eis erant repromissae, et in talibus urbibus expugnatis occidebantur masculi, qui pugnaverant contra populum Dei; mulieribus autem et infantibus parcebatur. Sed in civitatibus vicinis, quae erant eis repromissae omnes mandabantur interfici, propter iniquitates eorum priores, ad quas puniendas dominus populum Israel quasi divinae iustitiae executorem mittebat, dicitur enim Deut. IX, quia illae egerunt impie, introeunte te deletae sunt. Ligna autem fructifera mandabantur reservari propter utilitatem ipsius populi, cuius ditioni civitas et eius territorium erat subiiciendum.

Iª-IIae q. 105 a. 3 ad 5
Ad quintum dicendum quod novus aedificator domus, aut plantator vineae, vel desponsator uxoris, excludebatur a proelio propter duo. Primo quidem, quia ea quae homo de novo habet, vel statim paratus est ad habendum, magis solet amare, et per consequens eorum amissionem timere. Unde probabile erat quod ex tali amore magis mortem timerent, et sic minus fortes essent ad pugnandum. Secundo quia, sicut philosophus dicit, in II Physic., infortunium videtur quando aliquis appropinquat ad aliquod bonum habendum, si postea impediatur ab illo. Et ideo ne propinqui remanentes magis contristarentur de morte talium, qui bonis sibi paratis potiti non fuerunt; et etiam populus, considerans hoc, horreret; huiusmodi homines a mortis periculo sunt sequestrati per subtractionem a proelio.

Iª-IIae q. 105 a. 3 ad 6
Ad sextum dicendum quod timidi remittebantur ad domum, non ut ipsi ex hoc commodum consequerentur; sed ne populus ex eorum praesentia incommodum consequeretur, dum per eorum timorem et fugam etiam alii ad timendum et fugiendum provocarentur.

 

Dritter Artikel.
Die Begründung der richterlichen Vorschriften rücksichtlich der Fremden.

a) Diese Vorschriften sind nicht der Vernunft angemessen. Denn:

I. Act. 10. sagt Petrus: „In Wahrheit habe ich erkannt, daß Gott die Personen nicht ansieht; sondern in jedem Volke ist, wer Gott fürchtet und Gerechtigkeit thut, Gott angenehm.“ Also sind solche Menschen nicht von der Gemeinde Gottes auszuschließen, wie es Deut. 23. vorgeschrieben ist: „Die Ammoniter und Moabiter sollen auch nach der zehnten Generation nicht eintreten in die Gemeinde Gottes in Ewigkeit;“ und umgekehrt (Deut.7.): [S. 471] „Du sollst nicht den Idumäer verabscheuen, denn er ist dein Bruder; und nicht den Ägypter, denn Fremdling warst du in seinem Lande.“

II. Daß der Mensch von Geburt Eunuch ist oder von einer feilen Dirne geboren; dafür kann er nicht. Also mit Unrecht verbietet Deut. 23. solchen den Eintritt in die Gemeinde Gottes.

III. Liebevoll schreibt Exod. 22. vor: „Den Fremdling sollst du nicht betrüben und nicht verdrießlich machen; denn ihr selber waret Fremdlinge in Ägypten;“ und 23, 9.: „Dem Fremdlinge falle nicht beschwerlich; denn ihr wißt, wie es einem Fremden zu Mute ist; ihr selber waret ja Fremdlinge im Lande Ägypten.“ Damit stimmt aber nicht, daß man nach Deut. 23. den Fremden mit Wucher bedrücken soll.

IV. Näher stehen uns die Menschen als die Bäume, denn nach Ekkli. 13. „liebt jegliches Tier jenes, das ihm ähnlich ist; und so liebt der Mensch seinen Nächsten.“ Unvernünftig aber ist es dann, Deut. 20. vorzuschreiben, man solle in den eroberten Städten alle Menschen töten und die Fruchtbäume stehen lassen.

V. Das Gemeinbeste ist dem Privatvorteile vorzuziehen. Also wird unzulässigerweise bei bevorstehender Schlacht, die doch des Gemeinwohles halber geschlagen wird, Deut. 20. geboten, man solle jene zurücksenden, die ein neues Haus gebaut, einen neuen Weinberg gepflanzt oder sich neu verheiratet haben.

VI. Die Schuld muß keinem Vorteil bringen. Mit Unrecht also werden Furchtsame und Feige, die doch schuldig sind, von der Mühe der Schlacht dispensiert und nach Hause geschickt.

Auf der anderen Seite heißt es Prov. 8.: „Gerecht sind alle meine Reden; nicht ist in ihnen etwas Verkehrtes oder Schlechtes.“

b) Ich antworte; dreifache Gelegenheit bot sich den Juden, mit den Fremden friedlich zu verkehren: 1. wenn Fremde durch ihr Land reisten; — 2. wenn Fremde in ihr Land kamen, um da zu bleiben, wie die advenae, die Ankömmlinge; und mit Rücksicht auf beide gab das Gesetz Vorschriften der Barmherzigkeit, wie III. die Stellen angeführt hat;— 3. wenn Fremde zum Ritus und zum gänzlichen Staatsleben mit dem auserwählten Volke zugelassen werden wollten; und da wurde eine gewisse Ordnung beobachtet. Denn nicht sogleich wurde ihnen das Bürgerrecht verliehen; wie ja auch 3 Polit. I. berichtet wird, daß bei einigen Völkern die Vorschrift bestand, erst wenn jemand seit Großvater und Urgroßvater da wohnte, solle er Bürgerrecht genießen können. Denn aus dem zu raschen Zulassen Fremder in den Staatsverband können viele Gefahren entstehen, da die so aufgenommenen Alles mitzuberaten hätten, was das Volk angeht, und doch noch nicht die Liebe zum öffentlichen Besten so recht festgewurzelt in sich trügen, sonach Manches gegen das Volkswohl versuchen könnten. Deshalb beobachtete das Gesetz nach dieser Seite hin eine gewisse Stufenfolge: Die Ägypter, bei denen die Israeliten (zu Moses Zeiten) geboren und aufgewachsen waren, und die Idumäer, die Söhne Esaus, des Bruders Jakobs, also die Angehörigen jener Völker, die mit dem Volke Gottes bereits durch eine gewisse Verwandtschaft verbunden waren, konnten im dritten Geschlechte in den Volksverband aufgenommen werden. Die aber sich offen feindselig gegen sie gezeigt hatten, wie die Ammoniter und Moabiter, durften niemals das Bürgerrecht erhalten. Die Amalekiten endlich, die in noch höherem Grade ihre Gegner gewesen und mit ihnen durch keinerlei Verwandtschaft verbunden waren, sollten für beständige Feinde erachtet werden: „Der Krieg Gottes soll sein gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht.“ Exod. 17. [S. 472]

Was die feindselige Berührung mit den Fremden angeht, so bestimmte das „Gesetz“: I. Der Krieg solle gerecht sein; denn Deut. 20. wird geboten, ehe man gegen eine Stadt ausziehe, um sie zu erobern, solle man ihr Frieden anbieten; — 2. man solle den einmal begonnenen Krieg mit starker Ausdauer führen, vertrauend auf Gott; der Priester solle vor der Schlacht die Kämpfer stärken und den Beistand Gottes versprechen; — 3. das Hindernis des Krieges solle entfernt und die Schwachen deshalb nach Hause geschickt werden; — 4. den Sieg soll man maßvoll benutzen, schonen nämlich die Frauen und die Kinder und selbst die Fruchtbäume der Gegend nicht umhauen.

c) I. Rücksichtlich der Seele schloß das Gesetz niemanden aus vom Kulte des einen Gottes. Denn Exod. 12. heißt es: „Wenn eine von den fremden Familien in eueren Ort kommen will und das Pascha des Herrn halten, so sollen erst alle männlichen Mitglieder derselben beschnitten werden und dann wird sie gesetzmäßig die Feier mitbegehen und sein wie der Eingeborene.“ Das Heil der Seele also konnte jeder da finden. Aber was das bürgerliche Gemeinwesen anbelangt, galten die eben angegebenen Schranken; so daß manche gar nicht aufgenommen wurden. Denn wie ein einzelner Mensch bestraft wird für die von ihm begangene Sünde, damit andere vor der Sünde Furcht haben und mit ihr aufhören, so kann auch wegen einer Sünde ein ganzes Volk bestraft werden, auf daß andere Völker diese Sünde nicht begehen. Es konnte jedoch von diesem allgemeinen Verbote dispensiert werden, wenn jemand einen heroischen Tugendakt gemacht hatte. So wurde „Achos, der Führer der Söhne Ammons, dem Volke Israel hinzugefügt und alle Nachkommenschaft seines Geschlechts,“ wie Judith 14. berichtet wird; und Ruth ebenso, die Moabiterin, „denn sie war ein Weib von großer Tugend;“ wenn man auch die Frauen, die ja im eigentlichen Sinne keine Bürger, vom Verbote überhaupt ausnehmen kann.

II. Vollbürger ist nach 3 Polit. 3. derjenige, welcher thun kann Alles, was die Bürger thun; z. B. im Rate sitzen, Richter sein. Bürger in gewissem Sinne ist, wer auch immer in der Stadt wohnt, wie Kinder, niedrige Personen, die keine Gewalt haben in dem, was zum Gemeinwesen gehört. Unechte Kinder also wurden wegen des schmutzigen niedrigen Ursprunges von der Vollbürgerschaft ausgeschlossen; und ähnlich Eunuchen, denen jene Ehren nicht gebührten, welche den Vätern zukamen; — zumal noch im Volke der Juden, wo der heilige Dienst anvertraut war ein und demselben Geschlechte, also die Diener am Heiligtums der fleischlichen Fortpflanzung ihren Charakter dankten. Auch bei den anderen Völkern wurden nach 2 Polit. 7. die Väter, welche viele Kinder gehabt, mit besonderen Ehren bedacht. Was aber das Heil der Seele, das Leben der Gnade also, anbetraf, da war kein Unterschied zwischen Eunuchen, Fremdlingen und ähnlichen und den anderen. So sagt Isai. 56.: „Es spreche nicht der Sohn des Fremdlings, der Gott anhängt: Trennen wird mich der Herr von seinem Volke; und der Eunuch sage nicht: Siehe, ein verdorrtes Holz bin ich.“

III. Zinsen nehmen von Fremden war nicht nach der Absicht des „Gesetzes“, sondern nur eine gewisse Erlaubnis; weil die Juden zum Geize hinneigten und damit sie friedvoller wären gegen die Fremden, wenn sie von denselben Nutzen hätten.

IV. Manche der feindlichen Städte waren entfernt und gehörten nicht zur Zahl jener, die ihnen verheißen worden; — in solchen Städten wurden die Männer getötet, welche gekämpft hatten gegen das Volk Gottes; [S. 473] die Frauen und Kinder wurden geschont. In den benachbarten Städten aber, die ihnen verheißen worden, wurde nach dem Gebote Gottes Alles getötet, wegen der vorhergegangenen Ruchlosigkeiten derselben; zu deren Bestrafung eben Gott das Volk Israel gesandt hatte: „Weil sie gottlos gehandelt, deshalb sind sie durch deinen Eintritt zerstört worden;“ heißt es Deut. 9. Die Fruchtbäume wurden gelassen zum Nutzen des Volkes, dem nun das Gebiet unterworfen war.

V. Der Erbauer eines neuen Hauses, der Pflanzer eines neuen Weinberges und der neu Verheiratete wurden vom Kampfe ausgeschlossen: 1. Weil der Mensch Solches, was er neu besitzt oder gleich bekommen soll, in höherem Grade zu lieben pflegt und den Verlust sonach mehr zu fürchten; infolge solcher Furcht war es nun wahrscheinlich, daß sie den Tod mehr fürchteten und somit nicht tapfer kämpften; — 2. weil es „als ein hartes Unglück erscheint, daß jemand nahe daran ist, ein gewünschtes Gut zu besitzen und da noch gehindert wird,“ sagt Aristoteles. (2 Physic.) Damit also die Verwandten nicht zu sehr trauerten über den Tod solcher, die der ihnen zugedachten Güter nicht froh werden konnten, und auch das Volk, dies erwägend, nicht in höherem Grade vor dem Kampfe zurückschreckte; deshalb wurden sie vom Kampfe ferngehalten.

VI. Die Feigen wurden zurückgeschickt, damit sie die anderen nicht ansteckten.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 97
. Quaestio 98
. Quaestio 99
. Quaestio 100
. Quaestio 101
. Quaestio 102
. Quaestio 103
. Quaestio 104
. Quaestio 105
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. Quaestio 106
. Quaestio 107
. Quaestio 108
. Quaestio 109
. Quaestio 110
. Quaestio 111
. Quaestio 112
. Quaestio 113
. Mehr
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger