Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Prima Pars Secundae Partis
Quaestio 102

Articulus 3

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 1
Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non possit conveniens ratio assignari caeremoniarum quae ad sacrificia pertinent. Ea enim quae in sacrificium offerebantur, sunt illa quae sunt necessaria ad sustentandam humanam vitam, sicut animalia quaedam, et panes quidam. Sed tali sustentamento Deus non indiget; secundum illud Psalmi XLIX, numquid manducabo carnes taurorum, aut sanguinem hircorum potabo? Ergo inconvenienter huiusmodi sacrificia Deo offerebantur.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 2
Praeterea, in sacrificium divinum non offerebantur nisi de tribus generibus animalium quadrupedum, scilicet de genere bovum, ovium et caprarum; et de avibus, communiter quidem turtur et columba; specialiter autem in emundatione leprosi fiebat sacrificium de passeribus. Multa autem alia animalia sunt eis nobiliora. Cum igitur omne quod est optimum Deo sit exhibendum, videtur quod non solum de istis rebus fuerint Deo sacrificia offerenda.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 3
Praeterea, sicut homo a Deo habet dominium volatilium et bestiarum, ita etiam piscium. Inconvenienter igitur pisces a divino sacrificio excludebantur.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 4
Praeterea, indifferenter offerri mandantur turtures et columbae. Sicut igitur mandantur offerri pulli columbarum, ita etiam pulli turturum.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 5
Praeterea, Deus est auctor vitae non solum hominum, sed etiam animalium; ut patet per id quod dicitur Gen. I. Mors autem opponitur vitae. Non ergo debuerunt Deo offerri animalia occisa, sed magis animalia viventia. Praecipue quia etiam apostolus monet, Rom. XII, ut exhibeamus nostra corpora hostiam viventem, sanctam, Deo placentem.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 6
Praeterea, si animalia Deo in sacrificium non offerebantur nisi occisa, nulla videtur esse differentia qualiter occidantur. Inconvenienter igitur determinatur modus immolationis, praecipue in avibus, ut patet Levit. I.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 7
Praeterea, omnis defectus animalis via est ad corruptionem et mortem. Si igitur animalia occisa Deo offerebantur, inconveniens fuit prohibere oblationem animalis imperfecti, puta claudi aut caeci, aut aliter maculosi.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 8
Praeterea, illi qui offerunt hostias Deo, debent de his participare; secundum illud apostoli, I Cor. X, nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris? Inconvenienter igitur quaedam partes hostiarum offerentibus subtrahebantur, scilicet sanguis et adeps, et pectusculum et armus dexter.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 9
Praeterea, sicut holocausta offerebantur in honorem Dei, ita etiam hostiae pacificae et hostiae pro peccato. Sed nullum animal feminini sexus offerebatur Deo in holocaustum, fiebant tamen holocausta tam de quadrupedibus quam de avibus. Ergo inconvenienter in hostiis pacificis et pro peccato offerebantur animalia feminini sexus; et tamen in hostiis pacificis non offerebantur aves.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 10
Praeterea, omnes hostiae pacificae unius generis esse videntur. Non ergo debuit poni ista differentia, quod quorundam pacificorum carnes non possent vesci in crastino, quorundam autem possent, ut mandatur Levit. VII.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 11
Praeterea, omnia peccata in hoc conveniunt quod a Deo avertunt. Ergo pro omnibus peccatis, in Dei reconciliationem, unum genus sacrificii debuit offerri.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 12
Praeterea, omnia animalia quae offerebantur in sacrificium, uno modo offerebantur, scilicet occisa. Non videtur ergo conveniens quod de terrae nascentibus diversimode fiebat oblatio, nunc enim offerebantur spicae, nunc simila, nunc panis, quandoque quidem coctus in clibano, quandoque in sartagine, quandoque in craticula.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 13
Praeterea, omnia quae in usum nostrum veniunt, a Deo recognoscere debemus. Inconvenienter ergo praeter animalia, solum haec Deo offerebantur, panis, vinum, oleum, thus et sal.

Iª-IIae q. 102 a. 3 arg. 14
Praeterea, sacrificia corporalia exprimunt interius sacrificium cordis, quo homo spiritum suum offert Deo. Sed in interiori sacrificio plus est de dulcedine, quam repraesentat mel, quam de mordacitate, quam repraesentat sal, dicitur enim Eccli. XXIV, spiritus meus super mel dulcis. Ergo inconvenienter prohibebatur in sacrificio apponi mel et fermentum, quod etiam facit panem sapidum; et praecipiebatur ibi apponi sal, quod est mordicativum, et thus, quod habet saporem amarum. Videtur ergo quod ea quae pertinent ad caeremonias sacrificiorum, non habeant rationabilem causam.

Iª-IIae q. 102 a. 3 s. c.
Sed contra est quod dicitur Levit. I, oblata omnia adolebit sacerdos super altare in holocaustum et odorem suavissimum domino. Sed sicut dicitur Sap. VII, neminem diligit Deus nisi qui cum sapientia inhabitat, ex quo potest accipi quod quidquid est Deo acceptum, est cum sapientia. Ergo illae caeremoniae sacrificiorum cum sapientia erant, velut habentes rationabiles causas.

Iª-IIae q. 102 a. 3 co.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, caeremoniae veteris legis duplicem causam habebant, unam scilicet litteralem, secundum quod ordinabantur ad cultum Dei; aliam vero figuralem, sive mysticam, secundum quod ordinabantur ad figurandum Christum. Et ex utraque parte potest convenienter assignari causa caeremoniarum quae ad sacrificia pertinebant. Secundum enim quod sacrificia ordinabantur ad cultum Dei, causa sacrificiorum dupliciter accipi potest. Uno modo, secundum quod per sacrificia repraesentabatur ordinatio mentis in Deum, ad quam excitabatur sacrificium offerens. Ad rectam autem ordinationem mentis in Deum pertinet quod omnia quae homo habet, recognoscat a Deo tanquam a primo principio, et ordinet in Deum tanquam in ultimum finem. Et hoc repraesentabatur in oblationibus et sacrificiis, secundum quod homo ex rebus suis, quasi in recognitionem quod haberet ea a Deo, in honorem Dei ea offerebat; secundum quod dixit David, I Paral. XXIX, tua sunt omnia; et quae de manu tua accepimus, dedimus tibi. Et ideo in oblatione sacrificiorum protestabatur homo quod Deus esset primum principium creationis rerum et ultimus finis, ad quem essent omnia referenda. Et quia pertinet ad rectam ordinationem mentis in Deum ut mens humana non recognoscat alium primum auctorem rerum nisi solum Deum, neque in aliquo alio finem suum constituat; propter hoc prohibebatur in lege offerre sacrificium alicui alteri nisi Deo, secundum illud Exod. XXII, qui immolat diis, occidetur, praeter domino soli. Et ideo de causa caeremoniarum circa sacrificia potest assignari ratio alio modo, ex hoc quod per huiusmodi homines retrahebantur a sacrificiis idolorum. Unde etiam praecepta de sacrificiis non fuerunt data populo Iudaeorum nisi postquam declinavit ad idololatriam, adorando vitulum conflatilem, quasi huiusmodi sacrificia sint instituta ut populus ad sacrificandum promptus, huiusmodi sacrificia magis Deo quam idolis offerret. Unde dicitur Ierem. VII, non sum locutus cum patribus vestris, et non praecepi eis, in die qua eduxi eos de terra Aegypti, de verbo holocautomatum et victimarum. Inter omnia autem dona quae Deus humano generi iam per peccatum lapso dedit, praecipuum est quod dedit filium suum, unde dicitur Ioan. III, sic Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam aeternam. Et ideo potissimum sacrificium est quo ipse Christus seipsum obtulit Deo in odorem suavitatis, ut dicitur ad Ephes. V. Et propter hoc omnia alia sacrificia offerebantur in veteri lege ut hoc unum singulare et praecipuum sacrificium figuraretur, tanquam perfectum per imperfecta. Unde apostolus dicit, ad Heb. X, quod sacerdos veteris legis easdem saepe offerebat hostias, quae nunquam possunt auferre peccata, Christus autem pro peccatis obtulit unam in sempiternum. Et quia ex figurato sumitur ratio figurae, ideo rationes sacrificiorum figuralium veteris legis sunt sumendae ex vero sacrificio Christi.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod Deus non volebat huiusmodi sacrificia sibi offerri propter ipsas res quae offerebantur, quasi eis indigeret, unde dicitur Isaiae I, holocausta arietum, et adipem pinguium, et sanguinem vitulorum et hircorum et agnorum, nolui. Sed volebat ea sibi offerri, ut supra dictum est, tum ad excludendam idololatriam; tum ad significandum debitum ordinem mentis humanae in Deum; tum etiam ad figurandum mysterium redemptionis humanae factae per Christum.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 2
Ad secundum dicendum quod quantum ad omnia praedicta, conveniens ratio fuit quare ista animalia offerebantur Deo in sacrificium, et non alia. Primo quidem, ad excludendum idololatriam. Quia omnia alia animalia offerebant idololatrae diis suis, vel eis ad maleficia utebantur, ista autem animalia apud Aegyptios, cum quibus conversati erant, abominabilia erant ad occidendum, unde ea non offerebant in sacrificium diis suis; unde dicitur Exod. VIII, abominationes Aegyptiorum immolabimus domino Deo nostro. Oves enim colebant; hircos venerabantur, quia in eorum figura Daemones apparebant; bobus autem utebantur ad agriculturam, quam inter res sacras habebant. Secundo, hoc conveniens erat ad praedictam ordinationem mentis in Deum. Et hoc dupliciter. Primo quidem, quia huiusmodi animalia maxime sunt per quae sustentatur humana vita, et cum hoc mundissima sunt, et mundissimum habent nutrimentum. Alia vero animalia vel sunt silvestria, et non sunt communiter hominum usui deputata, vel, si sunt domestica, immundum habent nutrimentum, ut porcus et gallina; solum autem id quod est purum, Deo est attribuendum. Huiusmodi autem aves specialiter offerebantur, quia habentur in copia in terra promissionis. Secundo, quia per immolationem huiusmodi animalium puritas mentis designatur. Quia, ut dicitur in Glossa Levit. I, vitulum offerimus, cum carnis superbiam vincimus; agnum, cum irrationales motus corrigimus; haedum, cum lasciviam superamus; turturem, dum castitatem servamus; panes azymos, cum in azymis sinceritatis epulamur. In columba vero manifestum est quod significatur caritas et simplicitas mentis. Tertio vero, conveniens fuit haec animalia offerri in figuram Christi. Quia, ut in eadem Glossa dicitur, Christus in vitulo offertur, propter virtutem crucis; in agno, propter innocentiam; in ariete, propter principatum; in hirco, propter similitudinem carnis peccati. In turture et columba duarum naturarum coniunctio monstrabatur, vel in turture castitas, in columba caritas significatur. In similagine aspersio credentium per aquam Baptismi figurabatur.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 3
Ad tertium dicendum quod pisces, quia in aquis vivunt, magis sunt alieni ab homine quam alia animalia, quae vivunt in aere, sicut et homo. Et iterum pisces, ex aqua extracti, statim moriuntur, unde non poterant in templo offerri, sicut alia animalia.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 4
Ad quartum dicendum quod in turturibus meliores sunt maiores quam pulli; in columbis autem e converso. Et ideo, ut Rabbi Moyses dicit, mandantur offerri turtures et pulli columbarum, quia omne quod est optimum, Deo est attribuendum.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 5
Ad quintum dicendum quod animalia in sacrificium oblata occidebantur, quia veniunt in usum hominis occisa, secundum quod a Deo dantur homini ad esum. Et ideo etiam igni cremabantur, quia per ignem decocta fiunt apta humano usui. Similiter etiam per occisionem animalium significatur destructio peccatorum. Et quod homines erant digni occisione pro peccatis suis, ac si illa animalia loco eorum occiderentur, ad significandum expiationem peccatorum. Per occisionem etiam huiusmodi animalium significabatur occisio Christi.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 6
Ad sextum dicendum quod specialis modus occidendi animalia immolata determinabatur in lege ad excludendum alios modos, quibus idololatrae animalia idolis immolabant. Vel etiam, ut Rabbi Moyses dicit, lex elegit genus occisionis quo animalia minus affligebantur occisa. Per quod excludebatur etiam immisericordia offerentium, et deterioratio animalium occisorum.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 7
Ad septimum dicendum quod, quia animalia maculosa solent haberi contemptui etiam apud homines, ideo prohibitum est ne Deo in sacrificium offerrentur, propter quod etiam prohibitum erat ne mercedem prostibuli, aut pretium canis, in domum Dei offerrent. Et eadem etiam ratione non offerebant animalia ante septimum diem, quia talia animalia erant quasi abortiva, nondum plene consistentia, propter teneritudinem.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 8
Ad octavum dicendum quod triplex erat sacrificiorum genus. Quoddam erat quod totum comburebatur, et hoc dicebatur holocaustum, quasi totum incensum. Huiusmodi enim sacrificium offerebatur Deo specialiter ad reverentiam maiestatis ipsius, et amorem bonitatis eius, et conveniebat perfectionis statui in impletione consiliorum. Et ideo totum comburebatur, ut sicut totum animal, resolutum in vaporem, sursum ascendebat, ita etiam significaretur totum hominem, et omnia quae ipsius sunt, Dei dominio esse subiecta, et ei esse offerenda. Aliud autem erat sacrificium pro peccato, quod offerebatur Deo ex necessitate remissionis peccati, et conveniebat statui poenitentium in satisfactione peccatorum. Quod dividebatur in duas partes, nam una pars eius comburebatur, alia vero cedebat in usum sacerdotum; ad significandum quod expiatio peccatorum fit a Deo per ministerium sacerdotum. Nisi quando offerebatur sacrificium pro peccato totius populi, vel specialiter pro peccato sacerdotis, tunc enim totum comburebatur. Non enim debebant in usum sacerdotum venire ea quae pro peccato eorum offerebantur, ut nihil peccati in eis remaneret. Et quia hoc non esset satisfactio pro peccato, si enim cederet in usum eorum pro quorum peccatis offerebatur, idem esse videretur ac si non offerrent. Tertium vero sacrificium vocabatur hostia pacifica, quae offerebatur Deo vel pro gratiarum actione, vel pro salute et prosperitate offerentium, ex debito beneficii vel accepti vel accipiendi, et convenit statui proficientium in impletione mandatorum. Et ista dividebantur in tres partes, nam una pars incendebatur ad honorem Dei, alia pars cedebat in usum sacerdotum, tertia vero pars in usum offerentium; ad significandum quod salus hominis procedit a Deo, dirigentibus ministris Dei, et cooperantibus ipsis hominibus qui salvantur. Hoc autem generaliter observabatur, quod sanguis et adeps non veniebant neque in usum sacerdotum, neque in usum offerentium, sed sanguis effundebatur ad crepidinem altaris, in honorem Dei; adeps vero adurebatur in igne. Cuius ratio una quidem fuit ad excludendam idololatriam. Idololatrae enim bibebant de sanguine victimarum, et comedebant adipes; secundum illud Deut. XXXII, de quorum victimis comedebant adipes, et bibebant vinum libaminum. Secunda ratio est ad informationem humanae vitae. Prohibebatur enim eis usus sanguinis, ad hoc quod horrerent humani sanguinis effusionem, unde dicitur Gen. IX, carnem cum sanguine non comedetis, sanguinem enim animarum vestrarum requiram. Esus vero adipum prohibebatur eis ad vitandam lasciviam, unde dicitur Ezech. XXXIV, quod crassum erat, occidebatis. Tertia ratio est propter reverentiam divinam. Quia sanguis est maxime necessarius ad vitam, ratione cuius dicitur anima esse in sanguine, adeps autem abundantiam nutrimenti demonstrat. Et ideo ut ostenderetur quod a Deo nobis est et vita et omnis bonorum sufficientia, ad honorem Dei effundebatur sanguis, et adurebatur adeps. Quarta ratio est quia per hoc figurabatur effusio sanguinis Christi, et pinguedo caritatis eius, per quam se obtulit Deo pro nobis. De hostiis autem pacificis in usum sacerdotis cedebat pectusculum et armus dexter, ad excludendum quandam divinationis speciem quae vocatur spatulamantia, quia scilicet in spatulis animalium immolatorum divinabant, et similiter in osse pectoris. Et ideo ista offerentibus subtrahebantur. Per hoc etiam significabatur quod sacerdoti erat necessaria sapientia cordis ad instruendum populum, quod significabatur per pectus, quod est tegumentum cordis; et etiam fortitudo ad sustentandum defectus, quae significatur per armum dextrum.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 9
Ad nonum dicendum quod, quia holocaustum erat perfectissimum inter sacrificia, ideo non offerebatur in holocaustum nisi masculus, nam femina est animal imperfectum. Oblatio autem turturum et columbarum erat propter paupertatem offerentium, qui maiora animalia offerre non poterant. Et quia hostiae pacificae gratis offerebantur, et nullus eas offerre cogebatur nisi spontaneus; ideo huiusmodi aves non offerebantur inter hostias pacificas, sed inter holocausta et hostias pro peccato, quas quandoque oportebat offerre. Aves etiam huiusmodi, propter altitudinem volatus, congruunt perfectioni holocaustorum, et etiam hostiis pro peccato, quia habent gemitum pro cantu.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 10
Ad decimum dicendum quod inter omnia sacrificia holocaustum erat praecipuum, quia totum comburebatur in honorem Dei, et nihil ex eo comedebatur. Secundum vero locum in sanctitate tenebat hostia pro peccato, quae comedebatur solum in atrio a sacerdotibus, et in ipsa die sacrificii. Tertium vero gradum tenebant hostiae pacificae pro gratiarum actione, quae comedebantur ipso die, sed ubique in Ierusalem. Quartum vero locum tenebant hostiae pacificae ex voto, quarum carnes poterant etiam in crastino comedi. Et est ratio huius ordinis quia maxime obligatur homo Deo propter eius maiestatem, secundo, propter offensam commissam; tertio, propter beneficia iam suscepta; quarto, propter beneficia sperata.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 11
Ad undecimum dicendum quod peccata aggravantur ex statu peccantis, ut supra dictum est. Et ideo alia hostia mandatur offerri pro peccato sacerdotis et principis, vel alterius privatae personae. Est autem attendendum, ut Rabbi Moyses dicit, quod quanto gravius erat peccatum, tanto vilior species animalis offerebatur pro eo. Unde capra, quod est vilissimum animal, offerebatur pro idololatria, quod est gravissimum peccatum; pro ignorantia vero sacerdotis offerebatur vitulus; pro negligentia autem principis, hircus.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 12
Ad duodecimum dicendum quod lex in sacrificiis providere voluit paupertati offerentium, ut qui non posset habere animal quadrupes, saltem offerret avem; quam qui habere non posset, saltem offerret panem; et si hunc habere non posset, saltem offerret farinam vel spicas. Causa vero figuralis est quia panis significat Christum, qui est panis vivus, ut dicitur Ioan. VI. Qui quidem erat sicut in spica, pro statu legis naturae, in fide patrum; erat autem sicut simila in doctrina legis prophetarum; erat autem sicut panis formatus post humanitatem assumptam; coctus igne, idest formatus spiritu sancto in clibano uteri virginalis; qui etiam fuit coctus in sartagine, per labores quos in mundo sustinebat; in cruce vero quasi in craticula adustus.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 13
Ad decimumtertium dicendum quod ea quae in usum hominis veniunt de terrae nascentibus, vel sunt in cibum, et de eis offerebatur panis. Vel sunt in potum, et de his offerebatur vinum. Vel sunt in condimentum, et de his offerebatur oleum et sal. Vel sunt in medicamentum, et de his offerebatur thus, quod est aromaticum et consolidativum. Per panem autem figuratur caro Christi; per vinum autem sanguis eius, per quem redempti sumus; oleum figurat gratiam Christi; sal scientiam; thus orationem.

Iª-IIae q. 102 a. 3 ad 14
Ad decimumquartum dicendum quod mel non offerebatur in sacrificiis Dei, tum quia consueverat offerri in sacrificiis idolorum. Tum etiam ad excludendam omnem carnalem dulcedinem et voluptatem ab his qui Deo sacrificare intendunt. Fermentum vero non offerebatur, ad excludendam corruptionem. Et forte etiam in sacrificiis idolorum solitum erat offerri. Sal autem offerebatur, quia impedit corruptionem putredinis, sacrificia autem Dei debent esse incorrupta. Et etiam quia in sale significatur discretio sapientiae; vel etiam mortificatio carnis. Thus autem offerebatur ad designandam devotionem mentis, quae est necessaria offerentibus; et etiam ad designandum odorem bonae famae, nam thus et pingue est, et odoriferum. Et quia sacrificium zelotypiae non procedebat ex devotione, sed magis ex suspicione, ideo in eo non offerebatur thus.

 

Dritter Artikel.
Die Gründe für die Ceremomalvorschriften rücksichtlich der Opfer.

a) Solche Gründe können gar nicht angegeben werden. Denn:

I. Was in den Opfern dargebracht wurde, waren Dinge, die zum menschlichen Lebensunterhalt notwendig waren; wie gewisse Tiere, gewisse Brote. Gott aber bedarf solcher Dinge zum Lebensunterhalte nicht; nach Ps. 49.: „Soll ich denn etwa das Fleisch der Rinder essen und das Blut der Böcke trinken!“ Also geschahen solche Opfer ohne Grund.

II. Nur Ochsen, Schafe und Ziegen wurden von vierfüßigen Tieren dargebracht; von Vögeln allein die Taube und die Turteltaube; nur bei der Reinigung des Aussätzigen wurden Sperlinge geopfert. Viele andere Tiere aber stehen höher im Sein. Gott muß jedoch das Beste dargebracht wer den. Also.

III. Der Mensch herrscht auch „über die Fische im Wasser.“ Fische aber wurden nicht geopfert.

IV. Es machte keinen Unterschied, ob man Tauben darbrachte oder Turteltauben. Also hätte auch bei deren Jungen kein Unterschied gemacht werden sollen.

V. Gott ist der Urgrund des Lebens; nicht nur der Menschen, sondern auch der Tiere. Dem Leben aber steht gegenüber der Tod. Nicht also mußten Gott tote Tiere aufgeopfert werden, sondern lebendige; wie auch der Apostel (Röm. 12.) ermahnt: „Wir sollen Gott darbringen unsere Leiber als eine lebendige, heilige, gottwohlgefällige Opfergabe.“

VI. Sollten einmal tote Tiere aufgeopfert werden, so kam doch sicher nichts darauf an, wie sie getötet werden; z. B. nach Lev. 1., wo die Vögel getötet werden sollten, nachdem ihnen der Kopf zum Halse zu umgedreht worden sei.

VII. Jeder Fehler an einem sinnbegabten Wesen ist der Weg zum Verderben und zum Tode. Wurden also einmal tote Tiere Gott dargebracht, so war es ganz überflüssig zu verbieten, daß ihm fehlerhafte, lahme z. B. blinde etc. aufgeopfert würden.

VIII. Wer Gott Opfergaben darbringt, soll teil daran haben; nach 1. Kor. 10.: „Oder haben nicht jene, die von den Opfergaben essen, teil am Altare.“ Unzulässig also war es, einzelne Teile den opfernden zu [S. 416] entziehen; wie das Blut und das Fett, die Brust und das rechte Lendenstück; Levit. 3.

IX. Wie die Brand- oder Ganzopfer zur Ehre Gottes dargebracht wurden, so auch die Friedopfer und Sühn- oder Sündopfer. Als Brandopfer aber ward kein weibliches Tier dargebracht, obgleich dazu sowohl Vierfüßler wie Vögel verwendet wurden. Also war es unzulässig in den Friedopfern und Sündopfern Tiere weiblichen Geschlechts aufzuopfern; zudem wurden in den Friedopfern Vögel dargebracht.

X. Alle Opfertiere in den Friedopfern waren zu einer Art gehörig. Also durfte nicht dieser Unterschied gemacht werden, daß man am nächsten Tage das Fleisch mancher Friedopfertiere nicht essen durfte, von anderen aber wohl.

XI. Alle Sünden kommen darin überein, daß sie von Gott abwenden. Also für alle Sünden durfte der Versöhnung mit Gott nur eine Art Opfer dargebracht werden.

Alle Tiere, welche geopfert wurden, durften insgesamt nur tot, also nur in einer Weise geopfert werden. Also war es unzulässig, daß von dem, was aus dem Erdboden wuchs, in verschiedener Weise geopfert werden mußte. Denn bald mußten Ähren dargebracht werden, bald feines Mehl, bald Brot und zwar nun im Ofen gebackenes, nun in der Pfanne, nun auf dem Roste geröstetes; Lev. 2 u. 7.

Alles, was wir im Gebrauche haben, kommt von Gott. Also unzulässig und grundlos ist es, außer den Tieren nur dies Gott aufzu opfern: Brot, Öl, Weihrauch, Salz.

Die körperlichen Opfer bezeichnen das innere Opfer des Herzens, wo der Mensch seine Seele Gott darbringt. Im inneren Opfer ist mehr von Süßigkeit, die der Honig bezeichnet, wie von Reizbarkeit, die das Salz durch seinen beißenden und anreizenden Geschmack darstellt; sagt doch Ekkli. 24.: „Mein Geist ist süßer als Honig.“ Also unzulässiger-, grundloserweise wurde Lev. 2. verboten, in das Opfer Honig und Sauerteig zu mischen, der doch das Brot wohlschmeckend macht; und wurde geboten, Salz hineinzumischen, das da reizt, und Weihrauch, der einen bitteren Geschmack hat.

Auf der anderen Seite heißt es Lev. 1.: „Das Dargebrachte verbrenne der Priester als ein Brandopfer und als einen sehr angenehmen Geruch vor dem Herrn.“ Da aber „Gott niemanden liebt, der nicht zusammen mit der Weisheit weilt“ (Sap. 7.), so kann geschlossen werden, daß das, was dem Herrn angenehm ist, mit Weisheit angeordnet worden. Also haben alle jene Ceremonien vernünftige Ursachen.

b) Ich antworte, alle diese Ceremonien haben 1. einen Grund, der den Worten an und für sich selbst entspricht; und 2. einen figürlichen. Der erste bezieht sich auf den Kult Gottes, der zweite auf den Herrn, der vorgebildet werden sollte. Von beiden Seiten her aber giebt es vernünftige Gründe für die Opfer. Von seiten des Wortgrundes wurde dadurch die Hinordnung des vernünftigen Geistes zu Gott ausgedrückt. Dazu nun gehört, daß der Mensch Alles, was er hat, als von Gott empfangen, wie vom ersten Princip her anerkennt und daß er Alles auf Gott bezieht wie auf den letzten Zweck. Dies ward dargestellt in den dargebrachten Gaben und Opfern, wonach der Mensch etwas von seinem Eigentum zur Ehre Gottes dahingab in der Anerkenntnis der höchsten Herrschaft Gottes; wie David sagte (1 Paralip. 29.): „Dein ist Alles und was wir von Deiner Hand empfangen haben, das haben wir Dir dargeboten.“ Darin also [S. 417] bekannte der Mensch, Gott sei das erste Princip und der letzte Zweck aller Dinge. Und deshalb war im „Gesetze“ verboten, einem anderen zu opfern als Gott, der allein erstes Princip und letzter Endzweck ist, nach Exod. 22.: „Wer den Götzen opfert und nicht Gott allein, der soll des Todes sterben.“ Deshalb auch hatten nach dieser Seite hin die Ceremonien bei den Opfern den Grund, vom Götzendienste abzuziehen. Daher wurden den Juden die Vorschriften wegen der Opfer erst gegeben, nachdem sie das Götzenbild des goldenen Kalbes sich gemacht und angebetet hatten; und bei Jeremias heißt es: „Nicht habe ich gesprochen zu eueren Vätern und nicht habe ich ihnen Vorschriften gegeben betreffs der Brandopfer und der Opfertiere am Tage, da ich sie herausführte aus Ägypten.“

Unter allen Wohlthaten aber, die Gott. dem Menschengeschlechte gegeben, ist die Dahingabe seines Sohnes die bei weitem vorzüglichste; weshalb Joh. 3. gesagt wird: „So hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen eingeborenen Sohn dahingab; damit jeder, der an Ihn glaube, nicht zu Grunde gehe, sondern das ewige Leben habe.“ Und daher ist das hauptsächlichste Opfer jenes, „durch das Christus Sich selbst dargebracht hat Gott als einen angenehmen Wohlgeruch.“ (Ephes. 5.) Dieses Opfer ist so groß, daß alle Opfer im „Gesetze“ nur deshalb dargebracht wurden, damit sie dieses hochheilige Opfer vorbildeten wie das Unvollkommene vorbereitet zum Vollkommenen hin. Deshalb schreibt Paulus an die Hebräer (10, 11.): „Der Priester des Alten 'Gesetzes hat mehrmals dargebracht die nämlichen Opfergaben, die niemals Sünden hinwegnehmen können; Christus aber hat einmal eine einzige Opfergabe dargebracht für die Sünden.“ Und weil aus dem, was vorgebildet werden soll, hergenommen wird der Grund für die Art und Weise der Figur, so sind die Gründe für die figürlichen Opfer des Alten Bundes herzunehmen aus dem wahren Opfer Christi.

c) I. Gott wollte die geopferten Gaben nicht wegen ihrer selbst, weil Er deren bedürfte; was Isaias zurückweist (1, 11.): „Die Brandopfer der Widder und das Fett der Masttiere, und das Blut der Kälber und Ziegen und Lämmer will ich nicht.“ Er wollte diese Opfergaben: einmal, um den Götzendienst auszuschließen; dann zur Bezeichnung seiner höchsten barmherzigen Herrschaft; und endlich, um das Mysterium der Menschwerdung Christi vorzubilden.

II. Daß gerade die erwähnten Tiere genommen wurden, hatte seinen Grund in Folgendem: 1. Alle anderen Tiere brachten die Götzendiener ihren Götzen dar oder bedienten sich derselben zur Schwarzkünstlerei und Zauberei. Diese Tiere aber waren bei den Opfern verabscheut, soweit es deren Tötung betraf; sie opferten selbige deshalb nicht ihren Götzen, wie es Exod. 8. heißt: „Sollen wir das, was zu töten für die Ägypter ein Gegenstand des Abscheus ist, opfern dem Herrn, unserem Gotte?“ Denn die Schafe wurden von den Ägyptern verehrt; die Böcke beteten sie an, weil unter deren Figur die Dämonen erschienen; der Ochsen bedienten sie sich zum Ackerbau, der ihnen als etwas Heiliges galt.

Es war diese Auswahl 2. zukömmlich, um den vernünftigen Geist zu Gott hinzuwenden und zwar zuvörderst, weil dergleichen Tiere in hohem Grade dem Lebensunterhalte dienen, sehr reinlich zugleich sind und äußerst reine Nahrung zu sich nehmen, während die übrigen Tiere entweder wild leben und nicht zum Gebrauche der Menschen dienen oder, sind sie Haustiere, unreine Nahrung haben, wie das Schwein und das Huhn; nur was rein ist aber, soll Gott dargebracht werden. Betreffs der Vögel wurden [S. 418] jene insbesondere dargebracht, die im Lande der Verheißung in großer Anzahl sich vorfinden.

Ferner wird durch die Aufopferung dieser Tiere die Reinheit des Geistes veranschaulicht. Denn, wie die Glosse sagt (proem. ad Levit.), „wir opfern ein Kalb, wenn wir den Hochmut des Geistes überwinden; ein Lamm, wenn wir die unvernünftigen Regungen in uns zähmen; einen Bock, wenn wir die Lüsternheit besiegen; eine Taube, wenn wir Einfalt üben; eine Turteltaube, wenn wir die Keuschheit pflegen; ungesäuerte Brote, wenn wir die Schaubrote der aufrichtigen Wahrheit verzehren.“ Jedenfalls wird durch die Taube ausgedrückt die Keuschheit und Einfalt des Geistes.

Endlich war die Auswahl gerade dieser Opfertiere 3. herkömmlich, um Christum vorzubilden. Denn, wie die nämliche Glosse sagt, „im Kalbe wird Christus dargebracht wegen der Kraft des Kreuzes; im Lamme wegen der Unschuld; im Widder wegen seiner Herrschergewalt; im Bocke wegen der Ähnlichkeit mit dem Fleische der Sünde; in der jungen Taube und der Turteltaube wegen der Verbindung der zwei Naturen oder in der Turteltaube wurde die Keuschheit, in der jungen Taube die Liebe ausgedrückt; im Bestreuen mit seinem Mehl die Besprengung der Gläubigen durch das Taufwasser.“

III. Die Fische stehen dem Menschen nicht so nahe, wie die anderen Tiere, die gleich dem Menschen in der Luft leben. Zudem sterben die Fische sogleich, nachdem man sie aus dem Wasser gezogen hat; konnten also nicht im Tempel geopfert werden wie die anderen Tiere.

IV. Unter den Turteltauben sind die älteren besser wie die jungen. Bei den Tauben ist das Gegenteil der Fall. Deshalb „sollte man opfern: junge Tauben oder Turteltauben“ (Rabbi Moses lib. 3. Dux errant. c. 47.), weil nur das Beste Gott darzubringen ist.

V. Die bei den Opfern dargebrachten Tiere wurden geschlachtet, weil, insoweit sie von Gott dem Menschen gegeben werden damit dieser dieselben esse, sie in dieser Weise dem Menschen dienen; und deshalb wurden sie auch im Feuer verbrannt, denn durch Feuer gar gemacht werden sie gegessen. Zudem wird durch das Hinschlachten der Tiere die Hinwegnahme der Sünden bezeichnet; und weil die Menschen wegen ihrer Sünden den Tod verdient hatten, wurden als ein Zeichen für die Sühne der Sünden anstatt der Menschen die Tiere getötet. Endlich war die Tötung eine Figur des Todes Christi.

Die besondere Art und Weise des Hinschlachtens der Tiere wurde im „Gesetze“ genau bestimmt, um jene Riten auszuschließen, deren sich die Götzendiener bedienten. Oder, wie Rabbi Moses sagt (l. c. c. 49.), bestimmte das Gesetz jene Art der Tötung, welche für die Tiere die mindest schmerzliche war; dadurch wurde also ausgeschlossen sowohl die unnötige Grausamkeit wie auch die Verschlechterung der getöteten Tiere.

VII. Die fehlerhaften Tiere pflegen auch bei den Menschen verachtet zu werden; und deshalb war es verboten, solche Gott darzubringen. Aus demselben Grunde war es verboten, „den Lohn für unkeusche Sünden und den Preis für einen Hund“ in das Haus Gottes zu bringen; nach Deut. 23. Ebenso durfte man nicht Tiere darbringen, die noch nicht sieben Tage alt waren; denn solche Tiere waren noch nicht vollkommen ausgebildet und gleichsam wie eine Frühgeburt erachtet.

VIII. Dreifach war die Art des Opfers: 1. Das Brandopfer oder [S. 419] Ganzopfer, was ganz verbrannt wurde. Es wurde in erster Linie Gott dargebracht auf Grund der Ehrfurcht vor der göttlichen Majestät und der Liebe zu ihr. Es entspricht dem Stande der Vollkommenheit in der Beobachtung der evangelischen Räte. Ganz wurde das Opfertier verbrannt, damit, wie dieses in Dampf aufgelöst ganz nach oben hinanstieg, so ausgedrückt würde, daß der ganze Mensch und Alles, was er hat, Gott Unterthan sei und Ihm dargebracht werden müsse.

2. Das Sund- oder Sühnopfer, welches Gott dargebracht wurde infolge der Notwendigkeit des Nachlasses der Sünde. Es entsprach dem Stande der büßenden und wurde in zwei Teile geteilt. Der eine wurde verbrannt, der andere kam in den Gebrauch der Priester, damit so bezeichnet würde, daß die Sühnung der Sünden von Gott ausgeht vermittelst des Dienstes der Priester; und deshalb wurde, wenn dieses Opfer für die Sünde des ganzen Volkes dargebracht wurde oder für die Sünde des Priesters, es ganz verbrannt. Denn nicht darf von den Priestern gebraucht werden, was für deren Sünde aufgeopfert wird, damit nichts von der Sünde in ihnen bleibe; und ebenso weil dies ja keine Genugthuung wäre für die Sünde. Sollte nämlich was aufgeopfert wurde von den opfernden benutzt werden können, so wäre dies offenbar ebensoviel als wenn es nicht aufgeopfert würde.

3. Das Friedopfer, welches Gott dargebracht wurde entweder als Danksagung oder für das Heil und das Wohlergehen der darbringenden; also mit Rücksicht auf eine bereits empfangene oder erhoffte Wohlthat. Es entspricht dem Stande der fortschreitenden. Es wurde in drei Teile geteilt. Der erste wurde verbrannt zur Ehre Gottes; der zweite ging in den Gebrauch der Priester über; der dritte in den der darbringenden selber; damit dadurch ausgedrückt würde, wie das Heil des Menschen von Gott ausgeht, wie die Diener Gottes anleiten und die Menschen selber mitwirken sollen. Dies aber wurde dabei allgemein beobachtet, daß das Blut und das Fett weder in den Gebrauch der Priester kam noch in den der darbringenden; sondern das Blut wurde ausgegossen am Fuße des Altars zur Ehre Gottes, das Fett ward verbrannt im Feuer. Der Grund davon war zuvörderst der Ausschluß des Götzendienstes; denn die Götzendiener tranken vom Blute der Opfertiere und verzehrten deren Fett, nach Deut. 32.: „Sie verzehrten das Fett von ihren Opfertieren und tranken den Wein der Spende.“ Dann ist ein weiterer Grund dafür in der Erziehung zum vollkommenen menschlichen Leben. Denn es ward das Blut verboten, damit sie zurückschreckten vor dem Vergießen des menschlichen Blutes: „Das Fleisch mit dem Blute sollt ihr nicht essen; denn das Blut euerer Seelen (Lebens) will ich fordern.“ Das Verzehren des Fettes ward verboten wegen der Lüsternheit, wonach Ezech. 34. gesagt wird: „Was fett war, tötetet ihr.“ Ein dritter Grund besteht in der Ehrfurcht vor Gott. Denn das Blut ist im höchsten Grade notwendig für das Leben, weshalb gesagt wird, die Seele sei im Blute; das Fett aber drückt den Überfluß der Nahrung aus. Damit also gezeigt würde, wie von Gott wir das Leben und alle Güter haben, ward das Blut ausgegossen und das Fett verbrannt. Endlich ward dadurch das Vergießen des Blutes Christi bezeichnet und die fette Fülle seiner Liebe, kraft deren Er sich Gott für uns darbrachte.

Von den Friedopfern nun kam die Brust und der rechte Schenkel dem Gebrauche des Priesters zu; damit eine gewisse Art Schwarzkunst [S. 420] ausgeschlossen werde, kraft deren die Heiden aus diesen Stücken heraus weissagten; und demgemäß wurden diese Stücke den opfernden entzogen. Weiter wurde damit dargestellt, wie dem Priester notwendig war die Weisheit des Herzens, um das Volk zu unterrichten; und das bezeichnete die Brust als Hülle des Herzens; — und ebenso wie er der Stärke bedürfte, um die Fehler zu ertragen; und das bezeichnete der rechte Schenkel.

IX. Das Brandopfer war das vollkommenste unter den Opfern; und deshalb wurde nur ein Männchen dargebracht, was von den beiden Geschlechtern das vollkommenere ist. Junge Tauben und Turteltauben wurden von den armen geopfert, die größere Tiere nicht kaufen konnten. Und weil zu den Friedopfern niemand gezwungen war; deshalb zählten dergleichen Vögel nicht unter den Friedopfern, sondern unter den Brand- und Sühnopfern, die man zuweilen darbringen mußte. Zudem kommen derartige Vögel, durch ihren Flug in die Höhe, der Vollkommenheit der Brandopfer zu; desgleichen aber auch dem Sühnopfer, denn anstatt zu singen seufzen sie.

X. Das Brandopfer war das vorzüglichste; denn ganz wurde es verbrannt. Dann kam im Grade der Heiligkeit das Sühnopfer; denn nur im Vorhofe durften die Priester davon essen und zwar am Tage selbst da geopfert worden war. An dritter Stelle kamen die Friedopfer, um Danksagung auszudrücken; denn sie wurden zwar am selben Tage gegessen, jedoch überall in Jerusalem. Endlich stehen auf der letzten Stufe der Heillgkeit die Friedopfer, welche infolge eines Gelübdes dargebracht wurden; deren Fleisch konnte man auch am nächstfolgenden Tage essen. Der Grund von dieser Reihenfolge ist, daß der Mensch zuerst Gott gegenüber verpflichtet ist auf Grund der göttlichen Majestät, dann auf Grund des Nachlasses der Sünde, ferner wegen der bereits empfangenen Wohlthaten und endlich wegen der erhofften.

XI. Die Sünden werden schwerer, wenn der Stand des Sünders ein höherer ist. (Kap. 73, Art. 10.) Deshalb muß der Priester oder der Fürst ein anderes Opfertier darbringen wie eine Privatperson. Dabei ist nach Rabbi Moses (I. c. c. 47.) zu berücksichtigen, daß, je schwerer die Sünde erschien, desto niedriger auch die Art Opfertier war, welches dargebracht wurde. Und so ward eine Ziege, nämlich ein sehr niedrig stehendes Tier, dargebracht für den Götzendienst, die schwerste Sünde. Für die Unwissenheit des Priesters ward dargebracht ein Kalb; für die Nachlässigkeit des Fürsten ein Bock.

Das Gesetz sorgte für die armen. Wer also einen Vierfüßler nicht kaufen konnte, der mochte einen Vogel; und wenn der Preis für diesen noch zu hoch war, konnte er Brot darbringen; war dies ebenfalls zu teuer, so konnte er Mehl oder Ähren opfern. Die figürliche Ursache aber ist die: Das Brot bezeichnet Christum, „das lebendige Brot“. (Joh. 6.) Er war aber solches Brot gleichsam in der Ähre: im Stande des Naturgesetzes im Glauben der Väter. Er war ähnlich dem Mehle: in der Lehre des Gesetzes und der Propheten. Er war wie ein geformtes Brot nach der von Ihm angenommenen Menschheit; gekocht im Feuer d. h. gebildet durch den heiligen Geist im Leibe der Jungfrau; gekocht in der Pfanne wegen der Mühseligkeiten, die Er in der Welt ertrug; und gleichsam geröstet auf dem Roste am Kreuze; wie Hesychius sagt.

Was die Erde zum Gebrauche der Menschen hervorbringt, dient entweder zur Speise, und davon wird Brot geopfert; oder zum Trank, und davon wird Wein dargebracht; oder als Würze der Nahrung, und davon nimmt man Öl und Salz; oder als Heilmittel, und deshalb ist [S. 421] Weihrauch eine Opfergabe, denn er verbreitet Wohlgeruch und hat bewahrende Kraft. Durch das Brot wird vorgebildet der Leib Christi, durch den Wein sein Blut, durch das Öl seine Gnade, durch das Salz seine Weisheit, und sein Gebet durch den Weihrauch.

Honig wurde im Götzendienste geopfert und schließt zu viel Süße und Annehmlichkeit ein, was denen nicht zukommt, die Gott opfern wollen. Deshalb ward vom „Gesetze“ kein Honig geopfert. Sauerteig ward nicht geopfert, um die Verdorbenheit auszuschließen; vielleicht wurde er im Götzendienste gebraucht. Das Salz aber hindert die Verdorbenheit der Fäulnis, drückt aus die unterscheidende Kraft der Weisheit und die Abtötung des Fleisches. Der Weihrauch ist die Bezeichnung für die innere Andacht und stellt dar den Wohlgeruch des guten Rufes; denn Fett und Weihrauch sind wohlriechend. Und weil das Opfer, welches für die Sünde der Eifersucht dargebracht wurde, nicht von der inneren Andacht ausging, sondern vont Verdacht; deshalb wurde bei ihm kein Weihrauch dargebracht.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 94
. Quaestio 95
. Quaestio 96
. Quaestio 97
. Quaestio 98
. Quaestio 99
. Quaestio 100
. Quaestio 101
. Quaestio 102
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. . Articulus 5
. . Articulus 6
. Quaestio 103
. Quaestio 104
. Quaestio 105
. Quaestio 106
. Quaestio 107
. Quaestio 108
. Quaestio 109
. Quaestio 110
. Mehr
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger